Generátor základních a speciálních průběhů
Siglent SDG 1025
kmitočtové pásmo 1 uHz až 25 MHz
LCD 3,5"TFT barevný
dva nezávislé kanály
vzorkování 125 MS/s
rozlišení 14 bit
délka slova 16k
vnitřní paměť

základní matematické průběhy
volba uložených průběhů z vnitřní paměti

rozhraní USB Host, Device
SDG1000.jpg, 5,1kB
 • DDS syntéza
 • základní průběhy (sinus, trojúhelník, obdélník, impuls, šum)
 • uložené speciální průběhy 48 funkcí (AWG)
 • rozmítání signálů
 • AM, FM, PM, ASK, FSK modulace
 • Sweep, Burst
 • frekvenční rozlišení 1 uHz
 • vnitřní čítač do 200 MHz
 • výstupní úroveň až 20Vpp (HI)
 • software EasyWave (obousměrná komunikace)
 • Cena bez DPH: 10 500 Kč


Dvoukanálový generátor funkcí Siglent SDG 1025 pracuje v kmitočtovém pásmu 1 uHz až 25 MHz.


Přístroj generuje jak základní matematické funkce a bílý šum, tak funkce vybrané uživatelem (průběhy používané v elektrotechnické praxi, matematické průběhy a obecně používané průběhy).
Průběhy mohou být modulovány AM, FM, PM, ASK, FSK modulací v širokém kmitočtovém spektru.

Výstupní AWG průběhy jsou vytvářeny s délkou slova 16k bodů, s rozlišením 14 bit a rychlostí vzorkování 125 MS/s. Vytvořené průběhy mohou být uchovány v pamětech generátoru.


U základních a AWG průběhů lze nastavit všechny parametry průběhu (kmitočet, hranu, činitele plnění, sklon, amplitudu, kladnou a zápornou amplitudu apod.).


Komunikaci s prostředím zajišťuje rozhraní USB. Software EasyWave komunikuje obousměrně s počítačem po standardním rozhraní USB. Průběhy je možné přenášet z generátoru do počítače a obráceně.


Generátor je vhodný především k laboratorním a servisním měřením.

Speciální uplatnění lze aplikovat také při výuce v laboratořích středních a vysokých škol. Demonstrace průběhů a vybrané změny, měření na průbězích, zobrazení modulací apod.


Technické údaje
Modely řady SDG 1000
SDG 1005 1 uHz - 5 MHz
SDG 1010 1 uHz - 10 MHz
SDG 1020 1 uHz - 20 MHz
SDG 1025 1 uHz - 25 MHz
SDG 1050 1 uHz - 50 MHz
 
Velmi malé
rozměry přístroje
SDGCP.jpg, 6,0kB
 
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník,
impuls, bílý šum.
Vnitřní uložené
AWG průběhy
48 průběhů
 
Výběr AWG průběhu
ze sekce MATH
SDGAWG.jpg, 5,9kB
 
Parametry AWG průběhů
Délka průběhu 16 bodů
Amplitudové rozlišení14 bit
Rychlost vzorkování125 MS/s
Vestavěné průběhy48 funkcí
lze nastavit všechny
parametry AWG průběhu
Kmitočtový rozsah1uHz - 5 MHz
 
Uložení dat na USB disk
formát .CSV
SDGPC3.jpg, 5,8kB
 
Kmitočtové charakteristiky
Sinusový průběh
Kmitočtový rozsah1 uHz - 25 MHz
Zkreslení 0,2 % (DC - 20 kHz)
 
Obdélníkový průběh
Kmitočtový rozsah1 uHz - 25 MHz
Náběžná / sestupná
hrana
12 ns
Činitel plnění max. 20 / 80 % dle kmitočtu
 
Trojúhelníkový průběh
Kmitočtový rozsah1 uHz - 300 kHz
Symetrie 0 - 100 %
 
Impulzní průběh
Kmitočtový rozsah500 uHz - 10 MHz
Náběžná / sestupná
hrana
12 ns
Překmitmax. 5%
 
Obousměrná komunikace
generátor - počítač

rozhraní USB
SDGPC2.jpg, 7,4kB
 
Výstupní charakteristiky
Výstupní úroveň CH 12 mV - 10 Vpp (50 Ohm do 10 MHz)
2 mV - 5 Vpp (50 Ohm nad 10 MHz)
4 mV - 20Vpp (vysoká zátěž do 10 MHz)
4 mV - 10Vpp (vysoká zátěž nad 10 MHz)
Výstupní úroveň CH 22 mV - 3 Vpp (50 Ohm)
4 mV - 6Vpp (vysoká zátěž)
 
Nastavení průběhu
CH1 sinusový průběh
CH2 impulsní průběh
SDGLCD.jpg, 5,2kB
 
DC offset (DC rozsah)
Výstup CH15 V 50 Ohm
10V vysoká zátěž
Výstup CH 21,5 V 50 Ohm
3 V vysoká zátěž
Uložení AWG průběhu
na USB disk
SDGPC4.jpg, 5,2kB
 
Modulace
Volba modulaceAM, ASK, FM, FSK, PM
Nosnásinus, obdélník, trojúhelník, AWG
Zdrojinterní / externí
 
Nastavení modulace SDGMOD1.jpg, 4,0kB
 
Rozmítání, Burst
Průběhysinus, obdélník, trojúhelník, AWG
Zdrojmanuální / interní / externí
KanálCH1 / CH2
 
Interface
Standardně USB
SoftwareEasyWiev
obousměrná komunikace
 
Čelní panel přístroje SDGCP1.jpg, 3,9kB
 
Konektory zadního panelu
Externí modulace+/- 6V, 5kOhm
SpouštěníIN / OUT, TTL standard
SynchronizaceSINC out
 
Software EasyWave SDG8001.jpg, 11kB
 
Vnitřní čítač
Rozsah 100 mHz - 200 MHz
6 číslic
 
Obecné informace
Hmotnost2,8 kg
Rozměry 229(Š) x 105(V) x 281 (H) mm
Napájení 110 - 250 V / 50 Hz / 30 W
 
Měřicí sestava
DSO + AWG
servis, laboratoř
výuka elektroniky
optimální cena
DSOAWG.jpg, 3,5kB
 
Bližší technické informace