Digitální klešťový multimetr Fluke 373
měření střídavých True RMS proudů do 600 A
maximální průměr vodiče 32 mm
FLUKE373.jpg, 4,1kB
  • AC proudy do 600 A
  • max. průměr měřeného vodiče 32 mm
  • měření True RMS střídavých hodnot
  • automatické přepínání rozsahů
  • měření napětí, proudu, odporu
  • měření kapacit
  • akustický test spojitosti
  • funkce Data Hold
  • Cena bez DPH: 8 950 Kč


Digitální multimetr FLUKE 373 FC je určen především k velmi přesnému, galvanicky oddělenému měření True RMS AC proudů.
Přístroj měří také napětí, odpory, kapacity (rozběhový kondenzátor) a umožňuje provádět test propojení.
Vyznačuje se dokonalým vyvážením Hallových snímačů v kleštích, což zaručuje velmi přesné a opakovatelné měření velmi malých stejnosměrných proudů.

Technické údaje
Zobrazení4 digit s podsvětlením
 
Střídavá napětí
48 - 62 Hz
měřicí rozsahy
0,1 V - 600 V
přesnost
± (1,5% + 5)
 
Stejnosměrná napětí měřicí rozsahy
0,1 V - 600 V
přesnost
± (1,0% + 5)
 
Střídavé proudy
48 - 62 Hz
C.F. do 2,5
měřicí rozsahy
0,5 - 600 A
přesnost
± (2,0% + 5)
 
Měření odporů měřicí rozsahy
0,1 Ohm - 6000 Ohm
přesnost
± (1,0% + 5)
 
Měření kapacit měřicí rozsahy
10 - 1000 uF
přesnost
± (1,9% + 4)
 
Funkce nastavení
Data Hold
 
Přepěťová kategorie CAT  III / 600 V
Napájecí napětí2 x 1,5 V
Rozměry 232 x 85 x 45 mm
Hmotnost370 g
Max. průměr měř. vodiče32 mm
Bližší technické informace