Digitální osciloskop řady SDS 6000A
barevný dotykový displej 12,1" TFT (1280 x 800)
měření v kmitočtovém pásmu DC až 2 GHz
4 kanály
500 Mvzorků hloubka paměti
normální obnova 110 000 průběhů / s
sekvenční obnova 750 000 průběhů / s
256 intenzit zobrazení

digitální spouštění
digitální filtry
matematické operace, FFT analýza

analýza sběrnic IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
rozhraní USB Host, Device (USBTMC), LAN
připojení klávesnice
VGA výstup

rychlost vzorkování 5GS/s (REAL)
kurzory
automatická měření 39 parametrů
SDS6000A.jpg, 32kB
  • barevný 12,1" TFT LC dotykový displej
  • 2 kanály: 0,5 mV/dílek - 10 V/dílek
  • FFT + reálný průběh v čase
  • automatická měření na průbězích
  • kurzory
  • automatické nastavení úrovně spouštění
  • digitální spouštění
  • 500 Mvzorků hloubka paměti


Digitální osciloskopy řady SDS 6000A jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtových pásmech
SDS6054A: DC - 500 MHz / 4 kanály
SDS6104A: DC - 1 GHz / 4 kanály
SDS6204A: DC - 2 GHz / 4 kanály.

Přístroje jsou čtyřkanálové, vybavené pkročilým digitálním spouštění včetně HDTV.
Inovovaná technologie SPO, obnovování průběhů až 110.000 / s, hloubka paměti 500 Mvzorků a reálné vzorkování 5 GS / s zařazují osciloskopy, při zachování optimálních pořizovacích nákladů mezi špičkové přístroje.

Poznámka k rychlosti vzorkování:

Reálná rychlost vzorkování při nastavené časové základně je dána vztahem:

reálný vzorkovací kmitočet = hloubka paměti / (time/div x 10dílků)

Na základě tohoto vztahu lze jednoduše rozhodnout, že je vhodnější osciloskop s vyšší hloubkou paměti pamětí než osciloskop s pamětí nižší bez ohledu na rychlost vzorkování udávanou výrobcem. Ta platí pouze u limitního nastavení časové základny.

Mezi vybrané funkce osciloskopů lze zařadit:

SPO technologie
hloubka paměti 500 Mvzorků
obnova průběhů 750.000 / s (EKV)
dekódování sběrnic IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, FleyRay, MIL-STD-1553B
matematické funkce kanálů (+ / - / x / FFT)
automatická měření
záznam do vnitřní paměti a na USB disk ve volitelných formátech
speciální ovládání kurzorů
rozhraní USB Host, Device (USMTMC), LAN (VXI-11)
a mnoho dalších funkcí, které ocení uživatel během krátké doby.


Technické údaje
Bližší technické informace