Generátor funkcí Dagatron 8203
kmitočtové pásmo 0,03 Hz až 3 MHz
generátor funkcí, generátor impulsů a frekvenční čítač
DC offset
vnitřní čítač
rozmítání
TTL, CMOS výstup
výstupní zeslabovač
8203.jpg, 6,0kB
  • digitální odečítání kmitočtu (6 číslic)
  • generátor funkcí (trojúhelník, obdélník, sinus)
  • DC offset
  • vnitřní čítač 6 digit
  • interní a externí rozmítání
  • nízké zkreslení sinusového průběhu
  • nastavení symetrie
  • Cena bez DPH: tel. Kč


Generátor funkcí Dagatron 8203 pracuje v kmitočtovém pásmu 0,03 Hz až 3 MHz (nastavení v 7 dekádách).

Základní matematické funkce (sinus, obdélník a trojúhelník) mají možnost nastavení rozmítání a střídy. Externí a interní rozmítání je v kmitočtové dekádě v poměru 1:1 až 100:1. Obdélníkový průběh má náběžnou a sestupnou hranu max. 25 ns.

Připojením externího signálu ke vstupu VCF lze ovládat napětím kmitočet nebo sinusovým průběhem připojeným ke vstupu VCF rozmítat výstupní průběh (FM generátor). Po připojení proměnného napětí lze modelovat signály podobné FSK modulace.

Výstupní úroveň lze nastavit skokově (- 20 dB) nebo jemně. Generátor má také výstupy TTL a CMOS, možnost stejnosměrného nastavení úrovně (DC offset) a externí čítač do 50MHz.

Technické údaje
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník
impulsní průběh a DC
TTL / CMOS
 
Sinusový průběhu
Kmitočtový rozsah0,03 Hz - 3 MHz (7 dekád)
Zkreslení 1 % (10 Hz - 100 kHz)
 
Obdélníkový průběh
Náběžná / sestupná hrana 25 ns
 
Trojúhelníkový průběh
Linearita 99 % (0,2 Hz - 100 kHz)
 
Výstupní charakteristiky
Amplituda
Výstupní úroveň 20 Vpp (bez zátěže)
10 Vpp / 50 Ohm
 
Zeslabení
Výstupní zeslabovač20 dB skokově
jemně
 
Výstupní impedance
Pevně nastavená 50 (+/- 5%) Ohm
 
Stejnosměrná úroveň
Otevřený obvod +/- 10 V p-p
Zátěž (50 Ohm) +/- 5 V p-p
 
Symetrie
Nastavení 15 % - 85 %
 
TTL výstup
TTL hrana 10 ns
 
CMOS výstup
CMOS spojité nastavení úrovně
4 V - 15 V / (+/-1 V)
hrana 15 ns
 
Rozmítání
Vnitřní
Kmitočtová změna 1:1 - 100:1
Poměr20 ms - 2 s (50 Hz - 0,5 Hz)
Druh lineární
 
Externí
Řízení VCF vstup (0-10 V)
 
Frekvenční čítač
Zobrazení 6 číslic, LED
Měřicí rozsah 0,5 Hz - 100 MHz
Citlivost 100 mV
Max. vst. napětí 250 V rms
Čítání interní / externí
 
Obecné informace
Zobrazení 6 digit, LED
Napájení 220V / 50 Hz
Hmotnost2 kg
Rozměry 240 x 90 x 270 mm
 
Bližší technické informace