Speciální akce a vybrané novinky
 AMT měřicí technika, spol. s r.o.


Skupina digitálních osciloskopů SDS 2000X HD s 12-bit rozlišením
SDS 2000X HD
Nová řada galvanicky oddělených digitálních osciloskopů se záznamníkem,
multimetrem a analyzátorem SHS 1000X
SHS 1000X
Skupina digitálních osciloskopů SDS 2000X Plus s 10-bit rozlišením
příslušenství ZDARMA info AMT měřicí technika, spol. s r.o.
SDS 2000X Plus EN
SPO digitální osciloskopy Siglent SDS 5000X - vybrané příslušenství ZDARMA
SDS 5000X (350 MHz, 500 MHz, 1000 MHz, 2 / 4 kanály, 10,1" dotykový TFT LCD)

Generátory funkcí a libovolných průběhů Siglent
SDG 6000X (200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 2 kanály, 4,3" TFT LCD)

Signální generátory Siglent
SSG 3021X, SSG 3032X (9 kHz až 2100 / 3200 MHz, speciální modulace, dotykový displej,...)

DC elektronické zátěže Siglent
SDL 1000X (150 V , 30,A, USB, LAN, RS 232, GPIB, 3,5" TFT LCD)

Osciloskopy Siglent
SDS 1000X (100 MHz, 200 MHz, 2 kanály, 8" TFT LCD)

SDS 1202X-E (ekonomická verze, 200 MHz, 2 kanály, 7" TFT LCD)

SDS 2000X (300 MHz, 2 / 4+ 16 kanálů, 8" TFT LCD)

Spektrální analyzátory Siglent
SSA 3021X (9 kHz - 2,1 GHz, 1 Hz rozlišení)

SSA 3032X (9 kHz - 3,2 GHz, 1 Hz rozlišení)


Testery napětí BEHA - AMPROBE
2100 ALPHA, 2100 BETA, 2100 GAMA


Termokamery FLUKE
FLUKE TiS20


Analyzátory Chauvin Arnoux
PEL 103


Testery Chauvin Arnoux
CA 6416


(Vybrané akce jsou časově omezeny - INFO v AMT měřicí technika, spol. s r.o.)

Vybrané novinky
SPO digitální dvoukanálové osciloskopy Siglent Technologies
s podporou LabVIEW
SDS1000XN.jpg, 6,9kB s barevným TFT 8" LC displejem řady SDS 1000X (SDS 1102X) jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz.
Anglicky video SDS 1000X.
Osciloskopy se vyznačují mnoha speciálními matematickými funkcemi, FFT analýzou, analýzou sériových sběrnic, automatickými výpočty 36 parametrů na průběhu, apod.
Vzorkování v reálném čase 1GS/s, rozhraní USB, USBTMC, LAN, masky (Pass/Fail) zařazují osciloskopy,
při nízké ceně mezi přístroje s pokročilými funkcemi. ..  


SPO širokoúhlé digitální dvoukanálové / čtyřkanálové osciloskopy
Siglent Technologies s podporou LabVIEW (NI LabVIEW)
SDS2000.jpg, 6,8kB s barevným TFT 8" LC displejem řady SDS 2000X (SDS 2072X) jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 300 MHz.
Osciloskopy se vyznačují mnoha speciálními funkcemi, 140.00 obnovení/s, digitálním spouštěním, hloubkou paměti 140Mvzorků, FFT analýzou, automatickými výpočty 32 parametrů na průběhu, apod.
Vzorkování v reálném čase 2GS/s, rozhraní USB, USBTMC, LAN, masky (Pass/Fail) zařazují osciloskopy,
při nízké ceně mezi přístroje s pokročilými funkcemi. ..  


Ekonomické řešení generátorů libovolných (AWG) průběhů) Siglent Technologies s podporou LabVIEW (NI LabVIEW)
SDG5000.jpg, 2,6kB s barevným TFT LC displejem řady SDG 800 (SDG 830) s průběhy v kmitočtovém pásmu 1 uHz až 30 MHz (dle typu generátoru).
Generované základní, impulzní a libovolné průběhy mohou být modulovány (AM, FM, ASK, FSK, PWM...), na průbězích lze nastavit výstupní parametry, dva nezávislé kanály lze odpojit od výstupu...
Rychlost vzorkování 125 MS / s, vertikální rozlišení 14 bit zařazují přístroje, při velmi nízkých pořizovacích nákladem mezi generátory s vysokými užitnými vlastnostmi.  


