Sdružený revizní přístroj Eurotest 61557 (MI 2086ST)
měření instalací dle ČSN EN 61557
MI2086.jpg, 5,4kB
 • měření izolačních odporů
 • měření skutečné impedance smyčky
 • měření skutečné impedance sítě
 • měření odporu smyčky N - PE
 • určení zkratového proudu
 • výpočet zkratového proudu
 • kompletní kontrola proudových chráničů
 • měření malých odporů proudem 200 mA
 • měření střídavých napětí
 • test propojení obvodu
 • určení sledu fází
 • měření zemních odporů (4 vodiče)
 • měření zemních odporů (4 vodiče + proud. kleště)
 • měření zemních odporů (2 x proudové kleště)
 • měření přepěťových ochran
 • vyhledávání proudových okruhů
 • měření jednofázového výkonu
 • měření výkonu a energie
 • harmonická analýza
 • vnitřní paměť na 2000 měření
 • rozhraní RS 232 pro přenos hodnot do počítače
 • software Euro Link Lite
 • Cena bez DPH: 30 200 Kč


Sdružený revizní přístroj Eurotest 61 557 je určen k revizním měřením elektrických instalací podle EN ČSN 61 557.

Měří izolační odpory zkušebním napětím 50 až 1000V, provádí kompletní měření a kontrolu proudových chráničů, měří skutečnou impedance smyčky, impedanci sítě a odpor smyčky N-PE včetně zkratového proudu.

Tester měří malé odpory proudem 200mA a umožňuje provádět test propojení elektrického obvodu.

Měření střídavých napětí a provedení rychlého testu zapojení zásuvky patří mezi základní funkce přístroje.

Zemní odpory měří čtyřvodičově, čtyřvodičově s kleštěmi a kleštěmi.

Tester měří také výkon a energii jednofázové sítě včetně harmonické analýzy napětí a proudu. Na grafickém LC displeji jsou zobrazovány jak naměřené hodnoty tak volba měřicího postupu.

Vnitřní paměť na 2000 měření a rozhraní RS 232 umožňují zpracovat a vytisknout naměřené hodnoty, popř. tyto uchovat k porovnání s opakovaným a následným měřením.

Software Euro Link Lite umožňuje předávat naměřené hodnoty z přístroje do počítače. >

Technické údaje
Zobrazenínumerický LCD
 
Měření izolačního odporu
Rozsah měření
0,001 - 1,999 MOhm / > U 250 V
2 - 19,99 MOhm / U > 250 V
20 - 199,9 MOhm / U > 250 V
200 - 1000 MOhm / U > 250 V
přesnost / rozlišení
+/-(2% čtení + 2) / 0,001 MOhm
+/-(2% čtení + 2) / 0,01 MOhm
+/-(2% čtení + 2) / 0,1 MOhm
+/-(2% čtení + 2) / 1 MOhm
 
Rozsah měření
0,001 - 1,999 MOhm / U < 250 V
2,0 - 19,99 MOhm / U < 250 V
20 - 199,9 MOhm / U < 250 V
přesnost / rozlišení
+/-(5% čtení + 3) / 0,001 MOhm
+/-(5% čtení + 3) / 0,01 MOhm
+/-(5% čtení + 3) / 0,1 MOhm
 
Zkušební napětí
krok 10V
50, 100, 250, 500, 1000V
Měřicí proud > 1 mA
Zkratový proud < 3 mA
Testautomatické vybíjení obvodu
 
Hrotová sonda
OPTION
za příplatek
MI2086EU3.jpg (4Kb)
 
 
Měření skutečné impedance smyčky, sítě a zkratového proudu
Impedance smyčky, impedance sítě a odpor smyčky N-PE
Rozsah měření
(0,01) - 19,99 Ohm
20,0 - 199,9 Ohm
200 - 2000 Ohm
rozlišení
0,01 Ohm
0,1 Ohm
1 Ohm
přesnost
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
 
Určení zkratového proudu
Rozsah měření
0,06 - 19,99 A
20 - 199,9 A
200 - 1999 A
2 - 19,99 kA
20 - 24,4 / 42,2 kA
rozlišení
0,01 A
0,1 A
1 A
10 A
0,1 kA
 
 
Měření a testování proudových chráničů
Měření dotykového napětí
Rozsah měření
0,01 - 9,99 V
10 - 100 V
rozlišení
0,01 V
0,1 V
přesnost
(0 - 10%)čtení +/- 0,2V
(0 - 10%)čtení +/- 0,2V
 
Měření vybavovacího času (standardní typ RCD)
Měřicí rozsah
1/2 x In, 1 x In: 0 - 300 ms
2 x In: 0 - 150 ms
5 x In: 0 - 40 ms
rozlišení
1 ms
1 ms
1 ms
přesnost
+/- 3 ms
+/- 3 ms
+/- 3 ms
 
