Digitální multimetry Hexagon řady 700 a Chauvin Arnoux
          AMT měřicí technika, rozšířila nabídku profesionálních digitálních multimetrů o přístroje Hexagon řady 700 a Chauvin Arnoux řady C.A 52x0 G. Multimetry mají mnohé vlastnosti, které je odlišují od běžných digiátlních multimetrů což byl hlavní důvod zařazení do nabídky firmy. Všechny byly podrobeny měřením v akreditované kalibrační laboratoři s kladným výsledkem. Fotografie

Novinkou jsou přístroje řady Hexagon 700, které zahrnují model Hexagon 720, komunikující po rozhraní IR/RS 232. Software, podporovaný Windows, zaznamenávající naměřené hodnoty ve formě tabulky nebo formátu YT je řešen jako opt. Všechny měřicí rozsahy multimetr Hexagon 720 jsou chráněny proti úrovni napětí do 6,5kV. Vysoké rozlišení umožňuje displej s čítáním 500 000 (kmitočet), který je doplněn rychlou analogovou stupnicí bar. Přístroj má vzorkovací rychlost až 5 měření/s. Význačnou vlastností multimetr je šířka kmitočtového pásma při měření střídavých průběhů. Hexagon 720 měří střídavé průběhy až do 100kHz. Vysoká přesnost multimetr +/- (0,02% + 2číslice) na stejnosměrném rozsahu do 50,000V, zařazuje přístroj mezi vysoce přesná laboratorní měřidla za velmi příznovou cenu. Multimetr měří stejnosměrná a střídavá napětí na rozsazích 0,01mV až 1000V, proudy 0,01 až 10A a odpory 0,01Ohm až 50MOhm. Široký rozsah měřených kapacit 0,01nF až 9999mF, měření kmitočtu 0,1mHz až 200,000kHz, diferenční měření teplot T2/T1 rozšiřují užitné vlastnosti multimetr Hexagon 720. Přístroj dále umožňuje testování proudových smyček 4 až 20mA, polovodičových přechodů diod, je vybaven akustickým testem propojení obvodu. Měření úrovní usnadňuje dB stupnice v rozsahu -11,76dBm až + 54,25dBm. Multimetr je distribuován v ochranném pouzdru, s měřicími vodiči, teplotní sondou a českým návodem k používání.

Fotografie

         Digitální multimetry Chauvin Arnoux řady C.A 52xG měří střídavá a stejnosměrná napětí do 600V. Jsou určeny jak k laboratorním, tak především k revizním a servisním měřením. Multimetry mají standardní vstupní odpor 10MOhm a nízkoimpedanční vstup 270kOhm (C.A 5210G a C.A 5220G). Právě nízkoimpedanční měřicí rozsah je využíván revizními techniky při měřeních na elektrických instalacích. Přístroje měří dále odpory do 4MOhm, kapacity kondenzátorů do 40mF, jsou vybaveny rychlým akustickým testem propojení obvodu. Přepínání měřicích rozsahů je automatické nebo manuální, přístroje zaznamenávají MAX, MIN a REL hodnoty. C.A 5240G, který patří mezi nejpřesnější multimetry Chauvin Arnoux z řady C.A 52xG, zaznamenává talé špičkové hodnoty (1ms). Multimetr zobrazuje naměřené hodnoty na 4 1/2 číslicovém displeji ze základní přesností 0,1%. Skutečnou efektivní hodnotu střídavých průběhů TrueRMS měří C.A 5230G a C.A 5240G, které měří také kmitočet do 500kHz. Všechny přístroje obsahují funkjci DataHold a jsou distribuovány v ochranném pouzdru s měřicími kabely.

Fotografie

K multimetrům Hexagon a Chauvin Arnoux jsou distribuovány také proudové sondy, které rozšiřují možnosti o měření proudů bez rozpojení obvodu s galvanickým oddělením. Sondy měří jak stejnosměrné, tak střídavé proudy v rozsahu od několika mA do 9kA, pracují v širokém kmitočtovém pásmu, které je někdy potlačováno možnostmi připojeného multimetru (např. s multimetrem Hexagon 720 je možné měřit až do 100kHz).
          Mezi sondy měřící velmi malé proudy lze zařadit střídavé převodníky Minipince a stejnosměrné a střídavé proudové sondy řady K. Převodníky Minipince měří především malé proudy od 1mA do 150A a nabízejí celkem 5 modelů. Proudové sondy K měří AC/DC proudy od 0,1mA do 4,5A a jsou určeny k přesnému měření velmi malých rozptylových proudů a ke kalibraci proudových smyček 4 až 20mA, 0 až 20mA).
          Měření středně velkých střídavých proudů umožňují sondy řady Y a C, měření stejnosměrných a střídavých proudů provádějí sondy typu PAC. Převodníky měří proudy až do 1400A, v kmitočtovém pásmu 10kHz, 50kHz a 100kHz. Sondy řady D měří střídavé proudy až do 9000A v kmitočtovém pásmu do 50kHz. Jednotlivé typy sond umožňují obejmout vodiče o různém průřezu (vit. technický list). Vyšší hodnoty proudů a měření na vodičých speciálních průřezů umožňují magnetické potenciometry AmpFLEX, které mají délku 45, 80 a 120cm. Všechny proudové převodníky a magnetické potenciometry jsou zakončeny standardním připojením k digitálnímu multimetru. Proudové převodníky se zakončením BNC jsou určeny k zobrazení v časové oblasti (proudové sondy k osciloskopům).