Generátory libovolných (AWG) průběhů) Siglent Technologies
s podporou LabVIEW (NI LabVIEW)
SDG5000.jpg, 2,6kB s barevným 4,3" LC displejem řady SDG 5000 (SDG 5162) pracují v kmitočtovém pásmu 1 uHz až 160 MHz (dle typu generátoru).
Generované základní, impulzní a libovolné průběhy mohou být modulovány (AM, FM, ASK, FSK, PWM), na průbězích lze nastavit výstupní parametry, dva nezávislé kanály lze odpojit od výstupu...
Rychlost vzorkování 500 MS / s, vertikální rozlišení 14 bit zařazují přístroje, při velmi nízkých pořizovacích nákladem mezi generátory s vysokými užitnými vlastnostmi.  Měřiče izolačních odporů Sonel
MIC5000.jpg, 2,0kB Měřiče izolačních odporů (MIC5005) a (MIC5010) testují měřicí zařízení napětím 5kV s možností krokování po 25V.
Testování až do 40GOhm testovacím napětím až 10kV umožňuje (MIC10k1).
Přístroje z naměřených hodnot určují parametry (PI, DAR, DD, SV), zobrazují kapacity během měření, určují svodové proudy apod.
Naměřené hodnoty mohou být uchovány ve vnitřní segmentované paměti s možností přenosu do počítače (USB rozhraní nebo bezdrátově).
Stupeň krytí IP 67 a provedení CAT IV / 600V předurčují přístroje pro měření v provozních podmínkách...  Revizní přístroje
REVEXMAX.jpg, 5,5kB Revizní přístroje REVEXmaxS a REVEXmaxW jsou určené k revizím elektrických spotřebičů a nářadí, včetně svařovacích zařízení obloukem (REVEXmaxW) vyhovují normě ČSN 33 16 00 ed2.
Jsou určeny k revizním měřením s možností ukládání dat
do vnitřní paměti a následnému přenosu po USB rozhraní do počítače.  Dvoukanálové scopemetry Siglent Technologies
SHS1001.jpg, 2,7kB s barevným TFT  LC displejem a kmitočtovým pásmem do 60MHz (SHS 1062), do 100MHz  (SHS 1102)
obsahují také digitální multimetr. Přístroje vzorkují rychlostí 1GS/s, mají vnitřní paměť až 2M vzorky, měření na různých potenciálech umožňují galvanicky oddělené kanály.

Naměřené hodnoty mohou být uchovávány ve vnitřní paměti scopemetru v reálném čase. Vysoká hloubka paměti umožňuje zaznamenávat průběhy dlouhodobě a to jak z osciloskopu, tak i multimetru. .
Scopemetry řady SHS 800 vycházejí s řady galvanicky oddělených scopemetrů SHS 1000.
Pracují v kmitočtovém pásmu DC až 200MHz, jsou dvoukanálové, kanály nemají galvanicky odděleny. Mezi vybrané typy patří (SHS 820), do 200MHz  (SHS 810), do 100MHz  (SHS 806), do 60MHz . Přístroje jsou napájeny z vestavěných akumulátorů.  


Digitální dvoukanálové / čtyřkanálové TABLET osciloskopy
Micsig Technologies
Tablet.jpg, 8,3kB s barevným dotykovým 10,1" TFT LC displejem řady TO 100, TO 150 a TO 200 (TOxx) jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz.
Tablet osciloskopy se vyznačují mnoha speciálními funkcemi, moderní technologie umožňuje provádět až
500.000 obnovení/s, hloubka paměti může být 90 Mvzorků. Multi touch ovládání, FFT analýza, automatické výpočty parametrů na průběhu apod. zařazují tablet osciloskopy mezi profesionální přístroje.  


Výkonový analyzátor Tektronix
PA4000.jpg, 2,0kB Analyzátor Tektronix PA3000 (PA3000) je určen k analýze síťových parametrů (výkony, energie, nespojitosti zkreslených průběhů atd.) v kmitočtovém pásmu DC až 1MHz.
Přístroj se vyznačuje vysokou přesností (0,04%), speciálními režimy měření, harmonickou analýzou do 100-té (amplituda a fáze), rozhraním RS 232, USB, ET, GPIB.
Velmi přesné měření odporů v širokém kmitočtovém pásmu umožňují bočníky speciální patentované konstrukce...  


