Tester elektrických instalací C.A 6116N
měření instalací dle ČSN EN 61557
zobrazení harmonických složek U / I
zobrazeni induktivní složky impedance
měření výkonu
 

 

CA6116.jpg, 8 kB

 • měření izolačních odporů s automatickým vybitím
 • měření izolačních odporů s automatickým přepínáním měřicího rozsahu
 • automatické blokování při přítomnosti napětí
   
 • měření impedance smyčky Z s bez vybavení chrániče
 • měření vnitřního odporu sítě Z I
 • výpočet zkratového proudu Ik
 • selektivní měření zemního vodiče bez rozpojení soustavy
 • určení poruchového napětí (měření se sondou)
 • určení odporu uzemnění
   
 • měření zemních odporů
 • zobrazení induktivní složky
 • volba měření bez vybavení chrániče
 • selektivní měření s pomocnou sondou
 • kompenzace vlivu rušivých napětí
   
 • testování proudových chráničů A, AC
 • měření bez vybavení a s vybavením chrániče
 • test narůstajícím nebo jmenovitým proudem
 • měření dotykového napětí
 • měření vybavovacího proudu
 • měření doby vybavení
 • měřené odporu uzemnění (zásuvka)
 • měření impedance smyčky
 • určení zkratového proudu
   
 • měření malých odporů proudem 12 mA, 200mA
 • určení sledu fází
 • kontrola ochranného vodiče a zapojení zásuvky
 • měření napětí a kmitočtu
  měření výkonu
   
 • vnitřní paměť na 4000 hodnot
 • rozhraní USB pro přenos hodnot do počítače
 • NiHm akumulátory
 • Cena bez DPH: 36 800 Kč
CA6116STD.jpg, 8 kB

CA6116LCD.jpg, 8 kB


Tester elektrických instalací Chauvin Arnoux C.A 6116 navazuje na úspěšnou řadu C.A 6115.
Přístroj je určen ke kompletním revizním měřením elektrických instalací.

Velký 5,7" barevný LC displej zobrazuje, kromě naměřených veličin prováděných během výchozí nebo opakované revize také průběhy napětí a proudů, harmonické složky, schéma připojení, apod. Zobrazení průběhů v časové oblasti není u přístrojů této kategorie běžné a posouvá C.A 6116 mezi analyzátory.

Přístroj měří izolační odpory max. zkušebním napětím 1000 V až do 2 GOhm, provádí měření a kontrolu proudových chráničů (AC, A) a impedance smyčky. Přístroj měří celkový odpor zemní soustavy, popř. selektivní měření proudovými kleštěmi bez rozpojení soustavy. Měření lze provádět bez vybavení proudového chrániče (od 30mA).

Při měření zemních odporů a impedance smyčky zobrazuje induktivní složku. Tester měří malé odpory proudem 200mA, střídavá napětí, kmitočet sítě, výkon, celkové harmonické zkreslení (THD), apod. provádí rychlý test zapojení zásuvky, určuje sled fází, apod.

Měření proudových chráničů a impedance smyčky lze nastavit bez vybavení nebo s vybavením chrániče.

Všechna revizní měření jsou v souladu s normou EN 61557 a jejími příslušnými částmi (základní a pracovní chyba, apod.).

Komunikační rozhraní USB umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače.

Dodávka zahrnuje:
měřicí přístroj C.A 6116, aktivní testovací sondu, měřicí kabely, krokosvorky, software ICT, USB kabel, brašnu, adaptér, návod k obsluze.

Technické údaje
Zobrazení5,7", multifunkční LCD
 
Měření izolačního odporu (EN 61557)
Automatické přepínání rozsahů
Automatické vybíjení měřeného vzorku
Automatické blokování při přítomnosti napětí
 
Rozsah měření
10 kOhm - 2 GOhm
rozlišení
10kOhm - 1 MOhm
Zkušební napětí50, 100, 250, 500, 1000 V DC
Zkušební proudmin. 1 mA DC
 
Měření
izolačního odporu
CA6116ISO.jpg, 8 kB
 
Měření impedance smyčky ZS, ZI(EN 61557)
Měření impedance smyčky ZS
Měření vnitřního odporu sítě ZI / ZI(L-N), ZI (L1-L2), ZI (L2-L1), ZI (L1-L3)
Měření bez vybavení proudového chrániče
Určení zkratového proudu
Zobrazení induktivní složky
Určení poruchového napětí (měření se sondou)
Určení odporu uzemnění
 
