Generátory funkcí a RC generátory EZ Digital

         AMT měřicí technika - výhradní distributor měřicí a testovací techniky EZ Digital (dříve GoldStar a LG Precision) zajišťuje distribuci, záruční a pozáruční servis včetně kalibrace v akreditované laboratoři.

         V tomto článku představíme nové generátory funkcí a RC generátory EZ Digital, které jsou určeny převážně k laboratorním a servisním měřením.

         Generátory funkcí umožňují kromě generování základních matematických funkcí (sinusový, obdélníkový a trojúhelníkový průběh), jejich interní (lineární) a externí rozmítání, nastavení činitele plnění (modelování impulsního průběhu), mají zabudovaný TTL a CMOS výstup. Součástí generátorů je také frekvenční čítač s kmitočtovým rozsahem do 50 MHz. U výstupních průběhů lze nastavit stejnosměrnou složku (DC offset). Zeslabovač na výstupních svorkách má skokové a jemné nastavení. Výstupní impedance je nastavená pevně na 50 Ohm. Externí rozmítání na VCF vstupu generátoru umožňuje práci ve třech základních režimech. Požadovanou hodnotu kmitočtu je možné nastavit pomocí konstantního stejnosměrného napětí,změnu kmitočtu umožňuje proměnné DC napětí připojené ke vstupu VCF a v posledním případě je možné připojením harmonického průběhu ke vstupu VCF získat na výstupních svorkách kmitočtové modulovaný signál. Výstupní průběhy generátorů mohou být tedy řízeny měřicími přístroji po sběrnici, což umožňuje vytvářet automatizovaná pracoviště s minimálními pořizovacími náklady.

Fotografie

         Generátor funkcí FG 7005C vytváří zdroj měřicího signálu v kmitočtovém pásmu od 0,05Hz do 5 MHz v 7 dekádách. V každé předem nastavené dekádě lze nastavit kmitočet také externím zdrojem připojeným ke vstupu VCF (napěťově ovládaný kmitočet). Výstupní amplituda může být maximálně 20 V (naprázdno) nebo 10 V (do zátěže 50 Ohm). Zeslabovač má nastavení jak skokové -20 dB, tak jemné. Výrobce udává zkreslení sinusového průběhu max. 1% (0,5 Hz až 100 kHz), náběžnou a sestupnou hranu obdélníkového průběhu 25 ns a linearitu trojúhelníkového průběhu 99 %, což bylo ověřeno v laboratoři. Vlastnosti rozšiřují výstupy TTL a CMOS s náběžnými a sestupnými hranami 10 ns, nastavitelný činitel plnění v poměru 1:1 až 10:1 a proměnné vnitřní lineární rozmítání v rozsahu 1:1 až 100:1. Hodnoty kmitočtů jsou indikovány na vestavěném 6 místném čítači (interní a externí čítání) s rozsahem měření 500 mHz až 50 MHz. Výrobce udává citlivost čítače 100 mV (laboratorně bylo ověřena citlivost 50 mV). Maximální vstupní napětí čítače při externím čítání je 250 V.

Fotografie

         Generátor funkcí FG7002C s podobnými vlastnostmi jako předešlý typ pracuje v kmitočtovém pásmu 0,02 Hz až 2 MHz, kmitočet se nastavuje v 7 dekádách. Generátor obsahuje také INT/EXT čítač do 50 MHz, má možnost interního a externího rozmítání, nastavení stejnosměrné složky, apod. Připojení externího napětí (0 až 10 V) ke vstupu VCF umožňuje řízení kmitočtu generátoru v nastavené dekádě. Nastavená hodnota kmitočtu je indikována na LED displeji, který zobrazuje také externí kmitočet připojený ke vstupu EXT. Vlastnosti přístroje rozšiřují výstupy TTL a CMOS. Generátory funkcí FC 7005C a FC 7002C jsou určeny k základním laboratorním a servisním měřením, demonstracím měřicích metod v laboratořích, apod.

         Základní provedení generátoru funkcí FG 8002 neobsahuje zabudovaný čítač a kmitočet se nastavuje na analogové stupnici s jemným laděním. Generátor má obdobné technické parametry jako typ FG 7002C.