Analogové osciloskopy Tesla Brno
Muzeum - BM 464
Osciloskop BM 464 (mezi uživateli také "autobus") je širokopásmový laboratorní modulární přístroj. Základní jednotka obsahuje zobrazovací díl a příslušné napájecí zdroje. Jednotka BP 4641 představuje vertikální částí osciloskopu s mezním kmitočtem 50 MHz, citlivostí 20 mV / dílek až 10 mV / dílek a vstupní impedancí 1 MOhm. Dvojitou časovou základnu tvoří modul BP 4646 s rozsahem 0,5  s / dílek až 0,05 us / dílek, možností sledování jednorázových dějů, zpoždění druhé časové základny lze nastavit plynule a skokově.
Přístroj v muzeu AMT měřicí techniky je funkční.


BM464.jpg, 6 kB


Další osciloskopy Tesla Brno
BM 550

Osciloskop BM 550 představuje první kombinaci analogového osciloskopu a vestavěného digitálního multimetru. Šířka pásma je DC až 25 MHz, citlivost 2 mV až 5 V / dílek. Externí modulace v ose Z, vstupní impedance 1 MOhm představují pokročilé funkce přístroje. Celkové provedení je již tranzistorové s integrovanými obvody TTL logiky. Stínítko obrazovky je obdélníkové  8 x 10 mm, urychlující napětí 10 kV. Časová základna pokrývá rozsah od 1 s / do 0,1 us / dílek

BM 556

Osciloskop BM 556 vychází koncepčně z BM 550. Je dvoukanálový s šířkou pásma DC až 25 MHz a citlivostí 2 mV až 5 V / dílek. Externí modulace v ose Z, vstupní impedance 1 MOhm představují pokročilé funkce přístroje. Celkové provedení je již tranzistorové s integrovanými obvody TTL logiky. Stínítko obrazovky je obdélníkové  8 x 10 mm, urychlující napětí 10 kV. Časová základna s vestavěnou lupou pracuje v rozsahu 1 s / až 0,1 us / dílek

BM 564

Osciloskop BM 564 "autobus" je opět modulárního provedení. Jednotka BP 5641 představuje vertikální částí osciloskopu, časovou základnou je modul BP5646. Osciloskop má jak základní, tak zpožděnou časovou základnu s lupou (ZOOM) a pracuje v kmitočtovém rozsahu DC až 90 MHz. Provedení je již tranzistorové s IO obvody (většinou Tesla Rožnov). Stínítko je opět kulaté o průměru 130 mm, urychlující napětí 15 kV.

BM 566

Osciloskop BM 566 je koncepčně odvozen od NF osciloskopu BM 556 (klasické modré provedení horního a dolního víka, napájecí a VN zdroj je opět umístěn pod černým krytem upevněným dvěma šrouby v dolní části přístroje). Velmi zdařilá konstrukce, oproti dnešním přístrojům rozebiratelná a opět, po sešroubování plně funkční. Šířka pásma DC až 120 MHz, 2 kanály, citlivost 10 mV až 5 V / dílek, modulace Z, vstupní impedance 1 MOhm, tranzistorové + IO provedení, kalibrace obdélníkovým napětím zařazují osciloskop, na svoji dobu, k velmi zdařilým. Stínítko obrazovky je již standardní 8 x 10 mm, urychlující napětí 10 kV. Časová základna 1 s / až 0,1 us / dílek. V době provozu bylo složité shánění tunelových diod, které bylo nutno často měnit ve zpožděné časové základně.

BM 574

Servisní analogový osciloskop BM 574 byl jako jeden z prvních přenosný, protože měl nízkou hmotnost. Šířka pásma byla pouze (většinou postačuje k základním měřením) DC až 10 MHz, citlivost 10 mV až 5 V / dílek a vstupní impedance 1 MOhm. Stínítko obrazovky bylo opět obdélníkové  8 x 10 mm, urychlující napětí 10 kV. Časová základna 200 ms / až 0,5 us / dílek