Testery instalací Fluke T110, T130 a T150
T130.jpg, 1,5kB jsou určeny k prvotní revizi elektrické instalace. Tester Fluke(T110) zobrazuje AC / DC napětí LED diodami.
Tester Fluke(T130) je doplněn o 3 1/2 LC displej a funkci Data Hold.
Nejvyšší řada testerů je zastoupena přístrojem Fluke (T150), který ještě měří odpory do 2 kOhm. Přístroje testují také proudové chrániče, provádějí test propojení, měřené napětí indikují také vibracemi apod.  


Digitální klešťové ampérmetry Chauvin Arnoux MA400D a MA4000D
MA400D.jpg, 3,2kB měří střídavé RMS proudy pružným převodníkem Ampflex. Klešťový multimetr (MA400D) měří proudy do 400A, provedení umožňuje lze volit dvě délky převodníku.
Multimetr (MA4000D) měří pružným převodníkem proudy až do 4000A. Měření může být provedeno na nestandardních tvarech vodičů a bočníků.  


Čítače Dagatron (dříve EZ Digital)
83021.jpg, 2,3kB lze rozdělit na univerzální čítače (8030U), (8023) a frekvenční čítače (8030), (8013). Čítače jsou určeny k měření signálů, dle jednotlivých typů v kmitočtovém pásmu od 0,1 Hz - 3700 MHz.
Čítače navazují na úspěšnou řadu čítačů FC 7000 společnosti EZ Digital (Gold Star, LG Precision).
Přístroje jsou vybaveny rozhraním RS 232, dle vybavení měří kmitočet, periodu, počet impulzů na vstupu, poměr A/B apod.  

Monitorování elektromagnetického pole
Aaronia.jpg, 2,6kB a měření elektrických a magnetických složek (Aaronia AG) přístroji a speciálními anténami umožňuje přehledně zjistit úroveň elektromagnetického pole ve venkovním prostoru, laboratoři, zkušebně apod.
Přístroje se vyznačují profesionálním provedením a zaručením technických parametrů.  Generátory funkcí (DDS syntéza) Siglent Technologies (od 11.900,- Kč)
SDG1000.jpg, 2,1kB řady SDG 1000 pracují v kmitočtovém pásmu do 5 MHz (SDG 1005), do 10MHz  (SDG 1010), do 20MHz  (SDG 1020), do 25MHz  (SDG 1025), do 50MHz  (SDG 1050), generují základní matematické průběhy,
umožňují volbu libovolného průběhu uloženého ve vnitřní paměti přístroje, vzorkují rychlostí 125M S/s.
Délka slova 16k, rozlišení 14 bit, modulace, dva kanály, rozhraní USB a další speciální funkce
rozšiřují možnosti měření.  Klešťové multimetry Chauvin Arnoux
F607.jpg, 1,9kB řady (F 201), (F 401), (F 601) měří střídavé proudy, napětí, odpory, apod.
Řada přístrojů (F 203), (F 205) se základními funkcemi, a řada s funkcemi rozšířenými (F 403), (F 405), (F 407),
(F 603), (F 605), (F 607) měří současně stejnosměrné proudy, vybrané typy měří také výkon,
polovodičové přechody, propojení obvodu apod.
Měření harmonické analýzy a celkového zkreslení (THD) zařazuje přístroje do vyšší užitné třídy.
Multimetry měří proudy až do 3kA DC a 2kA AC, napětí do 1kV AC a 1,4 kV DC.
Přístroje jsou v provedení CAT IV / 1000V. .  Scopemetry Tektronix řady THS 3000
THS3000.jpg, 2,6kBgalvanicky oddělenými kanály, barevným displejem (THS 3024), jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz.
Osciloskopy se vyznačují mnoha speciálními matematickými funkcemi, záznamem průběhů až
100 obrazovek (TrendPlot)
, FFT analýzou, automatickými výpočty 32 parametrů na průběhu, apod.
Vzorkování v reálném čase až 5GS/s, rozhraní USB, hloubka paměti 10k, zařazují osciloskopy mezi přístroje s pokročilými funkcemi.  Měřicí sestava (digitální osciloskop + generátor vybraných průběhů)
DSOAWG.jpg, 2,3kB je určena k základnímu vybavení servisního pracoviště, školní elektrotechnické laboratoře, výukového centra apod.
Sestava umožňuje demonstrovat základní průběhy, modulace, nastavení parametrů průběhů apod.
Signály lze uchovat v paměti přístrojů nebo na USB disku a použít je v protokolu o měření.
Např. sestava generátor (SDG 1020), a digitální osciloskop (SDS 1102CML) s širokoúhlým displejem
pokrývají většinu standardních výukových příkladů.
Kromě špičkového provedené, které je standardem se vyznačuje sestava velmi příznivou pořizovací cenou.  
Luxmetr s automatickým záznamem hodnot do paměti
LXP1.jpg, 1,5kB zaznamenává do vnitřní paměti naměřené hodnoty jak manuálně, tak automaticky s možností nastavení
rychlosti vzorkování - interval záznamu do vnitřní paměti.
Luxmetr LXP2 (LXP 2) provádí měření ve třídě B. Výrobce nabízí také luxmetry měřící ve třídě A.
Automatický záznam - funkce loggeru umožňuje monitorovat osvětlení prostoru během speciálních měření,
kdy je obsluha zaneprázdněna jiným měřením.
Luxmetry jsou dodávány s kalibračním listem vystaveným výrobcem.


