Analogové osciloskopx Metrix
OX 530, OX 803B
měření v kmitočtovém pásmu OX 530: DC až 35 MHz
měření v kmitočtovém pásmu OX 803B: DC až 40 MHz
AUTO SETUP
dva kanály
max. citlivost 5mV/dílek

OS5020.jpg, 13kB
  • 1,9 kV urychlující napětí
  • 2 kanály: 5mV/dílek - 20V/dílek
  • alternativní spouštění ALT
  • časová základna se spouštěním DC - 35 / 40 MHz
  • zobrazení X-Y, Y-T
  • vstup Z - modulace
  • lupa 10x

Technické údaje
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanál CH1 / CH2 / ADD / DUAL / CHOP / ALT
Invert CH2
X-Y režim CH1 - Y / CH2 -X
Kmitočtový rozsah DC-35 / 40 MHz (-3dB)
Vychylovcí činitel 12 kalibrovaných kroků
Citlivost 5mV - 20V/dílek: (1-2-5)
Vstupní vazba AC / GND / DC
 
Spouštění
Režim Auto, Norm, TV
Vazba AC
Hrana náběžná / sestupná
Video TV-V, TV-H
Zdroj spouštění CH1 / VERT (Dual, ALT) / LINE / EXT
Externí spouštění
 
Horizontální vychylování
Časová základna A
Přesnost 3% v sekvenci 1-2-5
Přepínání kalibrované kroky
Rozsah časové základny 0,2s/dílek - 10 ns/dílek
 
Zobrazení X - Y
 
Kalibrátor sondy
Kmitočet 1 kHz
Amplituda 0,5 V
Činitel plnění 50 %
 
Obecné informace
Obrazovka 1,9 kV urychlující napětí
Stínítko 8 x 10 cm (dílků)
Hmotnost5,5 kg
Rozměry 435 x 330 x 163 mm
 
HP9100.jpg (4Kb)