MUZEUM měřicí techniky - R L C měřiče
 
Typ Výrobce Vybrané technické parametry
INFO
RLC 10
Metra Přístroj měří odpory, kapacity a indukčnosti můstkovou metodou. Můstek je napájen napětím 3V z vestavěné baterie.
INFO
Omega III
Metra Přístroj měří odpory můstkovou metodou. Můstek je napájen externím napětím 2V. Normálové odpory se nastavují na dvou přepínačích. Měřený odpor lze připojit k přístroji více způsoby.
INFO
D x M
Metra Přístroj je napájen napětím 4,5V z vestavěné ploché baterie. Přepínání měřicích rozsahů se provádí volbou vstupních zdířek.
INFO
MTW 
Metra Wheatston - Thomsonův můstek. Externí připojení napájecí baterie a galvanometru.
INFO
Megger
Megger Měřič izolačních odporů Megger s induktorem
 
Postupně budou uváděny další typy přístrojů z muzea AMT měřicí techniky