Digitální klešťový multimetr Fluke 324
měření střídavých proudů do 400 A
měření střídavých napětí do 600V
měření stejnosměrných napětí do 600V
měření kapacit
měření teploty
maximální průměr vodiče 30 mm
FLUKE324.jpg, 4,1kB
  • AC proudy do 400 A
  • max. průměr měřeného vodiče 30 mm
  • měření True RMS střídavých hodnot
  • měření odporů
  • měření kapacit
  • měření teploty
    Cena bez DPH: 4 900 Kč


Digitální klešťový multimetr Fluke 324 je určen k provoznímu měření střídavých napětí a proudů.
Přístroj měří také odpory, kapacity a teplotu.

Technické údaje
Zobrazení4 digit LCD, čítání 3999
 
Střídavá napětí měřicí rozsahy
0,1 ... 600 V
přesnost
+/-(1,5% + 5)
rozlišení
0,1V
 
Stejnosměrné napětí měřicí rozsahy
0,1 ... 600 V
přesnost
+/-(1,5% + 5)
rozlišení
0,1V
 
Střídavé proudy měřicí rozsahy
0,1 ... 40 A
40 ... 400 A
přesnost
+/-(2,0% + 5)
+/-(2,0% + 5)
rozlišení
0,1 A
1 A
 
Měření odporů měřicí rozsahy
0,1 ... 400,0 Ohm
400,0 ... 4000 Ohm
přesnost
+/-(1,0% + 5)
+/-(1,0% + 5)
rozlišení
0,1 Ohm
1 Ohm
 
Měření kapacit měřicí rozsahy
0,1 ... 100 uF
1000 ... 1000 uF
přesnost
+/-(1,0% + 4)
+/-(1,0% + 4)
rozlišení
0,1 uF
1 uF
 
Měření teploty měřicí rozsahy
-10 ... +400 °C
přesnost
+/-(1,0% + 8)
rozlišení
0,1 °C
 
Napájecí napětí 2 x 1,5 V
Rozměry 207 x 75 x 34 mm
Hmotnost 265g
Max. průměr měř. vodiče30 mm
Bližší technické informace