Digitální osciloskopy EZ Digital s pokročilými funkcemi

      Renomovaný výrobce měřicí techniky společnost EZ Digital (dříve GoldStar, LG Precision) nabízí opět několik zásadních novinek. Vedle osciloskopů analogových řady OS 50xx (EZ Digital je dlouholetým výrobcem analogových osciloskopů a tudíž přechod na osciloskopy digitální nebyl zásadním problémem) jsou zařazeny do nabídky osciloskopy digitální s monochromatickým a barevným displejem s pokročilými matematickými funkcemi.

Analogové osciloskopy jsou 2 nebo 4 kanálové s kmitočtovým rozsahem do 100MHz. Vyznačují se především stálostí technických parametrů, nízkými pořizovacími náklady a dlouholetou životností bez servisních zákroků.

Řada digitálních osciloskopů DS 1100 (monochromatický displej) a DS 1100C (barevný displej) zahrnuje celkem šest modelů s šířkou pásma DC až 80MHz, 150MHz a 250MHz. Přístroje jsou dvoukanálové s maximální úrovní na vstupu 400V. Ovládání osciloskopů a vybrané funkce jsou řízeny z menu umístěného v pravé části displeje. Osciloskopy mají paměť 32k, v reálném čase vzorkují rychlostí 200MS/s, ekvivalentně 25GS/s.

Komunikaci s prostředním zabezpečuje rozhraní USB, RS 232 a Centronix. Zvláště zajímavé je rozhraní USB, kterým je standardně vybavena většina počítačů. Toto rozhraní je velmi rychlé a v porovnání s rychlostí rozhraní RS 232 lze říci, že RS 232 je u osciloskopů nadstandardně. Software, který je součástí dodávky komunikuje pod OS. Windows. Software pracuje obousměrně, přenos je možný také v reálném čase. Z počítače je možné ovládat osciloskop, po přepnutí do funkce RUN je na monitoru počítače zobrazen reálný průběh připojený ke vstupu osciloskopu. Přímý tisk – funkce HardCopy lze tisknout na běžné tiskárně s paralelním rozhraním.

Foto

Možnosti použití osciloskopů řady DS 11XX rozšiřují speciální funkce, které jsou součástí standardní výbavy. Matematické operace jsou rozděleny do dvou částí. Základní aritmetické umožňují součet, rozdíl a inverzi kanálů. Funkce pokročilé zahrnují FFT analýzu a měření v tolerančním poli.

Novinkou u osciloskopů řady DS 100C je FFT analýza v reálném čase. Okna pro FFT jsou Flattop (lepší amplitudové rozlišení) a Blackman (určeno pro přenosové signály, podobně jako Hanning a Hamming, ale s kosinovými složkami umožňujícími redukci zvlnění). Zajímavostí u osciloskopů je možnost současného zobrazení signálu a jeho FFT analýzy, popř. pouze FFT analýzy. U reálné FFT analýzy je možno použít vertikální a horizontální kurzory, popř. delta mezi kurzory.

Osciloskopy řady DS 1000 / 1000C umožňují také přímé, reálné měření vybraných parametrů na zobrazením průběhu, jsou vybaveny speciálními obvody pro zachycení nespojitosti 10ns a vnitřní pamětí pro uchování nastavení přístroje a průběhů. Pamětí je celkem deset. ACQUIRE je u řady DS 1100C doplněna funkcí rychlého spouštění (FAST TRIGGER). Při zapnutí funkce ON lze prohlížet před a po spouštění 10 dílků. Je-li funkce vypnuta OFF je aktivní paměť 32K a je možné prohlížet před spouštěním 10 dílků a po spouštění 630 dílků. Celkem lze tedy získat reálnou informaci o signálu v rozmezí 640 dílků což může být, vzhledem k ceně osciloskopu zajímavá informace. Funkce horizontálního displeje jsou rozšířeny u řady DS 1100C o HoldOff, který lze nastavit jemně a hrubě, přičemž nastavené hodnoty času jsou zobrazeny na displeji osciloskopu. Také funkce UTILITY je u nové řady osciloskopů rozšířena o možnost interpolační kalibrace. Standardně je možné osciloskopy po odpojení vstupů kalibrovat, přičemž výsledky jednotlivých kalibrací jsou zobrazeny na displeji. Z konstrukčního hlediska lze říci, že samotný osciloskop, zdrojová část a vstupní obvody,jsou umístěny každý ve stíněném prostoru, což zaručuje dokonalé zobrazení signálů při nejnižší nastavené citlivosti vertikálního zesilovače.

Na osciloskopy EZ Digital řady DS 1000 může být, dle dostupnosti, poskytnuta sleva ve výši až 15%.