Digitální osciloskop řady SDS 2000X HD
barevný dotykový displej (10,1" TFT 1024 x 600)
měření v kmitočtovém pásmu DC až 350MHz
4 kanály
12-bit rozlišení
200 Mvzorků hloubka paměti
normální obnova 100 000 průběhů / s
sekvenční obnova 500 000 průběhů / s
256 intenzit zobrazení

digitální spouštění
digitální filtry
matematické operace, FFT analýza

analýza sběrnic IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553B
rozhraní USB Host, Device (USBTMC), LAN

rychlost vzorkování 2GS/s (REAL)
masky Pass / Fail
kurzory
automatická měření 50 parametrů
SDS2000XHD.jpg, 36kB
  • barevný dotykový 10,1" TFT LC displej
  • 4 kanály: 5 mV/dílek - 10 V/dílek
  • 2 Mvz FFT + reálný průběh v čase
  • automatická měření na průbězích
  • kurzory
  • automatické nastavení úrovně spouštění
  • digitální spouštění
  • 200 Mvzorků hloubka paměti


Digitální osciloskopy řady SDS 2000X Plus jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtových pásmech

SDS 2104X HD: DC - 100 MHz / 4 kanály

SDS 2204X HD: DC - 200 MHz / 4 kanály

SDS 2354X HD: DC -  350 MHz / 4 kanály.

Přístroje jsou čtyřkanálové, vybavené pkročilým digitálním spouštění včetně HDTV.
Inovovaná technologie SPO, obnovování průběhů až 100.000 / s, hloubka paměti 200 Mvzorků a reálné vzorkování 2 GS / s zařazují osciloskopy, při zachování optimálních pořizovacích nákladů mezi špičkové přístroje.

Poznámka k rychlosti vzorkování:

Reálná rychlost vzorkování při nastavené časové základně je dána vztahem:

reálný vzorkovací kmitočet = hloubka paměti / (time/div x 10dílků)

Na základě tohoto vztahu lze jednoduše rozhodnout, že je vhodnější osciloskop s vyšší hloubkou paměti pamětí než osciloskop s pamětí nižší bez ohledu na rychlost vzorkování udávanou výrobcem. Ta platí pouze u limitního nastavení časové základny.

Poznámka k instalaci software do PC:
Nejprve nainstalujte driver a potom software.

Software Easy Scope X for SDS2000X Plus lze získat na Software.

Driver NI-VISA je doporučován z National Instruments Driver.
Poznámka: pokud jsou na PC některé drivery NI-VISA nebo jejich části, může být osciloskop neidentifikován.
Po spuštění software volte "USBTMC".

Mezi vybrané funkce osciloskopů lze zařadit:

SPO technologie
dotykový displej
připojení klávesnice, web server, myš
hloubka paměti 200 Mvzorků
obnova průběhů 100.000 / s
dekódování sběrnic IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
matematické funkce kanálů (+ / - / x / FFT)
automatická měření 50 parametrů
záznam do vnitřní paměti a na USB disk ve volitelných formátech
speciální ovládání kurzorů
rozhraní USB Host, Device (USMTMC), LAN (VXI-11)
masky s výstupem Fail / Pass
a mnoho dalších funkcí, které ocení uživatel během krátké doby.


Technické údaje
Vertikální vychylování
Pracovní režim kanály CH1 / CH2 / CH3 / CH4
Kmitočtový rozsah DC až 350MHz (-3dB)
Citlivost5 mV až 10 V/dílek: (1-2-5), jemně
Vstupní impedance 1 MOhm
50 Ohm
Vstupní vazba AC / GND / DC
A / D převodník12 bit
 
Dekódování sběrnic SDS2001X.jpg, 19kB
 
Dekódování sběrnic
postup nastavení
SDS2SER.jpg, 19kB
 
Spouštění
Režim Auto, Norm, Single
Volbahrana, šířka impulzu, video,
window, Dropout, Runt, Pattern
SběrniceIIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, FleyRay, MIL-STD
Šířka impulzu20 ns až 10 s
pozitivní / negativní
VideoPAL, SECAM, NTSC, HDTV
Vazba AC, DC, HF REJ, LF REJ
Zdroj signáluinterní, externí
Úroveň spouštění manuální
automatická
 
Pattern spouštění SDS2002X.jpg, 19kB
 
Horizontální vychylování
Vzorkování2 GS/s (Real)
Obnova průběhů140.000/s
Intenzita256 barev
Přesnost ČZ25ppm
ZobrazeníXY, XT, Roll, Zoom
 
Měření s historií SDS2003X.jpg, 14kB
 
Volba funkcí
Auto SETvertikální část
horizontální část
spouštění
Vnitřní paměťnastavení přístroje
Vnější paměťUSB Host
USB Device
Měření37 parametrů průběhu
Matematika+ / - / x / FFT / derivace / ...
Kurzorymanuální režim
automatický režim
sledování
LC displej
Displejdotykový 8", TFT LCD
Stínítko1024 x 600
Barva LCD256 barev
Komunikace
USBHost, Device
PodporaSCPI
LAN
Pass / Failvýstup
Software
14 Mvzorků
SDSLAN2.jpg, 12kB
 
Obecné informace
Hmotnostdle typu
Napájení100V - 240V / 44Hz - 440Hz / 50VA
Rozměry 352 x 128 x 224 mm
 
Bližší technické informace