Generátor funkcí GFG 8015G
(FG 8002)
kmitočtové pásmo 0,2 Hz až 2 MHz
generátor funkcí
nastavení symetrie
DC offset
rozmítání
TTL výstup
výstupní zeslabovač
GFG8015G.jpg, 8,6kB
  • analogové odečítání kmitočtu
  • generátor funkcí (trojúhelník, obdélník, sinus)
  • DC offset
  • interní a externí rozmítání
  • nízké zkreslení sinusového průběhu
  • nastavení symetrie
  • Cena bez DPH: 5 609 Kč


Generátor funkcí EZ Digital FG 8002 (v současné době tvoří náhradu Good Will GFG 8015G) obsahuje v jednom přístroji generátor funkcí a generátor impulsní s možností rozmítání průběhů.

Průběhy jsou vytvářeny v kmitočtovém pásmu 0,2 Hz až 2 MHz. Základní matematické funkce (sinus, obdélník a trojúhelník) mají možnost nastavení rozmítání a  střídy. Rozmítání je v kmitočtové dekádě v poměru 1:1 až 1000:1. Obdélníkový průběh má náběžnou a sestupnou hranu max. 100 ns. Výstupní úroveň lze nastavit skokově (- 20 dB) nebo jemně. Výstupní průběh může obsahovat také stejnosměrnou složku (DC OFFSET). Použití generátoru rozšiřuje také výstup TTL.

Technické údaje
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník
impulsní průběh a DC
TTL
 
Sinusový průběhu
Kmitočtový rozsah0,2 Hz - 2 MHz
Zkreslení max. 1 % (0,2 Hz - 200 kHz)
 
Obdélníkový průběh
Náběžná / sestupná hrana 100 ns (max. výst. úroveň)
 
Trojúhelníkový průběh
Linearita 2 % (0,2 Hz - 100 kHz)
 
TTL výstup
Náběžná / sestupná hrana 25 ns
TTL úroveň
 
Rozmítání
Šířka 1:1 - 1000:1
Druh lineární, logaritmické
 
Výstupní charakteristiky
Amplituda
Výstupní úroveň 20 Vpp (bez zátěže)
10 Vpp / 50 Ohm
 
Výstupní impedance
Pevně nastavená 50 (+/- 10%) Ohm
 
Obecné informace
Odečítání kmitočtu analogová stupnice
Napájení 220V / 50 Hz
Hmotnost1,8 kg
Rozměry 230 x 95 x 280 mm