Digitální osciloskopy Siglent
SDS 2202X-E, SDS 2352X-E
barevný displej (7" TFT 800 x 480)
SDS 2202X-E: DC až 200 MHz, 2 kanály
SDS 2352X-E: DC až 350 MHz, 2 kanály

28 Mvzorků hloubka paměti
obnova 400 000 průběhů / s (EKV)
1 Mvzorků FFT
256 intenzit zobrazení

digitální spouštění
digitální filtry
matematické operace

analýza sběrnic IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
rozhraní USB Host, Device (USBTMC, PictBridge), LAN
podpora LabVIEW

rychlost vzorkování 2GS/s (REAL)
masky Pass / Fail
kurzory
automatická měření
SDS2000XE.jpg, 22kB
  • barevný 7" TFT LC displej
  • 2 kanály: 500 uV/dílek - 10 V/dílek
  • FFT 1 Mvzorků
  • automatická měření na průbězích
  • LabVIEW, LAN, USB
  • rozšířené spouštění
  • 14 Mvzorků hloubka paměti


Digitální osciloskopy SDS 2000X-E jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 / 350  MHz.
Přístroj jsou dvoukanálové, vybavený pokročilým digitálním spouštěním, automatickým měřením apod.
Inovovaná technologie SPO, obnovování průběhů až 400.000 / s (EKV), hloubka paměti 28 Mvzorků
a reálné vzorkování 1 GS / s zařazují osciloskopy, při zachování optimálních pořizovacích nákladů mezi špičkové přístroje.

Poznámka k rychlosti vzorkování:

Reálná rychlost vzorkování při nastavené časové základně je dána vztahem:

reálný vzorkovací kmitočet = hloubka paměti / (time/div x 10dílků)

Na základě tohoto vztahu lze jednoduše rozhodnout, že je vhodnější osciloskop s vyšší hloubkou paměti pamětí než osciloskop s pamětí nižší bez ohledu na rychlost vzorkování udávanou výrobcem. Ta platí pouze u limitního nastavení časové základny.

Mezi vybrané funkce osciloskopů lze zařadit:

SPO technologie
hloubka paměti 28 Mvzorků
obnova průběhů 400.000 (EKV)
dekódování sběrnic
matematické funkce
automatická měření 38 parametrů
záznam do vnitřní paměti a na USB disk ve volitelných formátech
speciální ovládání kurzorů
rozhraní USB Host, Device (USMTMC, PictBridge), LAN (VXI-11), LabVIEW
masky s výstupem Fail / Pass
a mnoho dalších funkcí, které ocení uživatel během krátké doby.


Technické údaje
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanály CH1 / CH2
Kmitočtový rozsah DC až 200 / 350 MHz (-3dB)
Citlivost500 uV až 10 V/dílek: (1-2-5), jemně
Vstupní impedance 1 MOhm
Vstupní vazba AC / GND / DC
A / D převodník8 bit
 
Dekódování sběrnic SDS1000X1.jpg, 17kB
 
Spouštění
Režim Auto, Norm, Single
Volbahrana, šířka impulzu, video,
window, Dropout, Runt, Pattern
SběrniceIIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
VideoPAL, SECAM, NTSC, HDTV
Vazba AC, DC, HF REJ, LF REJ
Zdroj signáluinterní, externí
Úroveň spouštění manuální
automatická
 
Rozšířené spouštění SDS1000X2.jpg, 13kB
 
Horizontální vychylování
Vzorkování2 GS/s (Real)
Obnova průběhů100.000/s
Intenzita256 barev
Přesnost ČZ25ppm
ZobrazeníXY, XT, Roll, Zoom
 
Hloubka paměti 28 Mvzorků SDS1000X3.jpg, 11kB
 
Volba funkcí
Auto SETvertikální část
horizontální část
spouštění
Vnitřní paměťdva referenční průběhy
10 vnitřních pamětí
20 nastavení
Vnější paměťUSB Host
USB Device
Měření38 parametrů průběhu
Matematika+ / - / x / FFT
Kurzorymanuální režim
automatický režim
sledování
Externí generátor
SAG1021I
SAG1021XE.jpg, 14kB
 
LC displej
Displej7", TFT LCD
Stínítko800 x 480
Barva LCD256 barev
Komunikace
USBHost, Device
PodporaSCPI
LAN
WiFi
Pass / Failvýstup
Software
14 Mvzorků
SDSLAN2.jpg, 12kB
 
Obecné informace
Hmotnost2,6 kg
Napájení100V - 240V / 50, 60, 400 Hz
Rozměry 312 x 134 x150 mm
 
Bližší technické informace
Návod EN
Návod QS SDS 2000X-E