Měřič izolačních odporů Cauvin Arnoux C.A 6549
měření izolačních odporů do 10 TOhm
zobrazení reálného zkušebního napětí
pevné zkušební napětí 500, 1000, 2500 a 5000 V
proměnné zkušebního napětí 40 V až 5100 V
měření pod napětím
výpočet PI, DD a DAR
funkce SMOOTH
funkce STEP
vnitřní paměť
IP 53
rozhraní RS 232 + SW (Data Viewer)
CA6549.jpg (4Kb)
 • měření izolačních odporů od 30 kOhm do 10 TOhm
 • měření kapacit
 • měření AC / DC napětí do 1 kV
 • měření DC napětí do 5,1 kV
 • zobrazení reálního zkušebního napětí
 • výpočet polarizačního indexu PI
 • výpočet dielektrického vybíjecího testu DD
 • výpočet dielektrického absorpčního poměru DAR
 • nastavení mezních parametrů - ALARM
 • záznam izolačního odporu v čase R(t)
 • měření kapacit a svodového proudu
 • vnitřní paměť na 128 kB
 • Cena bez DPH: 91 500 Kč


Měřič izolačních odporů Chauvin Arnoux C.A 6549 měří izolační odpory od 30 kOhm do 10 TOhm, zkušebním napětím od 500 V do 5000 V. Zkušební napětí je možní nastavit manuálně v rozsahu 40 V až 5100 V.

Přístroj určuje polarizační index PI (PI = R 10 min /R1 min), dielektrický absorpční poměr DAR (DAR = R1 min / R30 sec) a dielektrický vybíjecí test DD.

Hodnoty izolačního odporu mohou zobrazeny v časové závislosti R = f(t).

Tester měří také stejnosměrná a střídavá napětí, kapacitu a svodový proud.

Překročení nastavitelných mezních parametrů indikuje ALARM. Přístroj je také doplněn funkcí SMOOTH (vyhlazení).

Přístroj umožňuje měřit zařízení pod napětím, max. 20% testovacího napětí.

Funkce STEP vychází z předpokladu, že izolační odpor a jeho naměřená hodnota u kvalitní izolace nejsou závislé na přiloženém napětí. U izolace nekvalitní se vyšší hodnoty přiloženého testovacího napětí projeví poklesem naměřené hodnoty izolačního odporu. Při tomto měření se postupně, po krocích "STEP" zvyšuje testovací napětí a měří se závislost izolačního odporu na přiloženém napětí.

Izolační odpor je také závislý na teplotě okolí, proto přístroj umožňuje přepočet naměřené hodnoty na reálnou teplotu.

Přístroj disponuje vnitřní pamětí 128 kB, je napájen z vestavěných NiMH akumulátorů, stupeň krytí IP 53 umožňuje měření v provozních podmínkách.

Naměřené hodnoty lze přenášet po rozhraní RS 232 do počítače.

Technické údaje
Zobrazenímultifunkční, grafický LC displej
 
Měření izolačního odporu
Rozsah měření
10 kOhm - 10 TOhm
měřicí napětí
40 až 5100 V
Přesnost
+/-(5% čtení + 3)
rozsah měření R izol
30 kOhm - 10 TOhm
Zkušební napětí500 V
1000 V
2500 V
5000 V
40 - 5100 V proměnné
Zkušební proudmin. 1 mA
Doba měřenínastavitelná
 
 
Měření kapacit
Rozsah měření
0,005 - 49,99 uF
přesnost
+/-(10% čtení + 1)
 
Měření svodového proudu
Rozsah měření
0,001 nA - 3 mA
přesnost
+/-(5% čtení + 5)
 
 
Měření AC / DC napětí
Rozsah měření
1 - 1000 V
přesnost
+/-(1% čtení + 5)
 
 
Měření DC napětí
Rozsah měření
1 - 5100 V
přesnost
+/-(1% čtení + 5)
 
 
Matematické funkce
Výpočet polarizačního indexu PI
PI = R izol.(10 minut) - R izol.(1 minuta)
 
Výpočet dielektrického absorbčního poměru DAR
DAR = R izol.(1 minuta) - R izol.(30 sekund)
 
Určení dielektrického vybíjecího testu DD
 
Určení R(iz) = f (Utest)
Funkce STEP - 5x změna U(test)
 
Vyhodnocení stavu izolace
Vyhodnocení stavu izolace
špatná, nebezpečná
dorbá
extremně dorbá
PI
1 až 2
2 až 4
větší než 4
DAR
menší než 1,25
1,25 až 1,6
větší než 1,6
DD
větší než 4
2 až 3
menší než 2
 
 
Vnitřní paměť
Paměť128 kB
 
Obecné informace
Napájecí napětí 8 x 1,2 V baterie / NiMH
Stupeň krytí IP 53
Rozměry 270 x 250 x 180 mm
Hmotnost 4,3 kg
 
Příslušenství
Softwarekomunikace s PC