Měření vlhkosti / teploty / proudění GMH 3350
vnitřní paměť na 5400 + 99 datových sad
měření relativní vlhkosti
měření teploty
měření proudění
výpočet rosného bodu
výpočet odstupu rosných bodů
výpočet entalpie
GMH3350.jpg (4Kb)
 • reálný čas
 • signalizace poplachu
 • měření třech veličin v jednom přístroji
 • paměť: MIN a MAX hodnoty
 • funkce Data Hold, Auto Off,
 • rozhraní RS 232, USB (OPT)
 • zobrazení napětí napájecí baterie
 • výpočet rosného bodu
 • výpočet odstupu rosných bodů
 • povrchová teplota - snímač NiCr "K"
 • Cena bez DPH: 6 990 Kč


Digitální přístroj Greisinger GMH 3350 měří relativní vlhkost, teplotu a rychlost proudění.

Vypočítává rosný bod (aktuální vlhkost a teplota vzduchu), odstup rosných bodů (teplota povrchu a RV / teplota vzduchu a RV) a entalpii (obsah  tepla ve vzduchu).

Při měření proudění je možné nastavit souvislé průměrování nebo průměrování s funkcí Hold.

Přístroj zaznamenává do vnitřní paměti MAX a MIN hodnotu měření, funkce Data Hold uchovává na LC displeji naměřenou hodnotu, napájení zajišťuje 9V baterie nebo síťový adaptér (GNG 10/3000).

K měření povrchové teploty se připojuje k přístroji teplotní snímač typu "K", např. GOF 130VE.

Záznam do vnitřní paměti
Vnitřní paměť přístroje může zaznamenat a zpětně vyvolat až 5 400 sad měření. Ukládání dat je manuální (99 sad měření) nebo cyklické (5 400 sad měření). Manuálně uložené hodnoty lze vyvolat manuálně nebo softwarově. Hodnoty uložené automaticky lze vyvolat pouze softwarově. Interval záznamu leží v rozsahu 1 sekunda až 1 hodina. Funkci záznamu dat je možné spustit manuálně na panelu nebo softwarově.

Alarm - kontrola hodnot
Přístroj umožňuje kontrolu MAX / MIN nastavených hodnot - funkce ALARM.
Lze nastavit tři polohy: poplach vypnut / signalizace poplachu na displeji / signalizace poplachu na displeji + rozhraní + akusticky.
Přídavný modul GAM 3000 má reléový výstup a poplachový výstup. Je ovládán z přístroje po rozhraní RS 232. Na základě nastavených hodnot z přístroje může ovládat modul silová zařízení.

Komunikace s prostředím
Rozhraní RS 232 nebo USB umožňuje předávat naměřené hodnoty do počítače. K přístroji je určen software GSOFT 3050.

Příslušenství - sondy
měření prostorové teploty a vlhkosti (TSF 0100 E)
měření rychlosti proudění (STS 005, ST 020)
měření povrchové teploty (snímač NiCR - typ "K").
komunikační rozhraní, software, spínací modul, kufřík, síťový zdroj apod.

 

Technické údaje
Zobrazení2 x 3 1/2 digit, LCD
 
Měření vlhkosti
Měření vlhkosti
měřicí rozsahy
0 až 100%
rozlišení
0,1 %
 
Měření teploty
Měření teploty
prostorové
snímač TFS 0100 E
měřicí rozsahy
-40 až +120°C
rozlišení
0,1°C
 
Měření teploty
povrchové
snímač NiCr typ "K"
měřicí rozsahy
-60 až +250°C
rozlišení
0,1°C
 
Měření proudění
Měření proudění
měřicí rozsahy
podle sondy
rozlišení
0,1 %
 
Obecné informace
Funkce Hold
MAX / MIN
AutoOff
Poplach
Reálný čas
 
Rozhraní RS 232 (GRS 3100)
USB (USB 3100)
 
Paměť 5 400 sad měření
záznam automaticky
99 sad měření
záznam manuálně
ukládání: 1 s - 1 hod
 
Napájecí napětí 9V baterie
adaptér GNG 10/3000
Rozměry142 x 71 x 26mm
Hmotnost 145g
 
Příslušenství - sondy, SW, HW
Sonda TFS 0100 E
vlhkost / teplota
měřicí rozsahy
0 až 100%
přesnost
+/- (2% RV + 1% Hystereze)
měřicí rozsahy
-40 až +120°C
přesnost
+/- (0,5°C)
Rozměry
snímač (průměr 14mm x 119mm)
Sonda teplota / vlhkost TFS 0100E
TFS0100.jpg (5Kb)
 
Snímač sondy TFS 0100 E
TFS0100E.jpg (4Kb)
 
 
Sonda STS 005
proudění vody
měřicí rozsahy
0,05 - 5 m/s
přesnost
+/- 4% MH
 
Sonda STS 020
proudění vzduchu
měřicí rozsahy
0,55 - 20m/s
přesnost
+/- 4% MH
Rozměry
snímač (průměr 11mm x 150mm)
 
Sondy STS005 / STS 020
STS005.jpg (4Kb)
 
Turbínka sond STS 005 / STS 020
STS020.jpg (4Kb)
 
Adaptér
GNG 10/3000
220V/50Hz
 
HardwareRS 232 (GRS 3100)
USB (USB3100)
 
SoftwareGSOFT 3050

EBS9M.jpg (4Kb)
 
Bližší technické informace GMH 3350