Digitální dosvitový osciloskop Tektronix TDS 3014C
DPO (Digital Phosphor Oscilloscopes)
měření v kmitočtovém pásmu DC - 100 MHz
vzorkování v každém kanálu 1,25 GS/s
4 kanály a EXT spouštění
kurzory a matematické funkce
FFT analýza
paměť pro uchování nastavení přístroje a průběhů
externí moduly
ovládání pomocí systému QuickMenu
pokročilé spouštění zákmit (glitch), šířkou impulzu, logické
napěťové a proudové sondy
napájení z akumulátoru (TDS 3 BATC)
TDS30001C.jpg, 8 kB
 • AUTOSET
 • DPO technologie
 • USB rozhraní
 • Hard Copy - přímý tisk průběhů na LC displeji na tiskárnu
 • vestavěná disketová mechanika
 • 4 kanály: 1mV/dílek - 10V/dílek
 • kompatibilní VGA displej
 • 9 bit vertikální rozlišení
 • 10 k paměť pro reálný a referenční kanál
 • dvě časové základny se spouštěním
 • odečítání pomocí kurzorů
 • 25 automatických měření na průbězích
 • vzorkovací rychlost 1,25GS/s
 • Cena bez DPH: tel. Kč


Řada osciloskopů TDS 3000C představuje cenově nejvýhodnější DPO osciloskopy Tektronix. Tato skutečnost rozšiřuje řady uživatelů, kteří při práci s těmito přístroji zhodnotí kvalitu zobrazení signálů bez ztráty informace. Svými užitnými vlastnostmi představují DPO osciloskopy Tektronix přístroje řešené nejmodernější technologií paralelního zpracování 3 - D databáze.

DPO osciloskopy mají řízený barevný LC displej umožňující věrohodně zobrazit průběhy měřeného signálu. Technologie DPO sdružuje výhody osciloskopu s klasickou obrazovkou s elektrostatickým vychylováním (ART) a osciloskopu digitálního (DSO). Analýzu naměřených hodnot podporuje moderní JAVA technologie umožňující výpočet specifických hodnot signálových složek.

Základní a speciální funkce osciloskopů řady TDS 3000C rozšiřují jejich použití v mnoha měřicích metodách (měření v telekomunikacích, výpočetní technice a informačních technologiích, GSM sítích, energetice, chemickém a automobilovém průmyslu, měření ve vývojových laboratořích, hledání nestandardních závad ve výrobních procesech, v servisní praxi apod).

Ovládání osciloskopů řady TDS 3000 pomocí symbolů na displeji je velmi jednoduché a přehledné. Jednotlivé funkce po zmáčknutí příslušného tlačítka nabízejí další možnosti, což umožňuje nestavení speciálních parametrů.
Nastavení osciloskopu ve vnitřní paměti lze uchovat k příštímu měření.

Technické údaje
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanál CH1 / CH2 / CH3 / CH4
ALT, CHOP
Součet / rozdíl kanálů
Invert CH2
X-Y režim CH1 - Y / CH2 -X
Kmitočtový rozsah DC-100MHz (-3dB)
Vychylovací činitel jemné a hrubé nastavení
Citlivost 1mV - 10V/dílek: (1-2-5)
DC přesnost zesílení +/-2%
Zachycení nespojitosti 1ns
Vstupní impedance volitelná: 1MOhm/13>
Přímé vstupní napětí na BNC (1MOhm) CAT I: max. 150V Vrms (400Vp-p)
CAT II: 100Vrms (400Vp-p)
Rozlišení 9 bit
 
TDS 3000C
4 kanálová verze
TDS30003C.jpg, 10 kB
 
Spouštění
Automatické Hrana (+/-)
Auto, Normal, Single
Video (NTSC, PAL a SECAM)
Logické (AND, OR, NOR, NAND)
Impulsní (šířka, amplituda a strmost impulsu)
Comm (impulsní -telekom. masky)
Spouštění normální 10.000 bodů / 500 průběhů/sekundu
Spouštění rychlé 500 bodů / 5.000 průběhů/sekundu
Spouštění po čas. intervalu 13,2ns - 50s
Úroveň spouštění nastavení na displeji s odečítáním
Hrana náběžná / sestupná
Zdroj spouštění CH1 / CH2 / CH3 / CH4, síť, Ext.
TV spouštění kompletní TV obraz (TDS 3VID)
 
TDS 3000C
servisní středisko AMT
TDS3012B.jpg (4Kb)
 
Horizontální vychylování
Digitální časová základna
Sekvence 1 - 2 - 5
Časová základna A 10s/dílek - 4ns/dílek
Lupa x 10
Hold Off proměnné 10:1
Časová základna B spouštění po čase nebo události
Spouštění po čase 13,2ns - 50 s
Spouštění po události 1 - 9.999.999 událostí
Pracovní režim A / B, střídavě A/B
 
Telekomunikační
měření
TDS30004C.jpg, 6,5kB
 
Pracovní režim
Manuální ovládání z panelu
Automatický automatický výběr parametrů
Paměť uložení nastavení osciloskopu
uložení průběhů
 
Digitální režim
Pracovní režim Sample, Average, Peak Detect (1ns), Envelope, Single, WaveAlert, DPO
Reálné vzorkování9 bit A/D převodník (1,25GS/s)
Detekce špiček 1 ns
Automatická měření 25 měření na průbězích:
(perioda, kmitočet, šířka impulsu
náběžná a sestupná hrana, překmit+/-
MIN, MAX, AVG, P-P, amplituda, střída
zpoždění, burst, atd.)
Pre / Post Triger spojitě po celém displeji
 
Akumulátorové napájení TDS30002C.jpg, 4 kB
 
Kurzory
Zobrazení na stínítku V/dílek / s/dílek
Odečítání vertikální a horizontální osa stínítka
Kurzory a displej nastavení intenzity
 
Obecné informace
Obrazovka barevný VGA displej, 16 barev
Úhlopříčka165 mm 8 x 10(dílků)
Napájení pamětí životnost 5 roků
Pružný disk 1,44 MB
Kalibrátor 1 kHz
Napájení 90 - 250V / 47 - 440 Hz
Napájení OPTION TDS 3 BATC - akumulátory
Hmotnost3,2 kg / 5,2 kg s bateriemi
Rozměry 375 x 176 x 149mm
 
Bližší technické informaceTDS 3000