Sdružený revizní přístroj Eurotest XA (MI 3105) EU
Automatické testování
měření instalací dle ČSN EN 61557
EurotestXA.jpg, 4,6kB
 • automatická kontrola před měřením
 • automatické testování - uložení do paměti 50 testů
 • podpora měření TN, TT, IT sítí (I / III fázových)
 • reálný čas
 • měření izolačních odporů
 • měření impedance poruchové smyčky
 • měření bez vybavení chrániče
 • měření odporu sítě
 • určení zkratového proudu
 • kompletní kontrola proudových chráničů
 • měření malých odporů proudem 200 mA
 • měření střídavých napětí
 • test propojení obvodu
 • určení sledu fází
 • měření zemních odporů (2 / 3 vodiče)
 • měření zemních odporů (1x , 2x proudové kleště)
 • vnitřní paměť
 • rozhraní RS 232, USB pro přenos hodnot do počítače
 • PC SW Euro Link-Pro
 • Cena bez DPH: tel. Kč


Sdružený revizní přístroj Eurotest XA je určen k revizním měřením elektrických instalací podle EN ČSN 61 557.

Měření může být provedeno automaticky nebo manuálně. Přístroj upozorňuje uživatele na nesprávný postup měření. Provedené měření je vyhodnoceno (vyhovuje / nevyhovuje).

Měří izolační odpory zkušebním napětím 50 až 1000V, provádí kompletní měření a kontrolu proudových chráničů, měří impedanci poruchové smyčky, odpor sítě včetně určení zkratového proudu.

Tester měří malé odpory proudem 200mA a umožňuje provádět test propojení elektrického obvodu.

Zemní odpory měří 2 / 3 vodičovou metodou - měřicí sondy a proudovými kleštěmi (1x kleště + 2x kleště).

Měření střídavých napětí a provedení rychlého testu zapojení zásuvky patří mezi základní funkce přístroje.

Při měření veličin umožňuje grafický LC displej nastavit parametry měření. během měření kontroluje přístroj operátora a upozorňuje je na nesprávně provedená měření.

Na grafickém LC displeji jsou zobrazovány jak naměřené hodnoty tak volba měřicího postupu.

Vnitřní paměť na 500 měření a rozhraní RS 232 + USB umožňují zpracovat a vytisknout naměřené hodnoty, popř. tyto uchovat k porovnání s opakovaným a následným měřením.

Software umožňuje předávat naměřené hodnoty do počítače.

Technické údaje
Zobrazenígrafický LCD (320 x 24 bodů)
schéma zapojení
nápověda
parametry
 
Měření izolačního odporu
Rozsah měření25 kOhm - 199,9 MOhm / U = 50, 100, 250 V
15 kOhm - 999 MOhm / U = 500, 1000 V
 
Zkušební napětí50, 100, 250, 500, 1000V
Měřicí proud > 1 mA
Zkratový proud < 3 mA
 
Měření izolačních
odporů

hodnoty na LCD
EurotestAT1.jpg, 3 kB
 
Měření impedance smyčky, odporu sítě a výpočet zkratového proudu
Impedance poruchové smyčky
Režim měřeníL-PE
Rozsah měření0,25 - 19999 Ohm
Napětí50 - 500 V / 15 - 500 Hz
SítěTN, TT, IT
 
Odpor sítě
Režim měřeníL-N, L-L
Rozsah měření0,25 - 19,9 kOhm
Napětí30 - 500 V / 15 - 500 Hz
SítěTN, TT, IT
 
Měření impedance
poruchové smyčky

hodnoty na LCD
EurotestAT2.jpg, 6 kB
 
Určení zkratového proudu
Rozsah výpočtu0,00 - 24,2 kA
 
Měření a testování proudových chráničů
Režim měřeníUc
RCD čas
RCD proud
AUTO
 
Dotykové napětí
Dotykové nastavení20 - 31,0 (62,0) V
Limitní nastavení25, (50) V
 
Měření vybavovacího času
Měřicí rozsahx1 In: 0 - 300 ms (500 ms)
x2 In: 0 - 150 ms (200 ms)
x5 In: 0 - 40 ms (150 ms) / Uc = 0,0 - 99,9 V
 
Měření vybavovacího proudu
Měřicí rozsah In(0,2 - 1,1) x In (AC)
1,5 x In (A)
Limitní nastavení(x0,5 / x1 / x2 / x5) In
 
Obecné informace RCD měření
In10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Proudový chráničAC, A (G, S)
Fáze+ 180 / - 180
I min7 mA
Vstupní napětí50 - 264 V / 15 - 500 Hz
 
Měření zemních odporů
Měření zemních odporů (dvou / třívodičová metoda)
Metoda měřenídvou vodičová TT sítě
Rozsah měření2,00 - 1999 Ohm
Zkratový proud< 20 mA
 
Měření zemních odporů proudovým kleštěmi
Rozsah měření (1x kleště)0,0 - 9999 Ohm
Rozsah měření (2x kleště)0,0 - 99 Ohm
Metoda měřenídvou klešťová TN-C (S) sítě
 
Měření zemních
odporů

hodnoty na LCD
EurotestAT3.jpg, 3 kB
 
Měření malých odporů a propojení obvodu
Měření propojení obvodu (N-PE)
Měřicí proud200 mA
Rozsah měření0,67 - 1999 Ohm
 
Měření malých odporů
Měřicí proud8,5 mA
Rozsah měření0,0 - 1999 Ohm
Měření malých
odporů

hodnoty na LCD
EurotestAT4.jpg, 3 kB
 
Měření střídavých napětí
Rozsah měření0 - 550 V / 15 - 500 Hz
 
 
Měření střídavých unikajících proudů (kleště)
Rozsah měření0,0 mA - 19,99 A
 
Určení sledu fází
Vstupní napětí100 - 440 V / 15 - 500 Hz
Sled fází1 / 2 / 3
2 / 1 / 3
 
Měření osvětlení
Měřicí rozsah
externí adaptér
0,1 -19999 lux
 
Vnitřní paměť a rozhraní
Vnitřní paměťreálný čas
RozhraníRS 232, USB
SoftwareEuro Link - Lite
 
Komunikace
připojení
RS 232, USB
EurotestXE13.jpg (4Kb)
 
Obecné informace
Napájecí napětí 9V DC (6 x 1,5V baterie)
NiMH - 13 hodin
Stupeň krytí IP 42
Kategorie CAT III / 600V 
Rozměry 220 x 103 x 155 mm 
Hmotnost 1,32 kg 
 
Distribuce
Standardní
dodávka
Eurotest XA EU

(1 x A 1018)
informujte se
na aktuální
stav
EurotestXAST.jpg, 6,1kB
 
Příslušenství
Příslušenství
informujte se
na aktuální
stav
EurotestXAEU.jpg, 14 kB
 
Bližší technické informace Eurotest XA
Příslušenství
není obsaženo
v základní ceně
Příslušenství