Měřicí přístroje k revizním měřením Sonel
MIC30NOV.jpg, 2,1kB Tester izolačního odporu MIC 10 (MIC 10) a MIC 30 (MIC 30), měří izolační odpory od 50 V do 1 kV, přechodové odpory proudem 200 mA a malé odpory proudem 15 mA, zobrazují kapacitu během měření, zajišťují vybití obvodu apod.
Přístroj MIC 30 umožňuje měnit testovací napětí po 10 V, má vnitřní paměť a možnost bezdrátového přenosu hodnot do počítače.
Testery izolačního odporu MIC 2505 (MIC 2505) a MIC 2510 (MIC 2510), měří izolační odpory až do 2 TOhm napětím
do  2,5 kV,
Sdružený revizní přístroj MPI 530 (MPI 530) testuje elektrické sítě dle ČSN EN 61557, měří RCD také typu B,...
Sdružený revizní přístroj MPI 525 (MPI 525) testuje elektrické sítě dle ČSN EN 61557, měří izolační odpory napětím
až 2,5kV, ...
Tester impedance ochranné smyčky MZC 310S (MZC 310S) testuje ochrannou smyčku čtyřvodičově
s rozlišením 0,1 mOhm,...  


Termokamery Sonel
KT160.jpg, 2,4kB řady KT 100 (KT 160) , (KT 160A), (KT 150), (KT 140) , měří rozložení teplotního pole v širokém rozmezí teplot, umožňují uchovat výsledky ve vnitřní paměti kamery, a jejich následné zpracování na počítači. Speciální funkce Infra Fusion Technology rozšiřuje požadavky kladené jak na měření, tak na rozložení teplotního pole a reální zobrazení. Kamery komunikují po rozhraní USB (bezdrátový přenos do PC pomocí modulu OR-1), mají bateriové napájení, hmotnost 0,73 kg, bohaté příslušenství,...  

Klešťové multimetry Fluke
Fluke376.jpg, 2,8kB řady Fluke 300 (Fluke 381) umožňují měřit, kromě standardních elektrických veličin a postupů střídavé proudy
pružným převodníkem iFlex do 2500A. Přístroj Fluke 381 umožňuje odpojit LC displej.
Multimetry měří AC / DC proudy a napětí, kondenzátory, kmitočet, MAX, MIN, REL hodnoty, ...  

Laboratorní zdroje Tektronix
/PSW4001.jpg, 2,1 kB s manuálním ovládáním řady PWS 2000 (PWS 2000) a s ovládáním po rozhraní USB řady (PWS 4000), jsou určeny k laboratorním a servisním měřením.
Zdroje se vyznačují vysokou přesností nastavení výstupních veličin, vnitřní pamětí, ochranou heslem, volbou odpojení výstupu, apod....  

Scopemetry Fluke
FLUKE204.jpg, 3,7kB řady Fluke 190-104, FLUKE 190-204 (Fluke 190-204) čtyřkanálová verze vycházející z osvědčené řady
Fluke 190, umožňují měřit, ...  

