Měření vlhkosti / teploty / proudění GMH 3330
měření relativní vlhkosti
měření teploty
měření proudění
výpočet rosného bodu
výpočet odstupu rosných bodů
výpočet entalpie
GMH3330.jpg (4Kb)
  • měření třech veličin v jednom přístroji
  • paměť: MIN a MAX hodnoty
  • funkce Data Hold, Auto Off,
  • rozhraní RS 232, USB (OPT)
  • zobrazení napětí napájecí baterie
  • výpočet rosného bodu
  • výpočet odstupu rosných bodů
  • výpočet entalpie
  • povrchová teplota - snímač NiCr "K"
  • Cena bez DPH: 5 390 Kč


Digitální přístroj Greisinger GMH 3330 měří relativní vlhkost, teplotu a rychlost proudění.

Vypočítává rosný bod (aktuální vlhkost a teplota vzduchu), odstup rosných bodů (teplota povrchu a RV / teplota vzduchu a RV) a entalpii (obsah tepla ve vzduchu).

Při měření proudění je možné nastavit souvislé průměrování nebo průměrování s funkcí Hold.

K měření povrchové teploty se připojuje k přístroji teplotní snímač typu "K", např. GOF 130VE.

Přístroj zaznamenává do vnitřní paměti MAX a MIN hodnotu měření, funkce Hold uchovává na LC displeji naměřenou hodnotu, napájení zajišťuje 9V baterie nebo síťový adaptér (GNG 10/3000).

Komunikace s prostředím
Rozhraní RS 232 nebo USB umožňuje předávat naměřené hodnoty do počítače. K přístroji je určen software EBS 9M.

Příslušenství - sondy
měření prostorové teploty a vlhkosti (TSF 0100 E)
měření rychlosti proudění (STS 005, ST 020)
měření povrchové teploty (snímač NiCR - typ "K").
komunikační rozhraní, software, spínací modul, kufřík, síťový zdroj apod.

 

Technické údaje
Zobrazení2 x 3 1/2 digit, LCD
 
Měření vlhkosti
Měření vlhkosti
měřicí rozsahy
0 až 100%
rozlišení
0,1 %
 
Měření teploty
Měření teploty
prostorové
snímač TFS 0100 E
měřicí rozsahy
-40 až +120°C
rozlišení
0,1°C
 
Měření teploty
povrchové
snímač NiCr typ "K"
měřicí rozsahy
-60 až +250°C
rozlišení
0,1°C
 
Měření proudění
Měření proudění
měřicí rozsahy
podle sondy
rozlišení
0,1 %
 
Obecné informace
Funkce Hold
MAX / MIN
AutoOff
 
Rozhraní RS 232
(GRS 3100 hardware - OPT)
 
Napájecí napětí 9V baterie
adaptér GNG 10/3000
Rozměry142 x 71 x 26mm
Hmotnost 145g
 
Příslušenství - sondy, SW, HW
Sonda TFS 0100 E
vlhkost / teplota
měřicí rozsahy
0 až 100%
přesnost
+/- (2% RV + 1% Hystereze)
měřicí rozsahy
-40 až +120°C
přesnost
+/- (0,5°C)
Rozměry
snímač (průměr 14mm x 119mm)
 
Sonda teplota / vlhkost TFS 0100E
TFS0100.jpg (5Kb)
 
Snímač sondy TFS 0100 E
TFS0100E.jpg (4Kb)
 
 
Sonda STS 005
proudění vody
měřicí rozsahy
0,05 - 5 m/s
přesnost
+/- 4% MH
 
Sonda STS 020
proudění vzduchu
měřicí rozsahy
0,55 - 20m/s
přesnost
+/- 4% MH
Rozměry
snímač (průměr 11mm x 150mm)
 
Sondy STS005 / STS 020
STS005.jpg (4Kb)
 
Turbínka sond STS 005 / STS 020
STS020.jpg (4Kb)
 
Adaptér
GNG 10/3000
220V/50Hz
 
HardwareRS 232 (GRS 3100)
USB (USB3100)
 
SoftwareEBS 20M

EBS9M.jpg (4Kb)
 
Bližší technické informace GMH 3330