Digitalni osciloskopy Tektronix řady THS 700A

      Digitální, akumulátory napájené osciloskopy řady THS 700A, se vyznačují specifickými vlastnostmi, které je řadí ve vztahu TCO k nejúspěšnějším osciloskopům určeným jak k laboratorním, tak především servisním měřením. Vlastnosti osciloskopů řady THS 700A předurčují taktéž jejich použití k slaboproudým a silnoproudým měřením v průmyslových aplikacích.

Fotografie

V současné době představují řadu osciloskopů THS 700A typy THS 720A, THS 730A a THS 720P. Všechny osciloskopy mají vzájemně izolované vstupní kanály. Izolovaný vstup má také digitální multimetr, který je součástí osciloskopů. Standardně jsou osciloskopy vybaveny rozhraním RS 232, přičemž propojovací kabel se speciálním konektorem a zakončením Canon (připojení k sériovému portu COM počítače) je součástí dodávky. Přímý tisk obrazovky umožňuje funkce Hard Copy.

Popis digitální osciloskopů řady THS 700A lze rozdělit do dvou základních částí a to na digitální osciloskop a na vestavěný multimetr. Osciloskopy pracují v kmitočtovém pásmu DC až 100 MHz (THS 720A, THS 720P) a DC až 200 MHz (THS 730A) s rychlostí vzorkování 500 MS/s (THS 730A) a 250MS/s (THS 720A a THS 720P). Jsou dvoukanálové s rozlišením 8 bitů, každý kanál má vlastní A/D převodník. Vstupní impedance osciloskopů je 1MOhm /25pF, vertikální zesilovač pracuje s citlivostí od 5mV/dílek do 50V/dílek (BNC vstup) a umožňuje indikovat impulsní odezvu 8ns.

Maximální vstupní napětí je závislé na použitě napěťové sondě (P6117: CT III - 300V, P5102: CAT III - 1kV). K osciloskopům je možné připojit jak proudové sondy Tektronix řady A 600 měřící stejnosměrné a střídavé proudy, tak sondy Chauvin Arnoux. Časová základna osciloskopů může být spouštěna hranou, impulsně (nastavení šířky spouštěcího impulsu), video signálem (NTSC, PAL, SECAM, výběr řádku), popř. externě (THS 720P - motor). Úroveň a počátek spouštění jsou zobrazeny na velkém displeji s možností nastavení dělení mřížky, zobrazení průběhu spojitě nebo v krocích a kontrastu. Osciloskopy měří automaticky celkem 24 hodnot ze zobrazeného průběhu např. (periodu, kmitočet, šířku impulsu, překmit, RMS hodnoty, náběžnou a sestupnou hranu, atd.). Přesné odečítání hodnot zobrazeného průběhu umožňují vertikální a horizontální kurzory, u kterých lze nastavit odečítané jednotky (amplituda, kmitočet, čas, fázový posun, apod.). Osciloskopy mají několik pamětí, které umožňují zaznamenat jak nastavení přístroje (10 pamětí), tak zobrazený průběh (10 pamětí). U průběhů vyvolaných z paměti lze použít lupu (MAG), měnit polohu na displeji, apod. Osciloskop THS 720P, který je určen převážně k průmyslovým aplikacím umožňuje přímé měření činného, jalového a zdánlivého výkonu, činitele výkyvu, fázového posunu a účiníku. Samostatnou oblastí měření u osciloskopu THS 720P je harmonická analýza až do 31 složky v kmitočtovém pásmu základní harmonické 30 až 450Hz. Měření probíhá v režimu THD-F (celkové harmonické zkreslení ve vztahu k první harmonické) a THD-R (celkové harmonické zkreslení ve vztahu k efektivní hodnotě). Naměřené hodnoty harmonické analýzy lze uchovat, podobně jako průběhy a nastavení osciloskopu ve vnitřních pamětech přístroje.

Vestavěný digitální multimetr má vstupní impedanci 10 MOhm/100pF měří DC napětí v rozsazích 400mV až 850 V a AC napětí v rozsazích 400mV až 600V. Při měření neharmonických průběhů může být činitel tvaru max. 3 (bez DC složky). Odpory jsou měřeny do 40MOhm. Digitální multimetr testuje přechody diod, propojení elektrického obvodu, vyhodnocuje maximální, minimální a průměrné hodnoty měřené veličiny. Umožňuje zaznamenat také max. hodnoty mezi dvěma maximálními špičkami. Na displeji jsou zobrazeny v reálném čase současně čtyři hodnoty. Multimetr zaznamenává dlouhodobá měření s maximální délkou trvání až 8 dnů. Při měření na napěťových rozsazích je možné nastavit jednotky (V, dB, dBm), přičemž je nabízen výběr referenční úrovně dB (standardně 1V) a dBm do zátěže (50 až 600 Ohm). Naměřené hodnoty z multimetru lze opět uchovat ve vnitřních pamětech přístroje.

Fotografie

Osciloskopy řady THS 700A mají displej s úhlopříčkou 120mm (8 x 10 dílků), s nabitým Ni-Cd akumulátorem mohou pracovat 2 hodiny (ohlášení nízké kapacity akumulátoru 10 minut před ukončení činnosti).

K osciloskopům jsou standardně dodávány pasivní napěťové sondy P6117 (THS 720A, THS 730A), P5102 (THS 720P), napájecí zdroj, NiCd nabíjecí akumulátory, které jsou vestavěny v přístroji, brašna, měřicí kabely k digitálnímu multimetru, RS 232 kabel s adaptérem, český návod k obsluze. Pasivní napěťová sonda P6117 umožňuje připojit maximální vstupní napětí 300V RMS a pracuje v pásmu do 200 MHz, k sondě P 5102 lze připojit max. 1 000V RMS v pásmu do 100MHz.

Měření proudů bez nutného rozpojení obvodu umožňují proudové sondy. Tektronix nabízí proudové sondy A 621 (2000A, 5Hz až 50kHz) nebo A622 ( 100A, DC až 100kHz). Měření stejnosměrných a střídavých proudů umožňuje sonda Chauvin Arnoux EN 3 měřcí od 50mA do 10A, v pásmu DC až 100kHz. Měření stejnosměrných a střídavých proudů se sondou PAC 12 pokrývá kmitočtový rozsah DC až 10kHz. Sonda měří střídavé proudy od 0,2A do 400A a stejnosměrné proudy od 0,4A do 600A. K měření velkých proudů je určena proudová sonda PAC22 jejíž maximální měřitelné stejnosměrné proudy jsou 1400A, střídavé proudy měří do 1000 A (1400 A šš).