Digitální multimetr Hexagon-Amprobe 340A
(Hex 340) Hex340.jpg, 5 kB je určen k laboratorním a servisním měřením. Kromě měření základních elektrických veličin, umožňuje také měření kmitočtu, kapacit, testování polovodičových přechodů a měření teploty (snímač "K").
Funkce MIN, MAX, PEAK, REL zaznamenávají nespojitost v měřených průbězích.
Multimetr má automatické nebo manuální přepínání měřicích rozsahů, měří 1,5x za sekundu, přičemž rychlá analogová stupnice "bar" 15x za sekundu.
Procesorem řízené funkce upozorňují na nesprávné připojení k měřenému obvodu, automatické vypínání je možné zapnout a vypnout, přístroj má speciálně osvětlený LC displej, což umožňuje měření za snížené viditelnosti, apod.  

Sdružený revizní přístroj Chauvin Arnoux C.A 6116
Ca6116.jpg, 6 kB s LC displejem 5,7"  (C.A 6116), měří izolační odpory napětím 50 až 1000V, impedanci smyčky a odpor sítě, provádí komplexní kontrolu proudových chráničů, měří zemní odpory sondami a selektivně kleštěmi.
Při měření impedance smyčky zobrazuje také induktivní složku měření a vypočítává zkratový proud.
Přístroj měří také výkon, určuje sled fází, vypočítává harmonické složky, zobrazuje průběh napětí a proudu
v čase, apod.  

Digitální dvou a čtyřkanálové osciloskopy Tektronix
MSO2000N.jpg, 6 kB s barevným TFT 7" LC displejem řady (DPO 2000 / MSO 2000), jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz.
Osciloskopy řady DPO obsahují dva nebo čtyři kanály, verze MSO je vybavena také 16 kanály logickými.
Vzorkování v reálném čase 1GS/s, paměť 1MB, speciální matematické funkce, FFT analýza, rozšířené spouštění, rozhraní USB, VGA a Ethernet rozšiřují možnosti použití.  

Spínané laboratorní zdroje Statron
3654.jpg, 4 kB řady 3654, 3656, 3657 (Statron 3654), s výstupními regulovatelnými hodnotami napětí do 250V a proudů až do 66A jsou určeny jak k laboratorním, tak průmyslovým aplikacím.
Standardní nabídku laboratorních zdrojů nespínaných tvoří řady se středním výkonem, rozšířenou potom přístroje s výkonem až do 5kW. Výstupní hodnoty napětí a proudů jsou zobrazovány na samostatných LC displeji, přístroje se vyznačují kvalitním provedením a spolehlivostí v provozu.  

Digitální multimetry Fluke 233, Fluke 27 II , Fluke 28 II
jsou Fluke233.jpg, 3 kB Fluke28II.jpg, 2 kB určeny do velmi náročných podmínek provozních měření (stupeň krytí IP 67).
Multimetry Fluke 27 II (Fluke 27 II) deklarují přesnost na základním rozsahu 0,1%, měří kmitočet, kapacity apod.
Multimetry Fluke 28 II (Fluke 28 II) se základní přesností 0,05% detekují špičky (250us), měří teplotu atd.
Přístroje jsou odolné vůči vodě, prachu, pádu z výšky apod.
Digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem umožňují oddělit displej od základního přístroje
a odečítat naměřené hodnoty na jiném místě (Fluke 233).  


Vysokonapěťové sondy
PVM.jpg, 2 kB mohou být připojeny k osciloskopům, multimetrům a jiným měřicím zařízením.
Vysokonapěťové sondy řady PVM (PVM 5) měří VN napětí až do 100 kV v kmitočtovém pásmu do 110 MHz.
Vysokonapěťové sondy řady VD (VD 60) měří vysoké napětí do 550 kV v kmitočtovém pásmu 20 MHz.
Speciální provedení VN sond umožňuje dosáhnout vysokou přesnost a stabilitu měření VN napětí.  


Měřiče izolačních odporů a mikroohmmetry Megabras
MPK.jpg, 4 kB Měřiče izolačních odporů měří izolační odpory testovaného objektu napětími od 1 kV do 20 kV.
Měřič izolačního odporu MI 20 KVe (MI 20KVe) měří napětím 5 kV až 20 kV.
Mikroohmmetry měří velmi malé odpory proudem až 200 A s maximálním rozlišením 0,1 uOhm.
Mikroohmmetr (MPK 254) měří proudem 200 A, komunikuje po rozhraní RS 232.
Vzhledem k velmi vysokému stupni IP 54 mohou být používány přístroje v terénu a průmyslovém prostředí.  

