Digitální osciloskop Tektronix TDS 2024C

barevný displej
měření v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz
vzorkovací rychlost 2GS/s
FFT analýza
rozšířené spouštění
4 kanály a EXT spouštění
kurzory a matematické funkce
paměť pro uchování nastavení přístroje a průběhů

přímý tisk na tiskárnu s USB portem
USB Host Port (Flash Drive)
USB port 2.0 (PC/tisk na tiskárnu)

napěťové a proudové sondy
software v českém prostředí
TDS2000C.jpg, 7,3kB
  • AUTOSET + AUTORANGE
  • Hard Copy - přímý tisk průběhů na tiskárnu s USB portem
  • 4 kanály: 2mV/dílek - 5V/dílek
  • speciální LC displej
  • 2 x 8 bit A/D převodník
  • 2,5k paměť pro reálný a referenční kanál
  • dvě časové základny se spouštěním
  • matematické funkce - přímý výpočet 11 vybraných parametrů
  • vzorkovací rychlost 2 GS/s
  • Cena bez DPH: 71 500 Kč


Čtyřkanálový osciloskop Tektronix s barevným VGA LC displejem TDS 2024C má šířku kmitočtového pásma 200 MHz, vysokou vzorkovací rychlost - 2GS/s, možnost přímého měření 11 vybraných parametrů na průbězích apod.

Vzorkování 10 krát rychlejší než je šířka pásma horizontálního zesilovače umožňuje osciloskopu reálné zpracování zobrazených signálů a jejich nespojitosti v celé šíři kmitočtového pásma bez ztráty informace. Tato vlastnost je jedinečná při zpracování speciálních signálů.

Osciloskop je standardně vybaven FFT analýzou a rozšířeným spouštěním (hrana, video, impulsní). U impulsního spouštění lze nastavit logickou podmínku pro spouštěcí impuls a jeho šířku. Video spouštění umožňuje synchronizaci (NTSC, PAL, SECAM) na vybraný řádek.

Funkce AUTOSET nastavuje optimální zobrazení připojeného průběhu.

USB Host Port (Flash Drive) je přístupný z čelního panelu přístroje.
USB port 2.0 komunikuje s počítačem nebo umožňuje přímý tisk na tiskárnu s rozhraním USB.

Technické údaje
Parametry vertikálního zesilovače
Pracovní režim kanál CH1 / CH2 / CH3 / CH4
Invert CH2
X-Y režim CH1 - Y / CH2 -X
Kmitočtový rozsah DC-200MHz (-3dB)
Vychylovací činitel 1 - 2 - 5
Citlivost 2mV - 5V/dílek +50V: (1-2-5)
Přesnost 2mV-5mV/dílek: +/-4%
5mV-5V/dílek: +/-3%
Vstupní impedance 1MOhm/ 20pF
Vstupní vazba AC / GND / DC
Vstupní napětí max. 300V (CAT II)
Rozlišení 8 bit
 
Měření v AMT
TEK2.jpg (5Kb)
Spouštění
Automatické Auto, Normal, Single, Video
Video NTSC, PAL, SECAM (volba řádku)
Úroveň spouštění nastavení na displeji s odečítáním
Hrana náběžná / sestupná
Impulsní impuls - příchod (33ns-10s)
Zdroj spouštění CH1 / CH2, síť, Ext.
 
LabVIEW aplikace
TDS2001FFT.jpg, 14 kB
Parametry horizontálního zasilovače
Přesnost 3% v sekvenci 1-2-5
Časová základna A 2,5ns/dílek - 50s/dílek
Přesnost 0,01%
Lupa x 10
Hold Off proměnné 10:1
Pracovní módy Sample, Average (4 až 128), Peak Detect (10ns)
Reálné vzorkování8 bit A/D převodník (1GS/s)
Detekce špiček 10 ns
Pre / Post Triger spojitě po celém displeji
Časová základna B nastavení na LC (window)
Pracovní režim A / B, střídavě A/B
 
Pracovní režim
Manuální ovládání z panelu
Automatickýoptimální zobrazení průběhu
Paměť uložení nastavení osciloskopu
uložení průběhů
 
Průběhy na LCD
Tek5.jpg, 13 kB
Matematické funkce
FFT analýza ve všech kanálech
Kanálysoučet / rozdíl
Automatická měření I 11 vybraných parametrů
kmitočet, perioda, hrana (+/-)
šířka impulsu (+/-), činitel plnění
MAX, MIN,Pk-Pk, Mean
Automatická měření II rychlé měření na reálném průběhu
(speciální funkce Tektronix)
Automatická měření III odečítání pomocí kurzorů
s zobrazením naměřených hodnot
 
HardCopy na USB tiskárnu
TDS2001USB.jpg, 9 kB
Kurzory
Zobrazení na stínítku V/dílek / s/dílek
Odečítání vertikální a horizontální osa stínítka
Kurzory a displej nastavení intenzity
 
Interface
USB Host Portčelní panel přístroje
Tek3.jpg, 7 kB
USB 2.0zadní panel přístroje
Tek4.jpg, 4 kB
 
Obecné informace
Obrazovka aktivní TFT LC displej
nastavitelný kontrast
Stínítko 8 x 10 cm (dílků)
5,7"
Kalibrátor 1 kHz
Napájení 85 - 275V /47 - 63Hz / CAT II
Hmotnost1,7 kg
Rozměry 304 x 151 x 120mm
 
Boční pohled
TDS2001BOK.jpg, 7 kB
Bližší technické informace