Generátor základních a speciálních průběhů
Siglent SDG 830
kmitočtové pásmo 1 uHz až 30 MHz
LCD 3,5"TFT barevný
jeden výstupní kanál
vzorkování 125 MS/s
rozlišení 14 bit
délka slova 16k
vnitřní paměť

základní matematické průběhy
volba uložených průběhů z vnitřní paměti

výstup Trigger
rozhraní USB Host, Device

bez větráku - tichý provoz
SDG800.jpg, 13kB
 • DDS syntéza
 • základní průběhy (sinus, trojúhelník, obdélník, impuls, šum)
 • uložené speciální průběhy 46 funkcí (AWG)
 • rozmítání signálů
 • AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM modulace
 • Sweep, Burst
 • spouštění manuální / externí / interní
 • frekvenční rozlišení 1 uHz
 • výstupní úroveň až 10 Vpp (HI)
 • software EasyWave
 • Cena bez DPH: tel. Kč


jednokanálový generátor funkcí Siglent SDG 805 pracuje v kmitočtovém pásmu 1 uHz až 30 MHz.


Přístroj generuje jak základní matematické funkce a bílý šum, tak funkce vybrané uživatelem (průběhy používané v elektrotechnické praxi, matematické průběhy a obecně používané průběhy).
Průběhy mohou být modulovány AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM modulací v širokém kmitočtovém spektru.

Výstupní AWG průběhy jsou vytvářeny s délkou slova 16k bodů, s rozlišením 14 bit a rychlostí vzorkování 125 MS/s. Vytvořené průběhy mohou být uchovány v pamětech generátoru.


U základních a AWG průběhů lze nastavit všechny parametry průběhu (kmitočet, hranu, činitele plnění, sklon, amplitudu, kladnou a zápornou amplitudu apod.).


Výstupní průběhy mohou být spouštěny interně, externě a manuálně. Výstup Trigger poslytuje také značky, které je možné použít např. při kalibraci.


Komunikaci s prostředím zajišťuje rozhraní USB. Software EasyWave komunikuje obousměrně s počítačem po standardním rozhraní USB. Průběhy je možné přenášet z generátoru do počítače a obráceně.


Generátor je vhodné především k laboratorním a servisním měřením.

Speciální uplatnění lze aplikovat také při výuce v laboratořích středních a vysokých škol. Demonstrace průběhů a vybrané změny, měření na průbězích, zobrazení modulací apod.


Technické údaje
Modely řady SDG 800
SDG 805 1 uHz - 5 MHz
SDG 810 1 uHz - 10 MHz
SDG 830 1 uHz - 30 MHz
 
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník,
impuls, bílý šum.
Vnitřní uložené
AWG průběhy
46 průběhů
 
Parametry AWG průběhů
Délka průběhu 16 bodů
Amplitudové rozlišení14 bit
Rychlost vzorkování125 MS/s
Vestavěné průběhy46 funkcí
lze nastavit všechny
parametry AWG průběhu
 
Uložení dat na USB disk
formát .CSV
SDGPC3.jpg, 5,8kB
 
Kmitočtové charakteristiky
Sinusový průběh
Kmitočtový rozsah1 uHz - 30 MHz
 
Obdélníkový průběh
Kmitočtový rozsah1 uHz - 10 MHz
 
Trojúhelníkový průběh
Kmitočtový rozsah1 uHz - 300 kHz
 
Impulzní průběh
Kmitočtový rozsah500 uHz - 10 MHz
 
Obousměrná komunikace
generátor - počítač

rozhraní USB
SDGPC2.jpg, 7,4kB
 
Výstupní charakteristiky
Výstupní úroveň CH 12 mV - 10 Vpp (50 Ohm do 10 MHz)
2 mV - 5 Vpp (50 Ohm nad 10 MHz)
 
Uložení AWG průběhu
na USB disk
SDGPC4.jpg, 5,2kB
 
Modulace
Volba modulaceAM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM
Zdrojinterní / externí
 
Spouštění
Volba spouštěnívýstup Trigger
Zdrojinterní / externí / manuální
 
Software EasyWave SDG8001.jpg, 11kB
 
Rozmítání, Burst
Průběhysinus, obdélník, trojúhelník, AWG
Zdrojmanuální / interní / externí
 
Interface
Standardně USB
SoftwareEasyWiev
obousměrná komunikace
 
Obecné informace
Hmotnost2,8 kg
Rozměry 229(Š) x 105(V) x 281 (H) mm
Napájení 110 - 240 V / 50 Hz / 30 W
 
Měřicí sestava
DSO + AWG
servis, laboratoř
výuka elektroniky
optimální cena
DSOAWG.jpg, 3,5kB
 
Bližší technické informace