Digitální osciloskop SDS 1152CML+
paměť 2M vzorkŮ - záznam v reálném čase
záznam snímků
rozhraní USB
výstup RS 232
USB Host, USB Device

barevný 7" TFT LC displej
měření v kmitočtovém pásmu DC - 150MHz
2 kanály + EXT. spouštění
rychlost vzorkování 1GS/s (REAL)
rychlost vzorkování 50GS/s (EKV)

masky Pass / Fall
Pass / Faill výstup

interní / externí paměť

FFT analýza v reálném čase
digitální filtry

automatická měření 32 parametrů
ADS1102CML.jpg, 12 kB
  • barevný 7" TFT LC displej
  • 2 kanály: 2mV/dílek - 10V/dílek
  • FFT + reálný průběh v čase
  • automatická měření na průbězích
  • kurzory
  • automatické nastavení úrovně spouštění
  • A/D převodník 8 bit
  • záznam (data.xls 20k bodů horizontálně)
  • záznam 2500 snímků
  • Cena SDS 1152CML bez DPH: tel. Kč


Širokoúhlé digitální osciloskopy SDS 1000CML jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 150MHz.
Přístroje jsou dvoukanálové, se základní a zpožděnou časovou základnu, s vnitřním a externím spouštěním, minimální citlivostí 2mV/dílek, zobrazením XT (časová oblast), XY (měření např. fázového posunu) apod.

Osciloskopy se vyznačují, při velmi nízké ceně značnou hloubkou paměti, což není u přístrojů této kategorie obvyklé.

Osciloskopy vzorkují v reálném čase rychlostí 1GS/s. Vzorkování (RIC - Random Interleaved Sampling) rychlostí 50GS/s je určeno k pozorování opakovaných průběhů.

Poznámka k rychlosti vzorkování:

Reálná rychlost vzorkování při nastavené časové základně je dána vztahem:

reálný vzorkovací kmitočet = hloubka paměti / (time/div x 10dílků)

Na základě tohoto vztahu lze jednoduše rozhodnout, že je vhodnější osciloskop s vyšší hloubkou paměti pamětí než osciloskop s pamětí nižší bez ohledu na rychlost vzorkování udávanou výrobcem. Ta platí pouze u limitního nastavení časové základny.

Osciloskopy řady ADS 1000CML mají vestavěny mnohé speciální funkce, které umožňují pozorování a analýzu nestandardních průběhů.

Mezi vybrané funkce osciloskopů lze zařadit:

matematické funkce kanálů (+ / - / x / FFT)
automatická měření 32 parametrů
záznam do vnitřní paměti a na USB disk ve volitelných formátech
záznam obrazovek s možností zpětného vyvolání
ovládání LCD, volba MENU, ZOOM časové základny
přímý tisk na USB tiskárnu s volbou rozměrů
speciální ovládání kurzorů
rozhraní USB
masky s výstupem Fall / Pass
a mnoho dalších funkcí, které ocení uživatel během krátké doby.

Technické údaje
Pohled na 7" TFT LCD ADS1102CMLDISP.jpg, 8 kB
 
Porovnání TFT LCD ADSCML.jpg, 10kB
 
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanály CH1 / CH2
Kmitočtový rozsah DC až 150MHz (-3dB)
Citlivost2mV až 10V/dílek: (1-2-5), jemně
Vstupní impedance 1MOhm / 17pF
Náběžná hrana2,3ns
SFDR s harm. složkami40dB
Vstupní vazba AC / GND / DC
Dělicí poměr1:1 až 1000:1
Přesnost3 %
A / D převodník8 bit
 
FFT analýza
menu zapnuto
ADSCMLFFT.jpg, 15kB
 
FFT analýza
menu vypnuto
ADSCMLFFTBD.jpg, 14kB
 
Spouštění
Režim Auto, Norm, Single
Volbahrana, šířka impulzu, video, alternativní
Hrananáběžná, sestupná
náběžná + sestupná
Šířka impulzu20ns až 10s
pozitivní / negativní
VideoPAL, SECAM, NTSC
AlternativníCH1, CH2
hrana, video, impulz
Vazba AC, DC, HF REJ, LF REJ
Zdroj signáluCH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line
Úroveň spouštění manuální
automatická
 
Masky
Pass / Fall
externí výstup

menu vypnuto
ADSCMLFAIL.jpg, 11kB
 
Horizontální vychylování
Vzorkování1GS/s (Real)
50GS/s (Ekv)
Přesnost 100ppm
Časová základna2,5ns/dílek až 50s/dílek
Scan10ms/dílek až 50s/dílek (1-2-5)
Režim zobrazeníHlavní ČZ, Volba okna, ZOOM
Scan, X-Y
LCD18 dílků
 
ZOOM
menu zapnuto
ADSCMLZOOM.jpg, 12kB
 
Volba funkcí
Auto SETvertikální část
horizontální část
spouštění
Vnitřní paměťdva referenční průběhy
10 vnitřních pamětí
20 nastavení
formát (nastavení, průběhy, CSV, obrázek)
Vnější paměťUSB disk
formát data.xls (zpracování 20k vzorků)
formát BMP
Frekvenční čítačinterní čítání
6 digit
Vzorkyreálný / ekv. režim
paměť SHORT: 40k vzorků
paměť LONG: 2M vzorky
volba: (Real, AVG, Peak)
Měření32 parametrů průběhu
Matematika+ / - / x / FFT
Záznamvolba délky záznamu
zpětné zobrazení
2 500 obrazovek
Kurzorymanuální režim
automatický režim
sledování
 
Reálný průběh
reference CH1, CH2

menu vypnuto
ADSCMLREF.jpg, 13kB
 
LC displej
Displej7", TFT LCD
Stínítko8 x 18 dílků
Barva LCDvolba ze 4 možností
Zobrazeníbody / vektory
Spořič LCDoff, 1min. až 5hodin
Menu displejoff, 2s až 20s
Barvastandard / invertní
Displej 7", TFT LCD
 
Záznam
z vybraných
30 snímků

výběr 18 snímku
ADSCMLREC.jpg, 13kB
 
Komunikace
USBHost, Device
RS 232výstup
Pass / Faillvýstup
Obecné informace
Hmotnost2,4kg
Napájení100V - 240V / 44Hz - 440Hz / 50VA
Rozměry 110(W) x 149(H) x 399(L)mm
 
Měřicí sestava
DSO + AWG
servis, laboratoř
výuka elektroniky
optimální cena
DSOAWG.jpg, 3,5kB
 
Bližší technické informace