Průmyslový scopemeter FLUKE 125B/EU
měření v kmitočtovém pásmu DC - 40 MHz
vzorkování REAL: 25 MS/s
vzorkování EKV: 1,25 GS/s

měření výkonu (W, VA, VAr, PF)
harmonická analýza do 33. složky
testování průmyslových sběrnic
měření otáčet motorů
měření malých odporů

kurzory
galvanicky oddělené kanály
galvanicky oddělený digitální multimetr
akumulátorové napájení
paměť pro uchování nastavení přístroje a průběhů
AUTO SET
komunikační rozhraní USB, WiFi, Fluke Connect
napěťové a proudové sondy
napájení z akumulátorů
FLUKE123.jpg, 9 kB
 • průmyslové provedení
 • PRINT - tisk na tiskárnu (opt)
 • přenos hodnot do počítače (opt.)
 • časová základna: 1 us/dilek - 60 s/dílek
 • speciální LC displej
 • 26 automatických měření
 • měření AC / DC napětí do 1250 V
 • činitel tvaru 1 až 10
 • měření fázovéh posunu
 • stupnice dB / dBm
 • MAX / MIN / REL
 • Cena bez DPH: 71 900 Kč
 • Cena bez DPH (FLUKE 125/S): 84 250 Kč


Scopemeter FLUKE 125 je určen k průmyslovým měřením v kmitočtovém rozsahu DC až 40 MHz. Obsahuje dva, opticky izolované kanály měřící AC / DC napětí až do 1250 V. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na velkém LC displeji s možností podsvětlení. Scopemeter měří také AC / DC proudy, odpory, kmitočet, fázový posun, apod.

Scopemeter měří výkony, provádí harmonickou analýzu do 33., měří otáčky motorů.

Význačnou funkcí je také testování průmyslových sběrnic (AS-i, CAN, Interbus, ControlNet, RS 232, RS 485, Ethernet atd.).

Vnitřní paměť může uchovat dvě obrazovky nebo 10 nastavení přístroje.

Naměřené hodnoty mohou být vytištěny na tiskárně nebo přeneseny opticky izolovaným rozhraním do počítače.

Scopemeter je napájen z akumulátorů, které zajistí napájení v max. délce 5 hodin.

Označení FLUKE 125/S obsahuje: scopemeter FLUKE 125, software Scopemeter SW90W V4.4, opticky izolovaný komunikační kabel a přenosný kufr.

Technické údaje

Osciloskop
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanál CH1 / CH2
Provedení galvanicky oddělené kanály
Kmitočtový rozsah DC - 40 MHz (-3dB)
Náběžná hrana 1,75 ns
Vychylovací činitel standardní
Citlivost 5 mV - 500 V/dílek: (1-2-5)
Přesnost +/- (1% + 0,05 rozsahu / dílek)
Vstupní impedance 1 MOhm / 10 MOhm (podle sondy)
Vstupní vazba AC / GND / DC
Vstupní napětí max. 600V rms (podle sondy)
Rozlišení 8 bit
Poloha v rovině 4 dílky
 
Spouštění
Automatické Auto
Video NTSC, PAL, SECAM
Hrana náběžná / sestupná
Zdroj spouštění CH1 / CH2 / Ext.
 
LC displej
s naměřenými hodnotami
FLUKE125.1.JPG, 12 kB
 
Horizontální vychylování
Časová základna EKV: 20 ns - 500 ns/dílek
REAL: 1 us - 5 s/dílek
SINGLE: 1 us - 5 s/délek
ROLL: 1 s - 60 s/dílek
VzorkováníEKV: max 1,25 GS/s
REAL: (1us - 5ms/dílek) - 25 MS/s
REAL: (10 ms - 60 s/dílek): 5 MS/s
PřesnostEKV: +/- (0,4% + 0,04 čas/dílek)
REAL: +/- (0,1% + 0,04 čas/dílek)
Poloha v rovině 10 dílků
 
Pracovní režim
Zobrazení na LCD AUTO SET
Manuální ovládání z panelu
Paměť 10 uložení nastavení osciloskopu
2 uložení obrazovky
 
 
Průmyslové aplikace
Harmonická analýza
VýpočetDC - 33 složka / 60 Hz
DC - 24 složka ( 400 Hz
 
Testování sběrnic
SběrniceAS-i, CAN, Interbus
Controlnet, RS 232, RS 485
Ethernet a další
 
Testování sběrnic FLUKE125.2.JPG, 11 kB
 
Měření výkonu
VýkonW, VA, VAr
PF mezi W a VA
 
Digitální multimetr
Střídavá napětí True RMS
čítání 5000
měřicí rozsahy
500 mV, 5 V, 50 V,
500 V, 1250 V
kmitočtový rozsah
60 Hz - 20 MHz
 
Stupnice dB / dBm
čítání 1000
vztažné hodnoty
0dBV / 1V
0dBm (600/50Ohm) / 1mW
 
 
Stejnosměrná napětí
čítání 5000
měřicí rozsahy
500 mV, 5 V, 50 V,
500 V, 1250 V
přesnost
± (0,5% čtení + 5)
 
 
Měření odporů
čítání 5000 / 3000
měřicí rozsahy
50 Ohm
500 Ohm, 5 kOhm, 50 kOhm,
500 kOhm, 5 mOhm, 30 MOhm
přesnost
± (0,6% čtení + 5)
 
Propojení obvodu akustický signál
R menší než 30 Ohm
 
Testování diod
 
Testování pol. přechodů
 
 
Měření kapacit
čítání 5000
měřicí rozsahy
50 nF, 500 nF, 5uF,
50 uF, 500 uF
přesnost
± (2% čtení + 10)
 
 
Měření kmitočtu
čítání 10000
měřicí rozsahy
1Hz, 10Hz, 100Hz
1kHz, 10kHz,
100kHz, 1MHz
10MHz, 40MHz
činitel plnění
2 - 98 %
 
Činitel tvaru (CF)
čítání 100
rozsah
1 až 10
 
Fázový posun vstup A-B / B-A
0 - 359 stupnů
rozlišení
1 stupeň
 
LC displej rozměry
72 x 72 mm
rozlišení
240 x 240 pixelů
 
Interface
připojeníUSB, WiFi, Fluke Connect
 
Vezre /S
kufřík, HW + SW
FLUKE125.4.jpg, 2 kB
 
Obecné informace
Hmotnost1,1 kg
Rozměry 232 x 115 x 50mm
NapájeníNiCd 4,8V / 5 hodin provozu
Napájení ze sítě adaptér PM 8907
 
 
Příslušenství FLUKE125.3.JPG, 5 kB
 
Změna technických parametrů vyhrazena
Bližší informace
k přístroji Fluke 125B