Měření vybavovacího času (selektivní typ RCD)
Měřicí rozsah
1/2 x In, 1 x In: 0 - 500 ms
2 x In: 0 - 200 ms
5 x In: 0 - 150 ms
rozlišení
1 ms
1 ms
1 ms
přesnost
+/- 3 ms
+/- 3 ms
+/- 3 ms
 
Měření vybavovacího proudu
Měřicí rozsah In
(0,2 - 1,1) In
rozlišení
0,05 x In
přesnost
+/- 0,1 In
 
Měřicí rozsah t
0 - 300 ms
rozlišení
1 ms
přesnost
+/- 3 ms
 
Měřicí rozsah U
0 01 - 100 V
rozlišení
0,01 / 0,1 V
přesnost
(0 - 10%)čtení +/- 0,2V
 
Zásuvková sonda
STANDARD
v dodávce
MI2086EU4.jpg (4Kb)
 
 
Obecné informace RCD měření
In10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Typ chráničeAC
Fáze+180 / -180
Vstupní napětí230V / 45 -65 Hz
 
 
Měření zemních odporů
Měření zemních odporů (čtyřvodičová metoda)
Rozsah měření
0,01 - 19,99 Ohm
20 - 199,9 Ohm
200 - 1999 Ohm
2 - 19,99 kOhm
rozlišení
0,01 Ohm
0,1 Ohm
1 Ohm
10 Ohm
přesnost
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
zkratový proud
< 20 mA
měřicí napětí
40 Vac / 125 Hz
sonda
test odporu sondy
test napěťového šumu
 
Měření zemních odporů (čtyřvodičová metoda + proudové kleště)
Rozsah měření
0,01 - 19,99 Ohm
20 - 199,9 Ohm
200 - 1999 Ohm
2 - 19,99 kOhm
rozlišení
0,01 Ohm
0,1 Ohm
1 Ohm
10 Ohm
přesnost
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
+/-(2% čtení + 3)
zkratový proud
< 20 mA
měřicí napětí
40 Vac / 125 Hz
sonda
test odporu sondy
test napěťového šumu
 
Měření zemních odporů (2 x proudové kleště)
Rozsah měření
0,01 - 19,99 Ohm
20 - 100 Ohm
rozlišení
0,01 Ohm
0,1 Ohm
přesnost
+/-(10% MH + 2)
+/-(20 % MH)
vzdálenost
mezi kleštěmi > 25 cm
měřicí napětí
40 Vac / 125 Hz
sonda
test odporu sondy
test napěťového šumu
 
Proudové kleště
OPTION
za příplatek
MI2086EU5.jpg (4Kb)
 
 
Měření malých odporů
Rozsah měření
0,01 - 19,99 Ohm
20 - 199,9 Ohm
200 - 1999 Ohm
rozlišení
0,01 Ohm
0,1 Ohm
1 Ohm
přesnost
+/-(2% čtení + 2)
+/-(2% čtení + 2)
+/-(3% čtení + 1)
měřicí proud
200 mA
200 mA
200 mA
kompenzace měřicích kabelů
do 5 Ohm
 
 
Měření střídavých napětí
Rozsah měření
1 - 440 V
přesnost
+/-(2% čtení + 2)
 
 
Měření střídavých proudů (kleště)
Rozsah měření
0,1 mA - 200 A
přesnost
+/-(3% čtení + 3)
 
 
Měření jednofázového výkonu
Rozsah měření
0,01 - 88 k
přesnost
+/-(7% čtení + 1)
jednotky
W / VA / Var
 
 
Měření energie
Rozsah měření
0,1 Wh - 1999 kWh
přesnost
+/-(7% čtení + 1)
 
 
Harmonická analýza
Vstupní napětí
10 - 440 V
přesnost
+/-(5% čtení + 5)
Vstupní proud
10 mA- 200 A
přesnost
+/-(5% čtení + 5)
Celkové harm. zkreslení
0 - 100 %
přesnost
+/-(5% čtení + 5)
Harmonické složky
0 - 21
přesnost
+/-(5% čtení + 3)
 
 
Vnitřní paměť a rozhraní RS 232
Vnitřní paměť2000 měření
RozhraníRS 232
SoftwareEuro Link Lite
 
Obecné informace
Napájecí napětí 4 x 1,5 V  
Stupeň krytí IP 44  
Vypínání Auto Off 
Rozměry 265 x 110 x 185 mm  
Hmotnost 2,1 kg (s bateriemi)  
 
Standardní
dodávka

informujte se
na aktuální
stav
MI2086ST.jpg, 7,2kB
 
Bližší technické informaceEurotest 61557
Příslušenství
není obsaženo
v základní ceně
Příslušenství