Tester třífázových elektrických spotřebičů a nářadí PD 294
vzájemné propojení PU 294 DELTA + PD 294
testování třífázových spotřebičů a nářadí
PD2941.jpg, 4 kB
  • izolační odpor
  • odpor ochranného vodiče
  • proud ochranným vodičem
  • rozdílový proud
  • dotykový proud
  • náhradní unikající proud
  • proudy jednotlivými fázemi
  • výkon P, S a účinník testovaného spotřebiče
  • standardně dodáván s třífázovou vidlicí 32A, 5 kolík
  • Cena bez DPH: tel. Kč


Multitester PD 294, ve vzájemném propojení s PU 294 DELTA, je určen k revizím a kontrolám třífázových elektrických spotřebičů, nářadí a pracovních strojů.
S přístrojem PU 294 DELTA je propojen kabelem QD 294.
Pevný kabel přístroje PU 294 je osazen jednofázovou vidlicí a připojuje se do zásuvky přístroje PU 294 DELTA (měření izolačního odporu, odporu ochranného vodiče, náhradního unikajícího proudu). Jednofázová zásuvka napájí PU 294 DELTA, pokud je PD 294 připojen k třífázové síti se středním vodičem.
Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na LC displeji testeru PU 294 DELTA.

Technické údaje
PD294.jpg, 32 kB