Analogový nebo digitální osciloskop

       Pozorovat signály analogovým nebo digitálním osciloskopem?

Na tuto otázku není určitě jednoduchá odpověď. Pokud jsou požadovány výstupy na tiskárnu nebo počítač, popř. matematické zpracování a automatické měření vybraných parametrů signálu je nutno použít k měření "velmi kvalitní" osciloskop digitální. Kvalitní digitální osciloskop se vyznačuje kromě speciálních funkcí také vysokou cenou.

Pokud klade uživatel důraz na reálné a pravdivé zobrazení neznámých signálů a nepožaduje komunikaci s prostředím je vhodnější osciloskop analogový.

Fotografie

V současné době je velmi široká nabídka "základních" digitálních osciloskopů od mnoha výrobců. Před A/D převodníkem digitálního osciloskopu jsou aplikovány analogové obvody jako u osciloskopu analogového. Za tímto převodníkem jsou vzorky "pouze" zpracovány a podle kvality osciloskopu jsou podrobeny matematické analýze, měření, atd. Pokud jsou analogové obvody navrženy nesprávně (výrobce s jejich konstrukcí nemá zkušenosti) nelze získat z A/D převodníku požadované objektivní údaje. Také velmi častým parametrem udávajícím kvalitu digitálního osciloskopu je rychlost vzorkování. Pokud udává výrobce vzorkovací rychlost např. 1GS/s při paměti 2k neznamená to, že probíhá vzorkování v celém rozsahu časové základny se stejnou rychlostí a lze říci, že v některých případech klesá až na několik kHz a signál je tedy rekonstruován z několika málo bodů. Osciloskop je navržen tak, aby měl gaussovský frekvenční průběh (nemá tedy filtr omezující vysoké kmitočty) což souvisí s Nyquistovým teorémem o vzorkování dvojnásobkem nejvyššího kmitočtu obsaženého v signálu. Z několika bodů není tedy možné získat "věrný" průběh signálu. Proto je vhodné použít osciloskop analogový který zobrazuje signály v reálním čase.

       AMT měřicí technika má v základní nabídce jak osciloskopy analogové, tak digitální výrobce EZ Digital (dříve GoldStar a LG Precision), který má s výrobou osciloskopů bohaté zkušenosti.

Základní řadu osciloskopů analogových tvoří modely s kmitočtovým pásmem od DC do 100 MHz, což je pro zobrazení průběhů dostačující. U signálů s vyšším kmitočtovým rozsahem je požadováno většinou speciální zpracování v časové ose nebo zobrazení ve frekvenční oblasti (spektrální analyzátor).

       Analogové osciloskopy EZ Digital mají většinou obrazovku s luminoforem P31, který je jasný, odolný proti propálení a má vysoký "fotografický jas". Urychlující napětí od 2,1kV do 11,5 kV zaručuje jasné zobrazení i při nastavené rychlé časové základně s lupou.

Vzhledem k tomu, že jsou přístroje tohoto výrobce používány k měřením několik roků lze statisticky říci, že jsou spolehlivé a velmi málo poruchové (většina závad byla způsobena připojením signálu s vyšší amplitudou což bylo příčinou poškození tranzistoru ve vstupním zesilovači). Také poškození mechanických prvků (přepínače časové základny a citlivosti vertikálního zesilovače) bylo zhruba zanedbatelné. Citlivou otázkou z hlediska servisu je také zdroj VN napětí s násobičem. Výměny VN transformátoru a diod umožňujících regulaci jasu byly opět minimální stejně jako výměny transformátoru a výkonových tranzistorů v síťovém zdroji. Na základě těchto zkušeností ze servisu osciloskopů EZ Digital je možné říci, že jsou v poměru technických parametrů, spolehlivosti a ceny téměř nepřekonatelné.

Fotografie

EZ Digital (AMT měřicí technika je výhradním distributorem) rozšířil nabídku osciloskopů také o přístroje digitální. Řada DS 1100 obsahuje celkem šest přístrojů s kmitočtovým pásmem do 250MHz. Osciloskopy jsou nabízeny jak v monochromatickém, tak barevném provedení displeje. Paměť až 32k zaručuje, ve vztahu k časové základně vysokou vzorkovací rychlost, která může být až 200MS/s (reálný čas) nebo 25GS/s (ekvivalentní). Moderní technologie zpracování a zobrazení dat zaručuje, v porovnání s jinými přístroji, velmi ostrou stopu na stínítku displeje, možnost zachycení nespojitostí 10ns (GLITCH), přímá měření na průběhu, měření pomocí kurzorů, apod. Speciální funkce umožňují zachycení nespojitosti v předem definované obálce, FFT analýzu (amplitudové složky), automatické nastavení optimálního zobrazení (AUTOSET), testování přístroje po spuštění, apod. Na základě zkušeností s analogovými osciloskopy vyvinul tedy EZ Digital osciloskopy digitální, které mají vysoký poměr užitných vlastností a pořizovací ceny. Komunikaci s prostředím umožňuje u osciloskopů řady DS 1100 rozhraní RS 232 a USB (RS 232 má svoje omezení - při předávání velkého objemu je pomalá, USB zaručuje rychlou komunikaci a okamžitou reakci na povely jak z počítače, tak z osciloskopu). Rozdíl v rychlosti pozná uživatel teprve při porovnání RS 232 a USB. Software podporuje obě dvě rozhraní, ale RS 232 se téměř nepoužívá. Přímý tisk obrazovky - HardCopy funguje standardním způsobem.