Wheatston - Thomsonův můstek
Muzeum - MTW můstek
Můstkové (nulové) metody používají měřicí přístroje (v tomto případě galvanometr) k indikaci stavu můstku. Vyvážený můstek umožňuje stanovit ze tří známých odporů čtvrtý odpor neznámý - měřený. U můstku se určuje proudová a napěťová citlivost. Čím je vyšší požadavek na přesnost můstku, tím větší musí být citlivost. Také volbě galvanometru, i když byl omezen výběr, bylo nutno věnovat velkou pozornost.
Wheatstonův můstek nebyl vhodný k měření velmi malých odporů, protože se uplatňoval vliv přechodový odporů. Vliv přechodových odporů byl odstraněn dvojitým - Thomsonovým můstkem.

MTW můstek (Wheatston - Thomsonův můstek) v muzeu AMT je napájen externí baterií 4V. K vyhodnocení měřicí diagonály se používal galvanometr (je také součástí muzea).


MTW.jpg, 6 kB