Sdružený revizní přístroj Eurotest XA (MI 3105) ST
Automatické testování
měření instalací dle ČSN EN 61557
EurotestXA.jpg, 4,6kB
 • automatická kontrola před měřením
 • automatické testování - uložení do paměti 50 testů
 • podpora měření TN, TT, IT sítí (I / III fázových)
 • reálný čas
 • měření izolačních odporů
 • měření impedance poruchové smyčky
 • měření bez vybavení chrániče
 • měření odporu sítě
 • určení zkratového proudu
 • kompletní kontrola proudových chráničů
 • měření malých odporů proudem 200 mA
 • měření střídavých napětí
 • test propojení obvodu
 • určení sledu fází
 • měření zemních odporů (2 / 3 vodiče)
 • měření zemních odporů (1x , 2x proudové kleště)
 • vnitřní paměť
 • rozhraní RS 232, USB pro přenos hodnot do počítače
 • PC SW Euro Link-Lite
 • Cena bez DPH: tel. Kč


Sdružený revizní přístroj Eurotest XA je určen k revizním měřením elektrických instalací podle EN ČSN 61 557.

Měření může být provedeno automaticky nebo manuálně. Přístroj upozorňuje uživatele na nesprávný postup měření. Provedené měření je vyhodnoceno (vyhovuje / nevyhovuje).

Měří izolační odpory zkušebním napětím 50 až 1000V, provádí kompletní měření a kontrolu proudových chráničů, měří impedanci poruchové smyčky, odpor sítě včetně určení zkratového proudu.

Tester měří malé odpory proudem 200mA a umožňuje provádět test propojení elektrického obvodu.

Zemní odpory měří 2 / 3 vodičovou metodou - měřicí sondy a proudovými kleštěmi (1x kleště + 2x kleště).

Měření střídavých napětí a provedení rychlého testu zapojení zásuvky patří mezi základní funkce přístroje.

Při měření veličin umožňuje grafický LC displej nastavit parametry měření. během měření kontroluje přístroj operátora a upozorňuje je na nesprávně provedená měření.

Na grafickém LC displeji jsou zobrazovány jak naměřené hodnoty tak volba měřicího postupu.

Vnitřní paměť na 500 měření a rozhraní RS 232 + USB umožňují zpracovat a vytisknout naměřené hodnoty, popř. tyto uchovat k porovnání s opakovaným a následným měřením.

Software umožňuje předávat naměřené hodnoty do počítače.

Technické údaje
Zobrazenígrafický LCD (320 x 24 bodů)
schéma zapojení
nápověda
parametry
 
Měření izolačního odporu
Rozsah měření25 kOhm - 199,9 MOhm / U = 50, 100, 250 V
15 kOhm - 999 MOhm / U = 500, 1000 V
 
Zkušební napětí50, 100, 250, 500, 1000V
Měřicí proud > 1 mA
Zkratový proud < 3 mA
 
Měření izolačních
odporů

hodnoty na LCD
EurotestAT1.jpg, 3 kB
 
Měření impedance smyčky, odporu sítě a výpočet zkratového proudu
Impedance poruchové smyčky
Režim měřeníL-PE
Rozsah měření0,25 - 19999 Ohm
Napětí50 - 500 V / 15 - 500 Hz
SítěTN, TT, IT
 
Odpor sítě
Režim měřeníL-N, L-L
Rozsah měření0,25 - 19,9 kOhm
Napětí30 - 500 V / 15 - 500 Hz
SítěTN, TT, IT
 
Měření impedance
poruchové smyčky

hodnoty na LCD
EurotestAT2.jpg, 6 kB
 
Určení zkratového proudu
Rozsah výpočtu0,00 - 24,2 kA
 
Měření a testování proudových chráničů
Režim měřeníUc
RCD čas
RCD proud
AUTO
 
Dotykové napětí
Dotykové nastavení20 - 31,0 (62,0) V
Limitní nastavení25, (50) V
 
Měření vybavovacího času
Měřicí rozsahx1 In: 0 - 300 ms (500 ms)
x2 In: 0 - 150 ms (200 ms)
x5 In: 0 - 40 ms (150 ms) / Uc = 0,0 - 99,9 V
 
Měření vybavovacího proudu
Měřicí rozsah In(0,2 - 1,1) x In (AC)
1,5 x In (A)
Limitní nastavení(x0,5 / x1 / x2 / x5) In
 
Obecné informace RCD měření
In10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Proudový chráničAC, A (G, S)
Fáze+ 180 / - 180
I min7 mA
Vstupní napětí50 - 264 V / 15 - 500 Hz
 
Měření zemních odporů
Měření zemních odporů (dvou / třívodičová metoda)
Metoda měřenídvou vodičová TT sítě
Rozsah měření2,00 - 1999 Ohm
Zkratový proud< 20 mA
 
Měření zemních odporů proudovým kleštěmi
Rozsah měření (1x kleště)0,0 - 9999 Ohm
Rozsah měření (2x kleště)0,0 - 99 Ohm
Metoda měřenídvou klešťová TN-C (S) sítě
 
Měření zemních
odporů

hodnoty na LCD
EurotestAT3.jpg, 3 kB
 
Měření malých odporů a propojení obvodu
Měření propojení obvodu (N-PE)
Měřicí proud200 mA
Rozsah měření0,67 - 1999 Ohm
 
Měření malých odporů
Měřicí proud8,5 mA
Rozsah měření0,0 - 1999 Ohm
Měření malých
odporů

hodnoty na LCD
EurotestAT4.jpg, 3 kB
 
Měření střídavých napětí
Rozsah měření0 - 550 V / 15 - 500 Hz
 
 
Měření střídavých unikajících proudů (kleště)
Rozsah měření0,0 mA - 19,99 A
 
Určení sledu fází
Vstupní napětí100 - 440 V / 15 - 500 Hz
Sled fází1 / 2 / 3
2 / 1 / 3
 
Měření osvětlení
Měřicí rozsah
externí adaptér
0,1 -19999 lux
 
Vnitřní paměť a rozhraní
Vnitřní paměťreálný čas
RozhraníRS 232, USB
SoftwareEuro Link - Lite
 
Komunikace
připojení
RS 232, USB
EurotestXE13.jpg (4Kb)
 
Obecné informace
Napájecí napětí 9V DC (6 x 1,5V baterie)
NiMH - 13 hodin
Stupeň krytí IP 42
Kategorie CAT III / 600V 
Rozměry 220 x 103 x 155 mm 
Hmotnost 1,32 kg 
 
Distribuce
Standardní
dodávka
Eurotest XA ST

informujte se
na aktuální
stav
EurotestXAST.jpg, 6,1kB
 
Příslušenství
Příslušenství
informujte se
na aktuální
stav
EurotestXAPR.jpg, 14 kB
 
Bližší technické informace Eurotest XA
Příslušenství
není obsaženo
v základní ceně
Příslušenství