Generátor funkcí GFG 8020H
(FG 7002C)
kmitočtové pásmo 0,2 Hz až 2 MHz
generátor funkcí, generátor impulsů a frekvenční čítač
DC offset
vnitřní čítač
TTL, CMOS výstup
výstupní zeslabovač
GFG8020H.jpg, 11kB
  • digitální odečítání kmitočtu (4 číslic)
  • generátor funkcí (trojúhelník, obdélník, sinus)
  • nastavení stejnosměrné úrovně
  • vnitřní a vnější čítač 6 digit
  • interní a externí rozmítání
  • externí řízení kmitočtu
  • nastavení symetrie
  • Cena bez DPH: 7 590 Kč


Generátor funkcí EZ Digital FG 7002C (v současné době tvoří náhradu Good Will GFG 8020H) obsahuje v jednom přístroji generátor funkcí, generátor impulsní a frekvenční čítač.

Průběhy jsou vytvářeny v kmitočtovém pásmu 0,02 Hz až 2 MHz (nastavení v 7 dekádách).

Základní matematické funkce (sinus, obdélník a trojúhelník) mají možnost nastavení rozmítání a střídy.

Připojením externího signálu ke vstupu VCF lze ovládat napětím kmitočet nebo sinusovým průběhem připojeným ke vstupu VCF rozmítat výstupní průběh (FM generátor). Po připojení proměnného napětí lze modelovat signály podobné FSK modulace.

Výstupní úroveň lze nastavit skokově (-20 dB) nebo jemně. Generátor má také výstupy TTL a CMOS, možnost stejnosměrného nastavení úrovně (DC offset) a externí čítač do 50 MHz.

Technické údaje
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník
impulsní průběh a DC
TTL / CMOS
 
Sinusový průběhu
Kmitočtový rozsah0,2 Hz - 2 MHz (7 dekád)
Zkreslení max. 1 % (0,2 Hz - 200 kHz)
 
Obdélníkový průběh
Náběžná / sestupná hrana 120 ns
 
Trojúhelníkový průběh
Linearita 98 % (0,2 Hz - 100 kHz)
 
Výstupní charakteristiky
Amplituda
Výstupní úroveň 20 Vpp (bez zátěže)
10 Vpp / 50 Ohm
 
Symetrie
Nastavení 15 % - 85 %
 
TTL výstup
TTL hrana 25 ns
 
CMOS výstup
CMOS spojité nastavení úrovně
4 V - 15 V / (+/-1 V)
hrana 140 ns
 
Frekvenční čítač
Zobrazení 4 číslice, LED
Měřicí rozsah 0,2 Hz - 50 MHz
Citlivost 100 mV
Max. vst. napětí 250 V rms
Čítání interní / externí
 
Obecné informace
Zobrazení 6 digit, LED
Napájení 220V / 50 Hz
Hmotnost1,8 kg
Rozměry 230 x 95 x 280 mm