Digitální dosvitové dvou / čtyřkanálové osciloskopy Tektronix
TDS3000F.jpg, 12 kB s  barevným LC displejem řady TDS 3000C (TDS 3000C), jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 300 MHz. K dispozici jsou dvou nebo čtyř kanálové verze, které vzorkují rychlostí 2,5GS/s.
Novinkou celé řady je především rozšířené sériové spouštění podporující sběrnice a vyhledávání s dlouhými záznamy průběhů "Wave Inspector", W-VGA 9" barevný displej, rozhraní USB, Ethernet
a mnoho dalších speciálních funkcí.  

Digitální klešťové multimetry Amprobe
ADC14T.jpg, 4 kB měří stejnosměrné a střídavé proudy až do 2000A.
Klešťový multimetr (ACD 15) měří střídavé True RMS proudy do 2000 A, klešťový multimetr(ACD 14) umožňuje
současné odečítání měřeného napětí a proudů.
Multimetr (ACD 75B) měří střídavé proudy do 600A.
Přístroje měří také stejnosměrná a střídavá napětí, odpory, kmitočet, kapacity apod.
Kromě vynikajících technických parametrů se vyznačují, jako celá řada měřicí techniky Amprobe, velmi zajímavými cenami.  

Průmyslový scopemeter Fluke 125
FLUKE125N.jpg, 5 kB s barevným LC displejem řady Fluke 120 (Fluke 125), je určen k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu
DC - 40 MHz.
Novinkou, v porovnání s řadou Fluke 120 (Fluke 123), (Fluke 124) je měření výkonů (W, VA, VAr), harmonická
analýza (do 33. složky), měření na motorech, rozšířený rozsah měření malých odporů (50 Ohm) apod.  

Digitální dvou / čtyřkanálové osciloskopy Tektronix
TDS2000.jpg, 3 kB s  monochromatickým LC displejem řady TDS 1000B (TDS 1002B, TDS 1012B, a barevným LC displejem řady TDS 2000B (TDS 2002B, TDS 2004B, TDS 2012B, TDS 2014B, TDS 2022B, TDS 2024B, jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz.
K dispozici jsou dvou nebo čtyř kanálové verze vzorkují rychlostí 1GS/s.
Novinkou celé řady je především standardně dodávané rozhraní USB. Průběhy zobrazené na stínítku mohou být uchovány ve vnitřní paměti nebo prostřednictvím rozhraní USB přenášeny v různých formátech do počítače.  


