Tester svařovacích zařízení PU 298
kontrola a revize svařovacích zařízení
PU298.jpg, 7 kB
  • unikající proud svařovacího obvodu IWP: (0 až 19,99) mA
  • napětí naprázdno U1M, U0: (0 až 149,9) V
  • napětí naprázdno U0P: (0 až 212) V
  • primární unikající proud IPE, Id: (0 až 19,99) mA
  • dotykový proud IF: (0 až 3,999) mA
  • odpor ochranného vodiče RPE (ve spolupráci s např. PU184D, PU194 nebo jiné)
  • izolační odpor RISO (ve spolupráci s např. PU184D, PU194 nebo jiné)
  • rozměry: 300 x 200 x 60 mm
  • hmotnost: cca 2 kg
  • Cena bez DPH: tel. Kč


Tester svařovacích zařízení PD 294 je určen k revizi a kontrole svařovacích zařízení dle normy ČSN EN 60974-4.
K testeru je možné připojit také třífázový adaptér PD 294.
Naměřené hodnoty se zobrazují na LC displeji, mohou být uloženy do vnitřní paměti

Technické údaje
PU2981.jpg, 20 kB
Obecné informace
Hmotnost1,9 kg
Rozměry235 x 200 x 120 mm
Zobrazení LC displej
Paměťuložení hodnot
RozhraníUSB