Tester elektrických spotřebičů a nářadí REVEX max W

revize spotřebičů a nářadí s pohyblivým a pevným přívodem
revize svařovacích zařízení elektrickým obloukem

odpor ochranného vodiče proudem I > 1 A AC

izolační odpor napětím 250, 500 V DC

proud tekoucí PE vodičem a dotykový proud
rozdílový a dotykový proud, záměna L-N
proud tekoucí ochranným vodičem

příkon zdánlivý zkoušeného zařízení
napětí sítě

komunikace s PC přes rozhraní USB
REVEXMAX.jpg, 27kB
  • revize elektrických spotřebičů
  • revize elektrických nářadí
  • revize svařovacích zařízení
  • pohyblivé a nepohyblivé přívody
  • kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce před zahájením měření
  • kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE před zahájením měření
  • trvalou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
  • kontrolou velikosti odebíraného proudu z napájecí zásuvky
  • manuální kontrolou správné funkce přístroje (autotest)
  • Cena bez DPH: 27 100 Kč

Technické údaje
Odpor ochranného vodiče proudem I > 1 A (AC)
Měřicí rozsah 0,10 až 10,00 Ohm
Rozlišení0,01 Ohm
Přesnost +/- (2% MH + 2)
 
Izolační odpory
Měřicí rozsah 0,2 - 19,99 MOhm - 100,0 MOhm
Měřicí napětí 250 V a 500 V (DC)
Max. rozlišení0,1 kOhm
Přesnost +/- (2% MH + 2) / do 20 MOhm
Měřicí proudI > 1 mA
 
Unikající proud - náhradní metoda
Měřicí rozsah 0,01 až 20,00 mA
Rozlišení0,01 mA
Přesnost +/- (2% MH + 2)
Měřicí napětí naprázdno230 V +/- 15% / 50 Hz
Mx. proud3,5 mA
 
Unikající proud - rozdílová metoda
Měřicí rozsah 0,01 až 20,00 mA
Rozlišení0,01 mA
Přesnost +/- (2% MH + 3 + M)
 
Unikající proud - přímá metoda
Měřicí rozsah 0,01 až 10,00 mA
Rozlišení0,01 mA
Přesnost +/- (2% MH + 2)
Kmitočtová charakteristikaČSN 33 16 00 ed. 2
Mx. proud3,5 mA
 
Unikající proud - externím měřicím zařízením
Měřicí rozsah 0,01 až 20,00 mA
Rozlišení0,01 mA
Přesnost +/- (3% MH + 10)
 
Příkon zdánlivý
Měřicí rozsah
Imax = 16 A
10 až 3860 VA
Rozlišení1 VA
Přesnost +/- (3% MH + 2)
 
Napětí sítě
Měřicí rozsah 207 - 253 V
Přesnost +/- (1% MH + 2)
 
Proud tekoucí spotřebičem
Měřicí rozsah 0,1 - 16 A
Přesnost +/- (2% MH + 1)
 
Proud tekoucí klešťovým převodníkem
Měřicí rozsah0,1 - 100 A
Přesnost +/- (3% MH + 4)
 
Sekce svařování
Napětí AC
Měřicí rozsah 0,1 - 90 V
Přesnost +/- (2% MH + 3)
Vstupní odpor1,1 MOhm
 
Napětí DC
Měřicí rozsah 0,1 - 130 V
Přesnost +/- (2% MH + 3)
Vstupní odpor1,1 MOhm
 
Svařovací napětí
Měřicí rozsah 0,1 - 130 V (DC)
Měřicí rozsah 0,1 - 90 V (AC)
Přesnost +/- (2% MH + 3)
Vstupní odpor200 Ohm (+/- 5 kOhm)
Kmitočtová charakteristika%CSN EN 60974-4
 
Obecné informace
Hmotnost1,75 kg
Rozměry 250 x 195 x 50 mm
Zobrazení grafický OLED
Třída ochrany II
Stupeň krytí IP 20
Rozhraní USB
 
 
Obsah dodávky
Přístroj REVEXmax S
Návod k obsluze
USB kabel
Kalibrační list
Měřicí kabel a hrot