Signální generátor SG 3000

kmitočtové pásmo 100 kHz až 3 000 MHz
kmitočtová stabilita +/- 1 ppm
rozlišení 1 Hz
modulace AM, FM, FSK, ASK
vnitřní paměť
rozhraní USB
SG3000.jpg, 9,2kB
  • RF syntetizér
  • 3,5" TFT displej
  • externí vstup 10 MHz
  • úroveň: +10 dBm / -127 dBm
  • síťové napájení


Signální generátor SG 3000 (RF synthetizér) pracuje v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 3000 MHz.
Kmitočtová stabilita +/-1 ppm, rozlišení 1 Hz zařazují přístroj mezi přesné zdroje měřicího signálu.
Aplikace rozšiřují AM, FM, FSK ASK modulace, externí přepojení normálu, rozhraní USB apod.
Ovládání přístroje je číslicové, včetně kalibrace.
Velmi jednoduchá obsluha z klávesnice umožňuje nastavit všechny požadované hodnoty.
Připojení k počítači umožňuje rozhraní USB.

Technické údaje
Katalogový list