Digitální multimetry FLUKE
Fluke189.jpg, 2 kB Jsou určeny k laboratorním a servisním měřením. Dle výrobce jsou rozděleny do čtyř tříd.
Nejvyšší řadu představují přístroje FLUKE 180 (FLUKE 289), které měří v kmitočtovém rozsahu do 100 kHz.
Multimetr FLUKE 87V (FLUKE 87V), měří střídavé veličiny do 20 kHz.
Multimetry nižších řad měří v rozsahu průmyslových kmitočtů.
Přístroje jsou vybaveny speciálními funkcemi, komunikací s prostředím mají vnitřní paměť apod. Kromě měření základních elektrických veličin, umožňuje také měření kmitočtu, kapacit, testování polovodičových přechodů a měření teploty (snímač "K"). Funkce MIN, MAX, PEAK, REL zaznamenávají nespojitost v měřených průbězích. Přístroje mají automatické nebo manuální přepínání měřicích rozsahů. Procesorem řízené funkce upozorňují na nesprávné připojení k měřenému obvodu, automatické vypínání je možné zapnout a vypnout, přístroj má speciálně osvětlený LC displej, což umožňuje měření za snížené viditelnosti, apod.  Digitální osciloskopy s galvanicky oddělenými kanály Tektronix
TPS2000N.jpg, 3 kB s barevným LC displejem řady TPS 2000 (TPS 2024, TPS 2014, TPS 2012), jsou určeny k pozorování signálů v kmitočtovém pásmu DC - 200 MHz. Mají dva nebo čtyři galvanicky oddělené kanály včetně externího spouštění. Osciloskopy mají rychlost vzorkování 1 až 2 GS/s,
vnitřní paměť + USB Host. Speciální funkce provádějí automatická měření na průbězích.
Bateriové napájení s možností měření až 4 hodiny (jedna baterie), rozhraní RS 232 a Centronix, matematické funkce , FFT analýza v reálném čase rozšiřují možnosti použití především
v průmyslových aplikacích.  Digitální multimetry Amprobe
30XR.jpg, 6 kB jsou určen k laboratorním a servisním měřením. Jsou rozděleny do dvou tříd (XP a XR). Přístroje se vyznačují stabilními technickými parametry a příznivou cenou. Nejvyššího zástupce rodiny multimetrů Amprobe představuje model 38XR (38XR -A).
Kromě měření základních elektrických veličin, umožňují měřit multimetry také kmitočet, kapacitu, testovat polovodičové přechody, měřit teplotu apod. Funkce MIN, MAX, PEAK, REL zaznamenávají nespojitost v měřených průbězích.
Přístroje mají automatické nebo manuální přepínání měřicích rozsahů.
Procesorem řízené funkce upozorňují na nesprávné připojení k měřenému obvodu, automatické vypínání je možné zapnout a vypnout, přístroj má speciálně osvětlený LC displej, což umožňuje měření za snížené viditelnosti, apod.  Měřiče izolačních odporů Megger
MIT 400 MIT400.jpg, 9 kB (MIT 420) představují řadu pěti základních přístrojů. Jsou určeny jak k měření izolačních odporů v průmyslových aplikacích, tak v telekomunikační technice. Izolační odpory měří od 50V do 1000V (200GOhm).
Kromě základních funkcí splňujících normu EN 61557 měří také PI a DAR.
Typy MIT 481 a MIT 485 jsou určeny přímo k měření v telekomunikacích - umožňují měřit délku vedení
na základě změřené kapacity (40 - 60 nF/km).
Provedení přístrojů vyhovuje stupni krytí IP 54.  

Digitální vlhkoměr / teploměr / barometr Greisinger GFTB 100
(GFTB 100) GFTH foto měří relativní vlhkost, teplotu a barometrický tlak. Přístroj vypočítává teplotu rosného bodu,
teplotu vlhkého teploměru, obsah vody ve vzduchu a absolutní vlhkost.
Teplotní snímač Pt 1000 a kapacitní polymerový snímač zaručují vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření.
Přístroj je vybaven vnitřní pamětí pro MAX a MIN hodnoty všech měřených veličin (během měření se uchovávají
do paměti mezní hodnoty, které lze vyvolat zpět na LC displeji).
Funkce DataHold uchovává naměřené hodnoty na LCD, automatické vypínání prodlužuje životnost napájecí baterie.  

Smart Instruments měřicí přístroje Rohde Schwarz
FS3000 foto zahrnují spektrální analyzátory, signální generátory a generátory libovolných průběhů.
Spektrální analyzátory (FS 300) pracují v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3 000 MHz, analyzátory
řady FSH 3 a jejich modifikace FS 3.03, FS 3.13, FS 3.23), pokrývají kmitočtové pásmo 100 kHz až 3 000 MHz. Řada analyzátorů FSH 6 FS 6.06, FS 6.26), umožňuje měřit v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 6 000 MHz. Přístroje mohou být doplněny předzesilovačem a tracking generátorem.
Generátor libovolných průběhů (AM 300), vytváří libovolné průběhy v pásmu DC až 50 MHz s rychlostí vzorkování 100 MS/s.
Signální generátor (SM 300), generuje harmonické průběhy o kmitočtech 9 kHz až 3 000 MHz.  Tester strojních zařízení
Chauvin Arnoux C.A 6160 CA6160.jpg, 3 kB (C.A 6160) je určen k testování zařízení v souladu s normou EN 60204.
Přístroj testuje izolační odpor napětím 250, 500, 1000 V až do 1  GOhm,
provádí zkoušku VN napětím 100 až 5000V (propalovací test, nastavení postupu měření), kontrolu ochranného
obvodu a pospojování proudem 0,1 až 25 A.
Měří unikající proudy, provádí funkční test spotřebiče.
Zkoušky mohou být provedeny manuálně nebo podle předem nastaveného postupu - programu.
Vnitřní paměť uchovává až 1600 měření, rozhraní RS  232 přenáší naměřené hodnoty do počítače.
Hmotnost testeru je 13,5 kg. VN sondy v  ceně.  Digitální teploměry Greisinger GMH 1150
(GMH 1150) a GMH 1170 (GMH 1170) GMH foto měří teploty termočlánky typu K.
Moderní, procesorem řízené přístroje nahrazují do jisté míry osvědčené teploměry
GTH 1150 (GTH 1150)
a GTH 1170 (GTH 1170) Teplotní snímače typu K jsou řešeny jako příslušenství.  

