Tester BEHA - AMPROBE Unitest 2100 GAMA
indikace LED diodami + 3 1/2 LC displej
stupeň krytí IP 65
měření odporů
optická a akustická indikace měřených veličin
měření AC/DC napětí
jednopólová indikace napětí
indikace sledu fází
kontrola proudových chráničů 30mA
tester propojení obvodu
GAMA.jpg (4Kb)
  • indikace naměřených hodnot: LED diody
  • zobrazení měřeného napětí: LED diody + 3 1/2 LC displej
  • měření střídavých a stejnosměrných napětí
  • automatická vnitřní zátěž
  • napěťově závislý vstupní odpor
  • indikace sledu fází 3 fázových instalací do 1000V
  • vybavení / nevybavení 30mA proudového chrániče
  • test propojení obvodu "bzučák"
  • vestavěná svítilna, práce v místech s nízkým osvětlením
  • Cena bez DPH: 3 420 Kč


Tester BEHA - AMPROBE 2100 GAMA je určen k provozním měřením elektrických instalací.
Měří stejnosměrná napětí do 690V a střídavá napětí do 10000V, umožňuje určit sled fází (např. při zapojení a kontrole elektroměrů) a kontroluje propojení elektrického obvodu. Tester měří také odpory, je vybaven svítilnou a má stupeň krytí IP 64.

Naměření hodnoty jsou indikovány LED diodami (podobně jako u testeru 2100 ALPHA). Měřené napětí je indikováno jak LED diodami, tak LC displejem, což unmožňuje přesné odečítání naměřené hodnoty stejnosměrného a střídavého napětí.

Při testování proudového chrániče 30mA (automatická vnitřní zátěž pro vybavení chrániče) lze využít napěťově závislou vstupní impedanci a chránič kontrolovat bez vybavení nebo s vybavením (když se nejdříve měří napětí, změní se vstupní impedance a chránič je testován bez vybavení; při prvotní kontrole chrániče, chránič vybaví).

Při napěťovém měření je tester plně funkční i bez baterie.

Tester sdružuje všechny základní funkce potřebné při prvotním testování elektrických instalací revizními techniky.

Technické údaje
PouzdroALPHA.jpg (5Kb)
ZobrazeníLED diody + 3 1/2 LC displej
Střídavá napětí měřicí rozsahy
12 V...1000 V
indikace
optická/akustická
Stejnosměrná napětí měřicí rozsahy
12V...690 V
indikace
optická/akustická
Vnitřní zátěž zátěž
3,5W při 1000V
testovací proud
max. 3,5mA
Test propojení obvodu indikace
optická/akustická
Měření odporů měřicí rozsahy
1 - 1999 Ohm
rozlišení
1 Ohm
Určení sledu fází 2 - pólová metoda
170 - 1000V
indikace
optická/akustická
Proudový chránič jmenovitý proud
30 mA
vybavení
nevybavení
Přepěťová kategorie CAT III/690V
Napájecí napětí2 x 1,5 V
Rozměry280 x 78 x 35 mm
Hmotnost320g
Příslušenství ochranné pouzdro