Modulární generátor funkcí Hameg HM8030-6
kmitočtové pásmo 50 mHz až 10 MHz
jeden kanál
výstupní úroveň 20 Vp-p
modulární napájení Hameg HM 8001
HM8030.jpg, 7 kB
  • digitální odečítání kmitočtu (4 číslice)
  • generátor funkcí (trojúhelník, obdélník, sinus)
  • DC offset
  • volný běh
  • interní rozmítání
  • externí FM modulace
  • Cena bez DPH: tel. Kč
Technické údaje
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník a trojúhelník
 
 
Sinusový průběhu
Kmitočtový rozsah0,05 Hz - 10 MHz
Zkreslení 0,05 Hz - 100 kHz: max. 0,5 %
0,1 MHz - 0,5 MHz: max. 1,5 %
0,5 MHz - 10 MHz: max. 3 %
 
 
Obdélníkový průběh
Náběžná / sestupná hrana max. 15 ns
Překmitmax. 5 %
 
Trojúhelníkový průběh
Nelinearita max. 1 % (100 kHz)
 
Výstupní charakteristiky
Amplituda
Výstupní úroveň 20 Vpp (bez zátěže)
10 Vpp / 50 Ohm
 
Zeslabení
Výstupní zeslabovačmax. 60 dB
2 x 20 dB skokově
1 x 20 dB jemně
 
Výstupní impedance
Pevně nastavená 50 Ohm
 
Offset
Otevřený obvod +/- 5 V p-p
Zátěž (50 Ohm) +/- 2,5 V p-p
 
Modulace
FM vstup
Kmitočtová změna 1 : 100
Vstupní impedance6 kOhm / 25 pF
Ochrana +/- 30 V
 
Vnitřní rozmítání
Rychlost rozmítání 20 ms - 15 s
Rozsah rozmítání1 : 100
 
 
Obecné informace
Zobrazení 5 digit, LED
Napájení HM 8001 modul Hameg
Napětí + 5 V / 200 mA
+ 16 V / 300 mA
- 16 V / 250 mA
Hmotnost0,8 kg
Rozměry 135 x 68 x 228 mm
 
Bližší technické informace