Signální generátor Hameg HM8135

široké kmitočtové pásmo 1 Hz až 3000 MHz
vysoká kmitočtová stabilita
rozlišení 1 Hz
modulace průběhů (AM / FM / PM / FSK / PSK)
rozhraní RS 232, USB, IEE 488
HM8135.jpg, 4,6kB
  • RF syntetizér
  • odečítání na LC displeji
  • paralelní sběrnice IEEE-488 (option)
  • síťové napájení
  • Cena bez DPH: 103 900 Kč


Signální generátor Hameg HM8135 (RF synthesizer) pracuje v širokém kmitočtovém pásmu 1 Hz až 3000 MHz. V porovnání s jinými přístroji umožňuje generování průběhů již od 1 Hz. Přístroj má vysokou kmitočtovou stabilitu 5 x 10-7 (5 x 10-8 option). Kmitočtové rozlišení 1 Hz, základní a rozšíření modulace a standardně sériové rozhraní RS 232 zařazují přístroj mezi přesné zdroje měřicího signálu. Připojení k měřicí ústředně umožňuje paralelní sběrnice IEEE 488, která je řešena formou příslušenství.

Technické údaje
Kmitočet
Kmitočtový rozsah 1 Hz - 3000 MHz
Rozlišení 1 Hz
Nastavení v rozsahu 10 ms
mimo rozsah 60 ms
 
Kmitočtový normál
Stabilita
10 - 40 C
max. 0,5 ppm
Změnamax. 1 ppm / rok
 
OCXO 100 MHz (option)
Stabilita
10 - 40 C
5 x 10-8
 
Spektrální čistota
Harmonické 1 Hz - 1024 MHz: max. -30 dBc
Neharmonické 16 MHz - 500 MHz: max. -55 dBc
Zbytková FM 50 Hz RMS - 1 GHz (0,3 - 3 kHz BW)
Zbytková PM 0,06 rad RMS - 1 GHz (0,3 - 3 kHz BW)
Zbytková AM max. 0,1 % (50 Hz - 10 kHz)
 
Výstupní úroveň
Rozsah -135 dBm až +13 dBm
Rozlišení0,1 dBm
Přesnost+/- 0,5 dBm / nad -57 dBm
+/- (1 dBm + 0,4 dBm / 10 dB) / do -57 dBm
Čas nastavení10 - 60 ms
Impedance50 Ohm
V.S.W.R.max. 1,5
 
Zdroje modulace
Interní zdroje
Interní 10 Hz - 200 kHz
Rozlišení10 Hz
 
Externí zdroje
ExterníBNC konektor
Impedance10 kOhm
Vstupní napětí2 V p-p
Výstupní napětímax. +/- 2 V
 
Modulace AM
Úroveň max. +7 dBm
Zdroj modulaceinterní / externí
Hloubka modulace 0 - 100 %
Rozlišení 0,1 %
 
Modulace FM
Rozsah Interní +/- (200 Hz - 150 kHz) max. 16 MHz
+/- (2 kHz - 400 kHz) 16 - 256 MHz
+/- (1 kHz - 200 kHz) 256 - 512 MHz
+/- (2 kHz - 400 kHz) 512 - 1024 MHz
Zdroj modulaceinterní / externí
Rozlišení 100 Hz
Rozsah externí (1 dB) DC - 30 kHz (100 kHz - 16 MHz)
10 Hz - 30 kHz - 100 kHz (100 kHz - 16 MHz)
 
Modulace fázová
Rozsah Interní 0 - 3,14 rad (max. 16 MHz)
0 - 10 rad (16 - 1024 MHz)
Zdroj modulaceinterní / externí
Rozlišení 0,01 rad
Rozsah externí (1 dB) DC - 30 kHz (100 kHz - 16 MHz)
10 Hz - 30 kHz -100 kHz (100 kHz - 16 MHz)
 
Režim hradlování
ON / OFF poměr větší než 60 dB (do 16 MHz)
větší než 80 dB (16 MHz - 512 MHz)
větší než 50 dB (512 MHz - 1024 MHz)
Zdroj modulaceinterní / externí
Náběžná / sestupná hrana max. 1,5 us (do 16 MHz)
max. 7,5 us (16 MHz - 1024 MHz)
Zpoždění max. 1,5 us (do 16 MHz)
max. 15 us (16 MHz - 1024 MHz)
Vstupní modulace BNC
Úroveň TTL: 0 - OFF, 1 - ON
TTL: 0 - ON, 1 - OFF
 
Obecné informace
SběrniceRS 232
IEEE 488 (opt)
USB (opt)
Napájení 230 V / 50 Hz
Hmotnost10 kg
Rozměry 285 x 75 x 365 mm
 
Bližší technické informace