Digitální osciloskop Siglent
SDS 11104X-U
barevný displej (7" TFT 800 x 480)
kmitočtový rozsah do 100 MHz, 4 kanály

citlivost 1 mV/dílek
14 Mvzorků hloubka paměti
obnova 100 000 průběhů / s (REAL)
128 kvzorků FFT
256 intenzit zobrazení

digitální spouštění
digitální filtry
matematické operace

analýza sběrnic IIC, SPI, UART, CAN, LIN
rozhraní USB Host, Device USB TMC, LAN
podpora LabVIEW

rychlost vzorkování 1GS/s (REAL)
masky Pass / Fail
kurzory
automatická měření
SDS1104XU.jpg, 40kB
  • barevný 7" TFT LC displej
  • 2 kanály: 1 mV/dílek - 10 V/dílek
  • FFT 128 kvzorků
  • automatická měření na průbězích
  • LabVIEW, LAN, USB
  • rozšířené spouštění
  • 14 Mvzorků hloubka paměti


Digitální osciloskop SDS 11104X-U je určen k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 100 MHz.
Přístroj je čtyřkanálový, vybavený pokročilým digitálním spouštěním, automatickým měřením apod.
Inovovaná technologie SPO, obnovování průběhů až 400.000 / s (EKV), hloubka paměti 14 Mvzorků
a reálné vzorkování 1 GS / s zařazují osciloskopy, při zachování optimálních pořizovacích nákladů mezi špičkové přístroje.

Poznámka k rychlosti vzorkování:

Reálná rychlost vzorkování při nastavené časové základně je dána vztahem:

reálný vzorkovací kmitočet = hloubka paměti / (time/div x 10dílků)

Na základě tohoto vztahu lze jednoduše rozhodnout, že je vhodnější osciloskop s vyšší hloubkou paměti pamětí než osciloskop s pamětí nižší bez ohledu na rychlost vzorkování udávanou výrobcem. Ta platí pouze u limitního nastavení časové základny.

Mezi vybrané funkce osciloskopů lze zařadit:

SPO technologie
hloubka paměti 14 Mvzorků
obnova průběhů 100.000 / s (REAL), 400.000 / s (EKV)
dekódování sběrnic IIC, SPI, UART, CAN, LIN
matematické funkce kanálů (+ / - / x / FFT)
automatická měření
záznam do vnitřní paměti a na USB disk ve volitelných formátech
speciální ovládání kurzorů
rozhraní USB Host, Device USMTMC, LAN, LabVIEW
masky s výstupem Fail / Pass
a mnoho dalších funkcí, které ocení uživatel během krátké doby.


Technické údaje
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanály CH1 / CH2
Kmitočtový rozsah DC až 100 MHz (-3dB)
Citlivost1 mV až 10 V/dílek: (1-2-5), jemně
Vstupní impedance 1 MOhm
Vstupní vazba AC / GND / DC
A / D převodník8 bit
 
Dekódování sběrnic SDS1000X1.jpg, 17kB
 
Spouštění
Režim Auto, Norm, Single
Volbahrana, šířka impulzu, video,
window, Dropout, Runt, Pattern
SběrniceIIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
VideoPAL, SECAM, NTSC, HDTV
Vazba AC, DC, HF REJ, LF REJ
Zdroj signáluinterní, externí
Úroveň spouštění manuální
automatická
 
Rozšířené spouštění SDS1000X2.jpg, 13kB
 
Horizontální vychylování
Vzorkování1 GS/s (Real)
Obnova průběhů100.000/s
Intenzita256 barev
Přesnost ČZ25ppm
ZobrazeníXY, XT, Roll, Zoom
 
Hloubka paměti 14 Mvzorků SDS1000X3.jpg, 11kB
 
Volba funkcí
Auto SETvertikální část
horizontální část
spouštění
Vnitřní paměťdva referenční průběhy
10 vnitřních pamětí
20 nastavení
Vnější paměťUSB Host
USB Device
Měření38 parametrů průběhu
Matematika+ / - / x / FFT
Kurzorymanuální režim
automatický režim
sledování
LC displej
Displej7", TFT LCD
Stínítko800 x 480
Barva LCD256 barev
Pohled na
osciloskop
SDS1000X5.jpg, 14kB
 
Komunikace
USBHost, Device
PodporaSCPI
LAN
Pass / Failvýstup
Software
14 Mvzorků
SDSLAN2.jpg, 12kB
 
Obecné informace
Hmotnost2,6 kg
Napájení100V - 240V / 50, 60, 400 Hz
Rozměry 312 x 132 x151 mm
 
Bližší technické informace