Impedance smyčky (Z S = Z L + Z PE)
Z L300 us / 5 A
Z PE6, 9, 12 mA
(bez vybavení RCD)
vyšší proud s vybavením RCD
Napětí instalace
90 - 550 V
Kmitočet instalace
15,3 - 65 Hz
Rozsah měření
0,10 - 3999 Ohm
rozlišení
0,01 - 1 Ohm
 
Vybraná metoda
měření smyčky
CA6116EU.jpg, 8 kB
 
Výpočet zkratového proudu
Rozsah měření
0,1 A - 6,00 kA
rozlišení
0,1
 
Měření a testování proudových chráničů (EN 61557)
Typ chrániče AC, A
Testování chrániče s vybavením a bez vybavení
Měření dotykového napětí
Měření doby vybavení
Měření vybavovacího proudu
Měření odporu uzemnění
Nastavení průběhu testovacího proudu
 
Měření dotykového napětí
Napětí instalace
90 - 550 V
Kmitočet instalace
15,3 - 65 Hz
Rozsah měření
2 - 100 V
rozlišení
0,1 V
 
Měření vybavovacího času
Impulzní režim5,0 - 500 ms
Post. narůstající In10 - 200 ms
Proudové chráničeIn: 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000 mA
 
Měření vybavovacího proudu
Měřicí proud1/2xIn, 1xIN, 2xIn, 5xIn
Jmenovitý proud10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000 mA
Proměnné nastavení6 - 999 mA
 
Měření zemních odporů (EN 61557)
Měření v živých obvodech (ZA, RA), TN, IT, TT
(tam kde není možné provést měření třemi sondami v zemi)
Klasická metoda (62%)
Selektivní měření v živých obvodech
měření s pomocnou sondou
měření vyžaduje jedny proudové kleště měřicí proud ISEL
Kompenzace vlivu rušivých napětí
 
Rozsah měření
0,50 - 15 kOhm
rozlišení
0,01 - 10 Ohm
 
Měření
selektivní
CA6116SL.jpg, 16 kB
 
Měření
třemi sondami
CA6116E3.jpg, 7 kB
 
Měření malých odporů
Rozsah měření
0,01- 39,99 Ohm
40 - 399,9 Ohm
rozlišení
0,01 Ohm
1 Ohm
přesnost
+/-(1,5% + 2)
měřicí proud
12 mA, 200 mA
Kompenzace měř. kabelů
do 40 Ohm
 
Měření
třemi sondami
CA6116R.jpg, 8 kB
 
Měření odporů
Rozsah měření
1- 399,9 kOhm
rozlišení
1 - 100 Ohm
přesnost
+/-(1,5% + 2)
Měření AC / DC napětí
Rozsah měření
0,1 - 550 V
rozlišení
0,1 - 1 V
přesnost
+/-(1,5 %+ 2)
Měření kmitočtu
Rozsah měření
15,3 - 499,9 Hz
rozlišení
0,1 - 1 Hz
Měření výkonu
Rozsah měření
5 W - 330 kW
rozlišení
1 W - 100 W
Měření harmonických složek U / I
Rozsah měření
50 složek
zobrazení
složky, THD
Určení sledu fází
 
Určení
sledu fází
CA6116SLED.jpg, 10 kB
 
Měření proudů proudovými kleštěmi
Kleště MN 77 (1000:1), U L-PE, 1mA
Rozsah měření
5,0 mA - 19,99 A
přesnost
+/-(2,0 MH %+ 5)
 
Kleště C 177 (1000:1), U L-PE, 0,5mA
Rozsah měření
5,0 mA - 19,99 A
přesnost
+/-(2,0 MH %+ 5)
 
Kleště C 177A (10000:1), U L-PE, 5mA
Rozsah měření
0,02 A - 199,9 A
přesnost
+/-(1,5 MH %+ 5)
 
Komunikace s počítačem
Vnitřní paměť4000 hodnot
RozhraníUSB
 
Obecné informace
Napájecí napětí NiHm / 9,6V / 4Ah
Stupeň krytí IP 53
Rozměry 280 x 190 x 128 mm
Hmotnost 2,4 kg (s bateriemi)
 
 
Příslušenství
SoftwareDataviewer (14.750,- Kč)
SW ICT je již v základní výbavě
MN 77proudová sonda (4.590,- Kč)
C 177proudová sonda (5.940,- Kč)
C 177Aproudová sonda (6.210,- Kč)
S1sada pro uzemnění 5, 10, 15m (1.590,- Kč)
S2sada pro uzemnění 50, 10m (4.590,- Kč)
S3sada pro uzemnění 100, 10m (6.130,- Kč)
 
Bližší technické informace
Podrobnější technické údaje