Generátor libovolných průběhů Tektronix AFG 3022C
kmitočtové pásmo 1 uHz až 25 MHz
LCD color
dva kanály
vzorkování až 500 MS/s
rozlišení - 14 bit
hloubka paměti max. 128k
4 vnitřní paměti
USB rozhraní
software ArbExpress - AXW100
AFG3000.jpg (9,5Kb)
 • DDS syntéza
 • Základní průběhy (sinus, trojúhelník, obdélník, impuls,
 • sin(x)/x, šum, Lorentz, Gauss, Haversine, exp(+) / exp(-)
 • generátor libovolných průběhů AWG
 • AM, FM, PM, FSK, PWM modulace
 • průběh signálu: spojitý, rozmítaný, modulovaný, počet period (burst)
 • vnitřní rozmítání (logaritmické a lineární)
 • rozhraní USB
 • výstupní impedance: vysoká, 50Ohm, nastavitelná
 • software
 • kalibrační certifikát
 • Cena bez DPH: tel. Kč


Generátor funkcí a libovolných průběhů Tektronix AFG 3022 (Arbitrary / Function Generator) pracuje v kmitočtovém pásmu DC až 25 MHz.

Přístroj umožňuje generovat základní matematické funkce s možností lineárního a logaritmického rozmítání.
Průběhy mohou být modulovány AM, FM, PM, FSK a PWM modulací v širokém kmitočtovém spektru několika vestavěnými průběhy.

Libovolné průběhy jsou vytvářeny s délkou 2 až 65 536 bodů, s rozlišením 14 bit a rychlostí vzorkování 250 MS/s. Vytvořené průběhy mohou být uchovány v pamětech generátoru.

Komunikaci s prostředím zajišťuje rozhraní USB. Software pracuje pod operačním systémem Windows a je součástí standardní dodávky.
Software ArbExpress umožňuje přenos průběhů (vytvořených uživatelem nebo uložených v knihovně programu) do přístroje. V knihovně software je uloženo několik přednastavených průběhů (100BaseT, Bluetooht, CCD, CD ROM, Edge GSM a Misc), které mohou být importovány do přístroje.

Generátor disponuje velkým LC displejem (10 x 8cm), má přehledně uspořádány ovládací prvky.

Výstupní konektor (Output) je možno softwarově odpojit. Druhý výstupní konektor generuje signál úrovně TTL. Vstupní konektor (Input) umožňuje spouštění TTL úrovní.

Technické údaje
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník,
impuls, šum, DC, sinx/x, Gauss, Lorentz,
Haversine, exp. kladný, exp. záporný
 
Libovolné průběhy - AWG
Délka průběhu 2 až 65 536 bodů
Amplitudové rozlišení14 bit
Rychlost vzorkování250 MS/s
Uchování průběhučtyři průběhy
 
LC displej AFG3022BLCD.jpg, 15 kB
 
Kmitočtové charakteristiky
Sinus 1 mHz - 25 MHz
Obdélník, impuls1 mHz - 12,5 MHz
Trojúhelník, sinx/x
Gauss, Lorentz, Haversine
exp. kladný, exp. záporný
1 mHz - 250 kHz
Libovolný1 mHz - 12,5 MHz
Rozlišení1 uHz nebo 12 číslic
Přesnost1 ppm / rok
 
Komunikace
ověření v laboratoři
AMT měřicí technika
AFG4.jpg (8,3Kb)
 
Spektrální charakteristiky sinusového průběhu
Harmonické zkreslení 1 mHz - 20 kHz: -70 dBc
20 kHz - 1 MHz: -60dBc
1 MHz - 10 MHz: -50 dBc
10 MHz - 25 MHz: - 40 dBc
Celkové harm. zkreslení
THD
max. 0,2% (DC-20 kHz)
 
Charakteristiky standardních průběhů
Obdélníkový průběh
Náběžná / sestupná hrana max. 18 ns
Jitter (rms)500 ps
 
Impulsní průběh
Šířka impulsu 30 ns až 999 s
Rozlišení10 ps nebo 4 číslice
Plnění0,1 až 99,9 %
Překmitmax. 5 %
Jitter (rms)500 ps
 
Výstupní charakteristiky
Amplituda
Výstupní úroveň 10 mVpp - 10 Vpp
Přesnost (při 1 kHz) 1 % nastavení + 1 mV
Rozlišení 0,1 mVpp, 0,1 mVrms, 0,1 dBm nebo 4 číslice
 
Výstupní impedance
Nastavitelná 50 Ohm
nastavitelná
vysoká
 
Offset
Výstupní impedance
(do 50 Ohm)
+/- 5 V pp (AC+DC)
Přesnost +/- (1 % nastavení + 5 mV + 0,5 % amplitudy (Vpp))
 
Rozlišení
Rozlišení 1 mV
 
Jednotky výstupní úrovně
Výstupní úrovně Vpp, Vrms, dBm, vysoká úroveň
 
Knihovna průběhů
v počítači
AFG1.jpg (5Kb)
 
Modulace
AM modulace
Průběhy standardní průběhy + AWG
Hloubka modulace0 až 120 %
Zdrojinterní / externí
 
Ovládací prvky AFG AFG5.jpg (8,1Kb)
 
FM modulace
Průběhy standardní průběhy + AWG
Mod. kmitočet2 mHz - 50 kHz
Vrcholová odchylka DC - 12,5 MHz
Zdrojinterní/ externí
 
FM modulace
Průběhy standardní průběhy + AWG
Vnitřní poměr 2 mHz - 50 kHz
Fázová odchylka 0 - 180
Zdrojinterní / externí
 
Zadní panel
AFG 3021
AFG3.jpg (4,5Kb)
 
FSK modulace
Průběhy standardní průběhy + AWG
Vnitřní poměr 2 mHz - 1,000 MHz
Zdrojinterní / externí
 
 
FWM modulace
Vnitřní kmitočet 2 mHz - 50,00 kHz
Zdrojinterní / externí
 
 
Celkový pohled
AFG 3021B
AFG8.jpg, 8,7kB
 
Rozmítání
Druh rozmítání lineární / logaritmické
Směr rozmítánínahoru / dolů
Start / stop1 Hz - 25 MHz
Rychlost rozmítání10 ms - 100 s
 
 
Interface
Standardně USB
Software Tektronix
 
Paměť (energeticky nezávislá)
AWG průběhy 4
 
 
Vytvoření průběhu
v počítači
AFG2.jpg (5Kb)
 
Vstupy / výstupy
Přední panel
Standardně hlavní výstup
výstup TTL
vstup TTL
 
 
Obecné informace
Hmotnost4,5 kg
Rozměry 330(Š) x 157(V) x 154 (H) mm
Napájení 110 - 250 V / 50 Hz / 120 W
 
Bližší technické
informace