Měřič izolačních odporů Chauvin Arnoux C.A 6549
(C.A 6549) CA6547 foto měří izolační odpory od 30kOhm do 10TOhm, zkušebním napětím od 500 V do 5000 V.
Zkušební napětí je možní nastavit manuálně v rozsahu 40 V až 5100 V. Přístroj určuje polarizační index PI (PI = R 10 min /R1 min), dielektrický absorpční poměr DAR (DAR = R1 min / R30 sec) a dielektrický vybíjecí test DD. Hodnoty izolačního odporu mohou zobrazeny v časové závislosti R = f(t). Tester měří také stejnosměrná a střídavá napětí, kapacitu a svodový proud. Přístroj disponuje vnitřní pamětí 128 kB, je napájen z vestavěných NiMH akumulátorů, stupeň krytí IP 53 umožňuje měření v provozních podmínkách. Novinkou je funkce STEP, která umožňuje testování izolace při různých napětích a vyhodnocení naměřených hodnot v grafické formě. Přístroj určuje také přepočítává izolační odpor při různých provozních teplotách. Naměřené hodnoty lze přenášet po rozhraní RS 232 do počítače.  

Digitální vlhkoměr / teploměr Greisinger GFTH 200
(GFTH 200) GFTH foto měří relativní vlhkost, teplotu a určuje rosný bod vzduchu.
Teplotní snímač Pt 1000 a kapacitní polymerový snímač zaručují vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření.
Přístroj je vybaven vnitřní pamětí pro MAX a MIN hodnoty všech měřených veličin. což prodražuje životnost napájecí 9V baterie.
K přístroji je možné připojit také externí snímač teploty Pt 1000.  

Měřič přechodových odporů Digiohm 40
(Digiohm 40) DIGI foto navazuje na oblíbený typ Digiohm 20L.
Je určen k měření přechodových odporů proudem 200mA. Přístroj měří také střídavá a stejnosměrná napětí do 300V. Miliohmmetr je umístěn v malém pouzdře, má velmi malou hmotnost. Přístroj je dodáván s měřicím hrotem, nabíjecími akumulátory, nabíjecím zdrojem a kalibračním protokolem.  


Tester strojních zařízení MI 2094 - CE Multi Tester
(MI 2094) MIT foto provádí testování podle mezinárodní normy EN 60204-1.
Je určen k testování pracovních strojů a elektrických zařízení. Všechny předepsané testy jsou zahrnuty
v jednom přístroji.
Tester má vnitřní paměť na 1638 měření, naměřené hodnoty mohou být přenášeny do počítače.
Robustní ochranné pouzdro předurčuje přístroj k aplikačním průmyslovým měřením.
Součástí dodávky je kalibrační list, měřicí kabely, krokosvorky a VN měřicí sondy.  

Testery napětí - multimetry Chauvin Arnoux
(C.A 704) (C.A 760) CA704 foto jsou určeny k prvotnímu měření - testování elektrických sítí revizními a kontrolními techniky.
Naměřené hodnoty zobrazují na LC displeji (C.A 704) nebo LED diodami (C.A 760).
Podle druhu určují sled fází, vybavují proudový chránič, testují propojení elektrického obvodu, apod.
Jsou napájeny 9V baterií. Představují nové řešení známých testerů CDA 40, 50 a 60.  

Měřiče vlhkosti, teploty a proudění Greisinger GMH 3330
(GMH 3330) a GMH 3350 (GMH 3350) GMH foto měří tři veličiny v jednom přístroji.
Vypočítávají rosný bod a entalpie. Měřič GMH 3350 obsahuje také vnitřní paměť na 16 200 hodnot
(2 700 souborů měření).
Sondy na měření vlhkosti / teploty a proudění jsou řešeny jako příslušenství.