Digitální luxmetr Sonel LXP 10A
měření dle třídy A
měření osvětlení do 400 000 lux
měřicí sonda LP-10A
rozlišení 0,001 lux
prvotní kalibrace u výrobce
křemíkový snímač
funkce Data Hold
funkce MAX, MIN, Peak Hold
jednotky: lux / fc
vnitřní paměť (manuální záznam)
vnitřní paměť (automatický záznam 16k hodnot)

software Sonel Reader
USB rozhraní
LXP10A.jpg, 11kB
 • maximální rozlišení 0,001 lux
 • nízký teplotní drift
 • napájení z baterie
 • funkce MAX, MIN
 • funkce Data Hold
 • Peak Hold od 0,1 s
 • manuální nastavení rozsahů
 • vnitřní paměť na 999 sad měření
 • logger na 16k hodnot
 • vzorkování od 1s
 • Cena bez DPH: 17 200 Kč


Luxmetr Sonel LXP 10A je určen k měřením v rozsahu od 0,001 do 400 000 lux.


Přístroj uchovává ve vnitřní paměti (manuální zadávání po provedeném měření) 99 výsledků měření, data logger (automatický záznam) zaznamenává až 16k hodnot, rychlost vzorkování lze nastavit od 1 s.


Křemíkový snímač zaručuje stabilní a reprodukovatelná měření s maximální spektrální citlivosti 550 nm.
Napájení zajišťují 9 V baterie.


Naměřené hodnoty lze přenášet po USB rozhraní nebo pomocí OR1 modulu.
Do počítače lze přenést jak hodnoty zadané do paměti manuálně, tak i hodnoty z automatického záznamu (loggerová funkce).


Manuálně zadané hodnoty do vnitřní paměti lze vyvolat zpětně manuálně na LCD přístroje, hodnoty z automatického záznamu lze vyvolat pomocí software Sonel Reader nebo Foton.


Software Sonel Reader umožňuje:
přenášet do počítače manuálně uložené hodnoty
přenášet do počítače automaticky uložené hodnoty
uložení hodnot ve formátu TXT, CSV.

 

Technické údaje
Zobrazenímultifunkční LCD
 
Měření osvětlení měřicí rozsahy
3,999 lux
39,99 lux
399,9 lux
3999 lux
39,99 klux
399,9 klux
měřicí rozsahy
3,999 fc
39,99 fc
399,9 fc
3999 fc
39,99 kfc
Přesnost měření +/- (2% + 5)
Spektrální nejistota menší než 2%
 
Rychlost měření 1,3 x / sekundu
 
Vztahy
(lux / fc)
1 lux = 0,09190304 fc
1 fc = 10,76391 lux
fc = foot candle
 
Vnitřní paměť manuální 999 výsledků měření
Vnitřní paměť automatická
Data logger
16 000 hodnot
nastavitelné vzorkování
 
Napájecí napětí 9 V baterie
Rozměry 170 x 80 x 40 mm 
Hmotnost 390g 
 
Software Sonel Reader
manuálně uloženo
do paměti přístroje
MEM
LXP1REAL.jpg, 5,4kB
 
Software Sonel Reader
automaticky uloženo
do paměti přístroje
LOGG
LXP1LOGG.jpg, 5,4kB
 
Software Sonel Reader
identifikace připojeného
přístroje
LXP1MEM.jpg, 5,9kB
 
Bližší technické informace
Návod k obsluze EN
Návod k obsluze CZ
AMT komunikace s počítačem