Tester elektrických instalací MPI 502
měření instalací dle ČSN EN 61557
měření proudových chráničů A, AC
měření impedance smyčky
prvotní kalibrace u výrobce
 

 

MPI502.jpg, 7,0kB

 • měření impedance smyčky Z s bez vybavení chrániče
 • měření vnitřního odporu sítě Z I
   
 • testování proudových chráničů A, AC
 • měření bez vybavení a s vybavením chrániče
   
 • měření malých odporů proudem 200mA
 • kontrola ochranného vodiče a zapojení zásuvky
 • měření napětí a kmitočtu
  určení sledu fází
   
 • vnitřní paměť na 990 měření
 • bezdrátový přenos dat do počítače - modul OR-1 (příslušenství)
 • software (příslušenství)
 • Cena bez DPH: 17 900 Kč

Technické údaje
Zobrazenímultifunkční LCD
 
Měření impedance smyčky (Z L-PE, Z L-N + ZL-L)
Z PE15 mA
(bez vybavení RCD)
vyšší proud s vybavením RCD
Napětí instalace180 - 440 V
Kmitočet instalace45 - 65 Hz
Rozsah měření0,13 - 1999 Ohm
Rozlišenímax. 0,01
Přesnost+/-(5%MH + 3)
 
Výpočet zkratového proudu
Rozsah měření
0,055 A - 40,00 kA
rozlišení
0,001
 
Měření a testování proudových chráničů (EN 61557)
Typ chrániče AC, A
Testování chrániče s vybavením a bez vybavení
Měření dotykového napětí
Měření doby vybavení
Měření vybavovacího proudu
Měření odporu uzemnění
Nastavení průběhu testovacího proudu
 
Měření dotykového napětí
Napětí instalace100 - 440 V
Kmitočet instalace45 - 65 Hz
Rozlišení0,1 V
 
Měření vybavovacího času
Impulzní režim5,0 - 500 ms
Post. narůstající In10 - 200 ms
Proudové chráničeIn: 10, 30, 100, 300, 500 mA
 
Měření vybavovacího proudu
Měřicí proud1/2xIn, 1xIN, 2xIn, 5xIn
Jmenovitý proud10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
 
Měření malých odporů
Rozsah měření
0,12 - 19,99 Ohm
20,0 - 199,9 Ohm
200 - 400 Ohm
rozlišení
0,01 Ohm
0,1 Ohm
1 Ohm
přesnost
+/-(2,0% + 3)
měřicí proud
8 mA, 200 mA
Kompenzace měř. kabelů
 
Měření AC / DC napětí
Rozsah měření
0,1 - 440 V
rozlišení
0,1 - 1 V
přesnost
+/-(2,0 %+ 2)
Měření kmitočtu
Rozsah měření
45 - 65 Hz
Komunikace s počítačem
Vnitřní paměť990 měření
Rozhranímodul OR-1 (USB do počítače)
SoftwareSonel Reader SW
 
Obecné informace
Napájecí napětí 4 x 1,5 V (NiMH)
Stupeň krytí IP 67
Rozměry 220 x 98 x 28 mm
Hmotnost 2 kg (s bateriemi)
 
Součást dodávky
MPI502ST.jpg, 7,7kB
 
Příslušenství
MPI502PR.jpg, 4,6kB
 
Bližší technické informace CZ
Bližší technické informace EN
Návod k obsluze AMT