Tlakoměry a snímače tlaku v nabídce AMT měřicí techniky

      AMT měřicí technika, spolkový člen ESČ a autorizovaný distributor měřicí techniky renomovaných firem představuje vybrané novinky měřicích přístrojů z oblasti měření neelektrických veličin - přenosné tlakoměry a převodníky tlaku. Na měřicí přístroje zabezpečuje firma záruční a pozáruční servis, poradenskou službu při výběru přístroje, kalibraci v akreditované laboratoři, distribuci s kalibračními protokoly a české návody.

      V nabídce jsou jak přenosné tlakoměry, tak snímače tlaku se standardním výstupem 4 až 20mA.

Fotografie

      Řada tlakoměrů GDH (přetlak, podtlak, diferenční tlak), která tvoří standardní část nabídky byla v poslední době rozšířena o rodinu GMH 3100, která je doplněna několika matematickými funkcemi a umožňuje komunikovat s počítačem, popř. předávat naměřené hodnoty do externího paměťového modulu (následné zpracování v počítači). Přístroje mohou zaznamenat MAX a MIN hodnoty, mají funkci DataHold a kompaktní provedení v ABS pouzdře ( snímač tlaku je umístěn v pouzdře přístroje). Měřicí přístroje mohou být v nevýbušném provedení, což umožňuje měření v nebezpečných prostorách. Manometr pro měření přetlaku, podtlaku a tlaku diferenčního GMH 3160-01 měří v rozsahu (+/-2500Pa) s rozlišením 1Pa (0,01mbar). Přesnost udávaná výrobcem je 0,5% FS (hystereze a linearita) a 0,4% FS (vliv teploty) Senzor je piezoodporový, vhodný pro měření nekorodujících a neionizujících plynů a kapalin. Tlakové připojení hadic o průměru 6x1 mm je v horní části přístroje 2 kovovými přípojkami. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na 2 x 4 číslicovém LC displeji. Komunikaci s počítačem po sériové sběrnici RS 232 umožňuje galvanicky oddělené rozhraní GRS 3110 (software GSOFT 3000 - W95/98/NT). K přístroji je také k dispozici knihovna GMH 3000.DLL umožňujících tvorbu vlastního softwarového vybavení. Odečítání je možné nastavit v jednotkách mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI. Napájení zajišťuje 9V akumulátor nebo síťový adaptér.

      Pokračováním rodiny tlakoměrů GMH je manometr GMH 3160-07měřící tlak v rozsahu (+/-350 mbar) s rozlišením 0,1mbar, manometr GMH 3160-13 pokrývá měření tlaků v rozsahu (+/-200mbar) s rozlišením 1mbar. Manometr pro měření tlaku absolutního GMH 3160-12 měří v rozsahu 0 až 1300mbar a max. přetížením 4bar. Provedení snímačů a další funkce těchto manometrů jsou shodné s typem GMH 3216-01. K přístrojům jsou dodávány také hadice, svorky, adaptéry, apod. Pro přesnější měření jsou k dispozici přístroje s dvojnásobnou přesností snímače.

Fotografie

      Převodníky tlaku měří přetlak, podtlak a tlak diferenční, jsou vybaveny piezoodp orovým snímačem s integrovanou kompenzací sondy. Převodníky mají normalizovaný výstupní signál 4-20 mA, popř. 0-10 V. Převodník tlaku GMUD je určen pro klimatizační zařízení, zdravotnickou techniku, apod. Absolutní tlak měří v rozsahu (0 -1100mbar, 0-2bar, 0-7bar), tlak relativní (+/-70bar), popř. podle požadavků jsou možné i jiné hodnoty (2, 5, 10, 16 bar). Pro měření přetlaku, podtlaku v průmyslových zařízeních, hydraulice a chladící technice je určen převodník tlaku GAH 40 s tlustovrstvým senzorem z ušlechtilé oceli s měřicími rozsahy od -1 do 15bar. Převodník je odolný vůči vibracím (10g/15kHz), mechanickému nárazu (500g/1ms), krytí přístroje je IP65. Převodník tlaku GPE 81 s piezoodporovým snímáním do 10bar a tenkovrstvým filmem-DMS do 1000mbar má přesnost lepší než 1% a výstupní úroveň 4-20mA, (0-10V, 0-5V a 0-6V).

      Tlakoměry a převodníky tlaku mohou být doplněny snímačem naměřených hodnot EASY log 40, který zaznamená až 48 000 hodnot, umožňuje nastavit vzorkování v intervalu od 2s do 1hodiny, max. doba záznamu je 500 dnů při 15 min. intervalu. Přípojnicové systémy Easy sběrnice umožňují reálnou komunikaci s několika měřicími místy, zobrazovací jednotka EB 2000MC zobrazuje data až z 9 senzorových modulů, software EB9M vytváří cenově dostupný vícekanálový registrační systém, apod. Celý systém je modulový a umožňuje, kromě měření tlaku také záznam teploty a relativní vlhkosti.