Analogový multimetr
Muzeum - PU 120 multimetr
Analogový multimetr PU 120 měří stejnosměrné a střídavé proudy napětí, odpory, NPN a PNP tranzistory.
Měření je jednodušší, protože není nutno přepočítávat dělení stupnice ve vztahu ke zvolenému měřicímu rozsahu.
Přístroj je osazen magnetoelektrickým systémem s usměrňovačem, třída přesnosti  2,5 zařazovala přístroj mezi provozní měřidla.
Přístroj se dodával v přenosném kufříku s proudovým transformátorem a napěťovou sondou (uloženo v depozitáři AMT).


PU120.jpg, 6 kB