Měřiče izolačních odporů podle EN 61557

      Standardní měřicí přístroje určené k měření izolačních odporů uvedené v nabídce AMT měřicí techniky jsou konstruovány v souladu s evropskou a českou normou ČSN EN 61557-2.

 

Mezi vybrané podmínky, ve vztahu k normě pro výrobce měřicí techniky lze zařadit:

      - maximální nejistota měření se pohybuje v rozmezí +/- 30%,

      - použité testovací napětí je stejnosměrné

      - testovací napětí nemá překročit hodnotu 1,5 x UN (UN je jmenovité testovací napětí),

      - minimální hodnota testovacího proudu by měla být1 mA (proud tekoucí testovaným odporem)

      - další specifikace jsou uvedeny v příslušné části normy.

 

      Měřicí přístroje určené k měření izolačních odporů (izolační odpory mezi vodiči, elektrických spotřebičů a nářadí, strojních součástí, klasických a polovodičových podlah, zemních vodičů, atd.) je možné rozdělit podle měřicích funkcí na:

      - sdružené revizní přístroje (kromě měření impedance smyčky, proudových chráničů, zemních odpor, sledu fází, napětí, kmitočtu měří také izolační odpory)

      - jednoúčelové přístroje (měřiče izolačních odporů).

 

Podle užitných vlastností jsou měřiče izolačních odporů rozděleny na:

      - přístroje se základními funkcemi

      - přístroje s funkcemi rozšířenými. Fotografie

 

      1. Měřicí přístroje se základními funkcemi

      Měřiče izolačních odporů se základními funkcemi umožňují odečítat na LC displeji (většinou 3 1/2 číslice) naměřený izolační odpor, popř. nastavené testovací napětí. Modernější verze přístrojů (např. Chauvin Arnoux C.A 6521-25, C.A 6531-33) jsou vybaveny časovačem (Timer), který umožňuje po předem nastavenou dobu provést měření. Časovač zaručuje konstantní délku testu pro více měření stejného druhu. Testovací napětí u těchto měřičů izolačních odporů je limitováno většinou hodnotou 1kV, přičemž podle provedení mohou měřit již od 50V (např. měření sdělovacích kabelů apod.). Izolační odpory jsou měřeny většinou v mezích 100 kOhm až 2 GOhm. Mezi doplňující funkce lze zahrnout měření odporů, kapacit, testování přítomnosti napětí a měření propojení obvodu proudem 200mA.

 

      2. Měřicí přístroje s rozšířenými funkcemi

      Přístroje s rozšířenými funkcemi jsou určeny k speciálním měřením izolačních odporů s možností vyhodnocení nestandardních stavů měřeného zařízení. Kromě výše uvedených vlastností vyhodnocují také např. polarizační index, dielektrický absorpční poměr, dielektrický vybíjecí index, provádějí zkoušku v předem nastavené posloupnosti napětí s vyhodnocením izolačního odporu v závislosti na čase (funkce R = R (t)), apod. Nejnovější testery izolačních odporů umožňují, na základě vložených empirických konstant, přepočítat naměřenou hodnotu izolačního odporu ve vztahu k jiné teplotě.

      Rozšířené funkce měřičů izolačních odporů

      K eliminaci změn ovlivňujících izolační odpor (např. vliv teploty, vlhkosti, stárnutí materiálů) je vhodné měřit izolační odpory v delším časovém intervalu. Z naměřených hodnot přístroje s rozšířenými funkcemi automaticky vypočítávají polarizační index (PI) a dielektrický absorpční poměr (DAR). Při měření vícevrstvých izolací a izolací z různých materiálů vyhodnocují přímo měřiče izolačních odporů s rozšířenými funkcemi také dielektrický vybíjecí index (DD). Během tohoto měření je po měření izolace (např. 500V / 30min) měřena kapacita a následně (po 1 min) je měřen svodový proud. Z těchto hodnot je vypočítán dielektrický vybíjecí index DD.

      Pro dobrou izolaci je polarizační index PI v hodnotách 2 až 4, dielektrický absirpční koeficient 1,25 - 1,6 a polarizační index by měl být max. 2. Fotografie

      Mezi přístroje s rozšířenými funkcemi s testovacím napětím do 5kV lze zařadit řadu měřičů izolačních odporů Chauvin Arnoux C.A 6545, 47 a 49. Přístroje zobrazují naměřené hodnoty na velkém grafickém displeji. Stupněm krytí IP53, vybranými technickými vlastnostmi, napájením MiMH akumulátory a výpočty výše uvedených koeficientů jsou předurčeny především k průmyslovým aplikacím. Testovací napětí lze nastavit v posloupnosti (500, 1000, 2500, 5000 V) nebo v krocích (40 – 5100V / krok 10 nebo 100V).

Tester C.A 6549 umožňuje zobrazit přímo na grafickém LC displeji průběh křivky R = R(t) s možností přepočtu naměřené hodnoty izolačního odporu na jinou teplotu. Přístroje měří izolační odpory od 10 kOhm do 10 TOhm, což není u přístrojů této cenové kategorie obvyklé (většinou měří přístroje izolační odpory od 100 kOhm). Testery uchovávají naměřené hodnoty ve vnitřní paměti s kapacitou 128 kB popř. je lze přenést rozhraním RS 232 do počítače.