Jednofázový a třífázový tříkanálový
záznamník a analyzátor kvality sítě PEL 103
LC displej
PEL transfer software
měření v sítích 50 Hz, 60 Hz a 400 Hz

měření True RMS AC a DC napětí
měření činného, jalového a zdánlivého výkonu
měření činné, jalové a zdánlivé energie
měření kmitočtu
harmonická analýza do 50 složky
rozhraní ET, USB, Bluetooth
volitelné pružné převodníky a proudové kleště
PEL103.jpg, 3,8kB
  • záznam na SD kartu (až 32 GB))
  • AC / DC proudy dle proudových kleští
  • harmonická analýza
  • měření v jednofázové a třífázové soustavě
  • volitelné proudové kleště až do 10 kA
  • Cena (PEL 103) bez DPH: 41 500  Kč


Záznamník a analyzátor jednofázových a třífázových sítí Chauvin Arnoux PEL 103 představuje procesorem řízený tester s možností záznamu hodnot do vnitřní paměti (SD karta) a jejich přenos do počítače.

Přístroj měří a zobrazuje v reálném čase hodnoty napětí (do 1000V), proudů (do 10 000A), výkonů (činný, jalový, zdánlivý), energie (činná, jalová a zdánlivá), harmonické složky apod.

Záznam lze provádět ve volitelném intervalu od 1 minuty do 60 minut.
Vzorkování 125 period/s umožňuje zachytit nespojitosti v průbězích měřených hodnot.

Měření lze provádět v jednofázových a třífázových soustavách.

Přístroj je vybaven magnetickým držákem, takže jej lze jednoduše umístit do rozvaděče.

S přístrojem jsou distribuovány za příplatek, podle volby zákazníka, pružné převodníky Ampflex nebo proudové kleště.

Technické údaje
ZobrazeníLC displej
3 řádky
 
Měření napětí, proudů a kmitočtu
Kmitočet sítě 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
 
Střídavá napětí měřicí rozsahy
50 V - 1000 V
přesnost
± (0,2% MH + 0,2V)
 
Stejnosměrná napětí měřicí rozsahy
100 V - 1000 V
přesnost
± (1,0% MH + 0,3V)
 
Střídavé proudy MiniFlex MA193
50 mA - 10 kA
rozměry
délka 250 mm
 
Zkušební měření PEL103Z1.jpg, 15kB
 
Převodník C193
0,5 A - 1 kA
rozměry
průměr 520 mm
AmpFlex A193
50 mA - 10 kA
rozměry
délka 450 mm, délka 800 mm
Převodník M93
0,5 A - 200 A
rozměry
průměr 20 mm
Převodník MN93A
10 mA - 5 A
200 mA - 100 A
rozměry
průměr 20 mm
průměr 20 mm
 
Stejnosměrné a střídavé
proudy
Převodník PAC 193
1 A - 1 kA / AC
1 A - 1,4 kA / DC
rozměry
průměr 42 mm
průměr 42 mm
Stejnosměrné a střídavé
proudy
Převodník E3N
10 mA - 100 A AC
10 mA - 100 A DC
rozměry
průměr 11,8 mm
průměr 11,8 mm
 
Zkušební měření PEL103Z2.jpg, 17kB
 
Harmonické složky
Analýza veličin do 50 složky
Základní kmitočet 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
 
Měření výkonu
Činný výkon měřicí rozsahy
10 W - 10 GW
přesnost
dle převodníku
 
Zdánlivý výkon měřicí rozsahy
10 W - 10 GVA
přesnost
dle převodníku
 
Jalový výkon měřicí rozsahy
10 VAr - 10 GVAr
přesnost
dle převodníku
 
Zkušební měření PEL103Z3.jpg, 12kB
 
Fázové poměry měřené veličiny
cos, tg, PF
 
Měření elektrické energie
Činná, jalová,
zdánlivá energie
měřicí rozsahy
do 2EWh, EVArh, EVAh
přesnost
dle převodníku
 
Speciální funkce
Vzorkování 12,8 kHz / s
Paměť SD karta (32GB)
 
Zkušební měření PEL103Z4.jpg, 10kB
 
Specifikace
Rozměry 256 x 125 x 37 mm
Provozní teplota -10 °C až + 55 °C
Hmotnost 950 g
 
Technické informace PEL 103