Klešťové multimetry pro měření stejnosměrných a střídavých proudů Klešťové převodníky
F62.jpg, 2,9kB Klešťové multimetry měří střídavé proudy nebo unikající (svodové) proudy. Přístroje měření dále, napětí, odpory, kmitočet a propojení obvodu.
CHB15.jpg, 3,8kB Klešťové multimetry měří Halovými sondami stejnosměrné a střídavé proudy. Vyznačují se vysokou přesností a profesionálním provedením.
E3N.jpg, 2 kB Klešťové převodníky rozšiřují možnosti galvanicky odděleného měření
AC / DC proudů. Mohou být připojeny k multimetrům, osciloskopům, měřicím ústřednám apod.