Testery napětí a propojení v nabídce AMT měřicí techniky

       Testery napětí a  propojení obvodu s  různými stupni krytí, které jsou používány při měřeních revizních a  kontrolních techniků je možné rozdělit na bezkontaktní a kontaktní, testery s  LED diodami nebo LC  displejem, přístroje měřicí odpor, diody, měřiče se zátěží, apod.

Fotografie

        Bezkontaktní testery napětí indikují střídavá napětí v rozsahu od 24V do 250V popř. do 600V, přičemž indikace je optická a akustická. Kmitočet měřeného AC napětí pokrývá pásmo od 45Hz do 400Hz. Přístroje jsou napájeny 9V baterií. Hlavními představiteli jsou VT 10  (Beha),  Volt Alert  (Fluke) a VT 201 (Meterman).

       Kontaktní testery vyhodnocují naměřené hodnoty LED diodami měří napětí od 12 V do 690 V, mají automatickou indikaci AC / DC napětí, vybrané typy měří sled fází, odpory a indikují fázi.

        Typickým představitelem je přístroj CDA 760 firmy Chauvin Arnoux, které mají nízkou vstupní impedanci.

        Novinkou je tester napětí Fluke T 100 se stupněm krytí IP 65. Přístroj indikuje AC / DC napětí v rozsahu od 12 V do 690 V, při měření proudových chráničů má automatickou zátěž pro vybavení 30 mA chrániče, 2 pólovou metodou určuje sled fází, vnitřní zátěž má 2,1 W / 690 V. Tester je doplněn testem spojitosti obvodu (akustický bzučák). Napájení zajišťují 2 x 1,5 V baterie. Přístroj má vestavěnou svítilnu, což umožňuje bezpečně měření i za snížené viditelnosti. Hmotnost přístroje je pouze 180 g.

Fotografie

       Testery napětí s vyhodnocením naměřených hodnot na LC displeji mají základní vlastnosti shodné s přístroji předešlými. Výhody těchto testerů jsou především v tom, že měřené AC / DC napětí je odčítáno na LC displeji s rozlišením 1V. Novinkou je také tester Fluke T 120, který má shodné základní vlastnosti shodné s testerem Fluke T 100. Měření AC / DC napětí je vyhodnocováno jak LED diodami,tak na 3 1 / 2 LC displeji s rozlišením 1 V.

        nejnovější typ testeru Fluke T 140, který má shodné vlastnosti jako Fluke T 120, měří však také odpory do 2 kOhm.