Signální generátory řady SMC 100

kmitočtové pásmo: SMC-B101: 9 kHz až 1 100 MHz
kmitočtové pásmo: SMC-B103: 9 kHz až 3 200 MHz
vysoká kmitočtová stabilita
frekvenční rozlišení 0,1 Hz
modulace průběhů (AM / FM / FM / PM)
rozmítání výstupního kmitočtu SWEEP
rozhraní USB
SMC103.jpg, 7 kB
  • RF syntetizér
  • barevný LCD
  • ovládání z klávesnice
  • síťové napájení
  • interní impulsní generátor
  • všechny analogové modulace
  • vnitřní paměť


Signální generátory Rohde Schwarz řady SMC 100 (RF synthesizer) pracují v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3 200 MHz s vysokou kmitočtovou stabilitou.
Vysoké kmitočtové rozlišení, rozmítání výstupního průběhu SWEEP, modulace a standardně USB, LAN rozhraní zařazují přístroj mezi přesné zdroje měřicího signálu.
Rozmítání signálů je jak ve frekvenční, tak amplitudové oblasti.
Generátor je vhodný pro EMC a EMS měření.
Ovládání přístroje je číslicové, včetně kalibrace výstupních hodnot.
Velmi jednoduchá obsluha z klávesnice umožňuje nastavit všechny požadované hodnoty.
Připojení k počítači umožňuje rozhraní USB a LAN.

Technické údaje
Kmitočet
Kmitočtový rozsah9 kHz - 1 100 MHz (SMC 101)
9 kHz - 3 200 MHz (SMC 103)
Rozlišení 0,1 Hz
 
 
Ovládací panel SMC100.jpg, 8 kB
 
Spektrální čistota
SSB fázový šum- 111 dBc
Širokopásmový šum- 148 dBc
Neharmonické složky- 72 dBc
 
 
RF vstup
Úroveň -127 dBm až +17 dBm
Rozlišení0,1 dB
 
 
RF měření SMC101.jpg, 5 kB
 
NF generátor
Kmitočtový rozsah 20 Hz - 80 kHz
Rozlišení0,1 Hz
 
 
RF výstupní úroveň
Konektor N připojení
Impedance50 Ohm
 
NF výstupní úroveň
Konektor BNC připojení
Max. výstupní úroveň1 mV - 2V rms
 
 
Modulace amplitudová
Modulace kmitočtová
Modulace fázová
Modulace impulsní
 
Zadní panel SMC102.jpg, 7 kB
 
Obecné informace
Zobrazeníbarevný LCD
Uložení hodnotinterní / externí paměť
SběrniceUSB, LAN
Napájení 100 - 240 V / 50 Hz / 35 VA
Hmotnost4 kg
Rozměry 213 x 147 x 350 mm
 
Bližší technické informace