Záznamník teploty EASYlog 80K
měření teploty
vnitřní paměť
interní snímač
LC displej
RS 232, USB (příslušenství EBW)
EASY40K.jpg (4Kb)
  • měření teploty
  • nastavení záznamu - vzorkování: 2 sekundy až 5 hodin
  • kapacita paměti: 48 000 hodnot
  • START: záznamu z počítače nebo externím klíčem
  • EBW: hardware pro připojeni záznamníku k počítači
  • GSOFT 40K: software pro přenos hodnot do počítače
  • Cena bez DPH: 6 520 Kč


Záznamník EASYlog 40K měří teplotu prostředí s možností uložení naměřených hodnot do vnitřní paměti.


Kapacita paměti je 48 000 hodnot, což při době odběru (vzorkování) 15 minut zaznamenává hodnoty až 500 dnů.
Přístroj má zabudované komunikační rozhraní (3 pólový konektor). Rozhraní lze volit RS 232 nebo USB (EBW příslušenství).


Software GSOFT 40K je určen k přenosu hodnot ze záznamníku do počítače. Software umožňuje určení času spuštění měření záznamníkem, nastavení intervalu odběru vzorků, ukončení měření, volbu při plné paměti (ukončení měření nebo opětovné přepsání naměřených hodnot) apod.

Software zaznamenává hodnoty jak ve formě tabulky, tak graficky.

Začátek měření lze nastavit jak softwarově z počítače (nastavení času v počítači) nebo softwarově a hardwarově (nastavení času v počítači jako v prvním případě a další podmínkou, která je dána přítomností externího signálu z modulu ESK1 - externí startovací klíč).

Software pracuje v českém, německém a anglickém prostředí.


Životnost napájecí baterie je 6 roků, podle požadavku může být vložena baterie s životností dvojnásobnou.


Záznamník je určen k měření teploty, jejíž hodnoty jsou zaznamenány do vnitřní paměti a zobrazeny na tiskárně. Měření vylučuje vliv obsluhy na naměřené hodnoty a zajišťuje nestranné měření (chladírenství, chladírenské vozy, průmyslové aplikace, laboratorní měření apod.)

 

Technické údaje
Zobrazení3 1/2 digit, LCD
 
Měření teploty
Měření teploty
Pt 1000
měřicí rozsahy
-30 až +60°C
rozlišení
0,1°C / 1°C
Přesnost+/- 0,5°C
 
Rychlost odezvy 2 sekundy
 
Paměť 48 000 hodnot
 
Upevnění pomocí GWH40K
GWH40K.jpg (4Kb)
 
Obecné informace
Napájecí napětí 9V baterie
Rozměry48,5 x 48,5 x 35,5mm
Snímačprůměr 7mm, délka 30mm
Hmotnost 135g
 
Software GSOFT 40K
GSOFT40K.jpg (4Kb)
 
Vybrané příslušenství
Příslušenství EASYBus
Hardware EBW1: RS 232
napájení: 220V/50Hz
Hardware EBW3: USB
bez napájení
Software GSOFT 40K
Kabel EBSK 01
Startovací klíčESK 1 externí spouštění záznamu
Jednoduché upevnění GWH 10 upevnění na stěnu
Upevnění se zámkem GWH 40K upevnění na stěnu
Bližší technické informace